Pages

Thursday 5 May 2022

Handelsbanken: Stabilitet som gynnas av högre räntenivåer


I förra veckan publicerade den svenska storbanken Handelsbanken sin rapport för Q1 2022. Nedan är en summering av rapporten samt mina tankar.

Inget av det som skrivs ska ses som någon form av rekommendation. Jag äger aktier i Handelsbanken.

Utveckling Q1 2022 vs. Q1 2021 avseende kvarvarande verksamhet:

 • Räntenettot uppgick till 8 013 mkr (7 429), vilket är en ökning med 8%
 • Provisionsnettot uppgick till 2 911 mkr (2 662), vilket utgör en ökning med 9%
 • De totala intäkterna ökade med 17% och uppgick till 12 305 mkr (10 541)
 • Kreditförlusterna landade på 6 mkr (11)
 • Det redovisade rörelseresultatet ökade från 5 307 mkr till 6 586 mkr
 • Resultatet efter skatt uppgick till 5 344 mkr (4 155)
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 18,7% (20,2)
 • Avkastningen på eget kapital (för den totala verksamheten) ökade från 10,6% till 13,4%
 • K/I-talet landade på 42,0% (47,4)

Mina tankar

Jag tycker att Handelsbanken levererade en stabil rapport. Man har dock gynnats av jämförelsestörande poster. Justerat för jämförelsestörande poster ökade räntenettot med 5%, provisionsnetto med 8% och de totala intäkterna med 5%, medan rörelseresultat var oförändrat. 

Sammantaget växer räntenettot något snabbare än utlåningen. Det är starkt med stigande provisionsintäkter, trots en turbulent inledning på börsåret 2022. Kostnaderna ökade med 3%, vilket är drivet av ökade kostnader för IT-utveckling.

En god aktivitet uppvisas på samtliga Handelsbankens hemmamarknader. Exempelvis fortsätter man att ha klart högre marknadsandelar på nettoinflöden jämfört marknadsandelar med utestående volym på den svenska fondmarknaden. I Nederländerna ökade intäkterna med 17% i lokal valuta och i Storbritannien erhölls det högsta räntenettot på flera år. Nederländerna och Storbritannien har däremot än så länge klart sämre lönsamhet än Sverige och Norge.

Handelsbanken skriver (som väntat) att man inte har direkt exponering mot Ryssland, Belarus eller Ukraina. Man uppger också att de indirekta exponeringarna bedöms vara ”ytterst begränsade”.

Handelsbanken är inte en investering man ska satsa på om man vill att pengarna ska ha en chans att dubbleras så fort som möjligt. Däremot är Handelsbanken ett bolag som präglas av stabilitet. Bolaget har varit med om flera omvärldskriser genom historiens lopp och man står finansiellt väl rustade i den för närvarande mer osäkra omvärldsmiljön. I det senaste kvartalet var kreditförlusterna i princip obefintliga.

Min förhoppning, givet att utvecklingen i omvärlden så tillåter, är att det framöver kan komma en extrautdelning från Handelsbanken när man har slutfört försäljningen av verksamheten i Finland och Danmark.

Vid utgången av Q1 2022 uppgick det justerade egna kapitalet per aktie till 89,83 kr. Givet gårdagens stängningskurs renderar det i en P/B-multipel på 1,09. Det är klart lägre än vad Handelsbanken historiskt har värderats till.

Jag tycker att Handelsbanken borde kunna utgöra en stabil investering på dessa nivåer och att aktien således handlas till en intressant risk/reward givet nuvarande marknadsförutsättningar. Ökade räntenivåer är också något som bör nettogynna Handelsbanken.

Handelsbanken finns i min utdelningsportfölj och jag har köpt aktier regelbundet under de senaste månaderna.

Har ni Handelsbanken i portföljen?

4 comments:

 1. Yes! Har ca 600st och köper så ofta jag kan. Gillar dem skarpt

  ReplyDelete
  Replies
  1. Snyggt! Håller med, jag gillar deras stabilitet i verksamheten :)

   Delete
 2. Handelsbanken finns i portföljen som ett bra skydd när inflationen börjar spöka.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Samma här, fint för Handelsbanken med stigande räntor.

   Delete