Pages

Wednesday 6 April 2022

Utdelningar: Mars 2022


Det är för mig alltid en höjdpunkt att summera de månatliga utdelningarna. Långsiktigt och regelbundet sparande innebär goda förutsättningar för att pengamaskinen ska kunna utvecklas väl. De senaste två utdelningsåren har påverkats mycket av covid-pandemin. Förhoppningsvis blir 2022 ett mer ”normalt” år när det gäller aktieutdelningar.

I mars 2022 uppgick utdelningarna till 24 660 kr (15 540), vilket innebär en ökning på 59% jämfört med mars 2021. Under perioden januari-mars 2022 uppgick utdelningarna till 46 495 kr (37 634), vilket är en ökning med 24% jämfört med motsvarande period föregående år.


Grafen ovan visar hur våra utdelningar har utvecklats i januari-mars från perioden 2011 till 2022. Som framgår av grafen är starten på 2022 den bästa sedan post-covid, dock är det en bra bit ifrån All-Time High-året 2018 (när det gäller Q1-utfall). På månadsbasis kan det däremot skilja sig en hel del mellan åren. Jag är konfident med att år 2022 sammantaget kommer att bli ett bättre utdelningsår för oss jämfört med vad 2018 var. Den allra största delen av våra utdelningar kommer under innevarande år att trilla in i april och maj.

2 comments: