Pages

Wednesday 4 May 2022

Lite anteckningar från H&Ms årsstämma


Idag under eftermiddagen hölls H&Ms årsstämma. Stämman anordnades digitalt, med anledning av hur spridningen av covid 19 var när det initialt kommunicerades kring stämman. Jag hade på stämman på skärmen och lyssnade till och från. I vanlig ordning är det VD-anförandet som är det mest intressanta.

Helena Helmersson har definitivt haft stora utmaningar att hantera sedan hon tog över VD-posten. Det har bland annat varit (är fortsatt) corona-pandemin, utmaningar i Kina, störningar i varuförsörjningskedjan och krig i Ukraina – där man till följd av detta för tillfället har pausat all försäljning i Ryssland, Belarus och Ukraina. När det gäller Kina är man inte på den nivå man önskar vara, bolaget tror dock långsiktigt på den kinesiska marknaden.

I likhet med 2020 var 2021 ett utmanande år för H&M. Däremot såg man under 2021 en god återhämtning i verksamheten i takt med att året fortlöpte. Detta förklarar bolaget bland annat genom att man har haft framgångsrika klädkollektioner som uppskattades av kunderna samt att man har en effektiv varuförsörjningskedja.

Vidare har lättade restriktioner resulterat i en solid återhämtning i den fysiska butikskanalen, samtidigt som en fortsatt god utveckling noterats i de digitala kanalerna. I slutet på 2021 var försäljningen på samma nivå som innan pandemin samtidigt som lönsamheten var bättre än på flera år.

Helena Helmersson påtalar att man är väl positionerade för framtiden, där ett prisvärt och hållbart mode står i fokus. Man har en tillväxtplan som bland annat stipulerar att intäkterna ska dubbleras till senast år 2030. Helena tryckte i sin presentation också på att de fysiska butikerna kommer ha en fortsatt viktig roll även i framtiden, inte minst som en viktig del av varuförsörjningskedjan (t ex när det gäller ”the last mile”).

Övergripande är fokus framåt exempelvis att fortsätta bredda och utöka kundupplevelsen. H&M ska också säkerställa att man drar nytta av sin globala räckvidd, bland annat genom att lansera nya varumärken och affärsmodeller. Som en del av detta kommer fokus också vara på att ytterligare öka integrationen av olika försäljningskanaler. Utöver detta är ambitionen att skapa ytterligare värde genom investering i ny teknik etc.

Nu hoppas vi att det snart dyker upp ett pressmeddelande som förkunnar att H&M inleder återköp av aktier 😊

No comments:

Post a Comment