Thursday, 26 May 2022

ITAB: Solid underliggande utveckling


För några veckor sedan publicerade ITAB sin rapport för det första kvartalet 2022. Nedan är en summering av rapporten samt min syn på aktien. Inget att det som skrivs ska ses som någon form av rekommendation. Jag äger aktier i ITAB.

Utvecklingen avser Q1 2022 vs. Q1 2021 om inget annat anges.

 • Nettoomsättningen ökade med 16% till 1 773 mkr (1 523)
 • Rörelseresultatet uppgick till 92 mkr (102)
 • Resultatet efter skatt landade på 61 mkr (50), där vinsten per aktie uppgick till 0,25 kr (0,38)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -59 mkr (102)

Den redovisade nettoomsättningen ökade med 16%. Justerat för valuta landade tillväxten på 12% samtidigt som den organiska tillväxten uppgick till 11%. Bolaget uppger att man ser en fortsatt god efterfrågan på sina produkter och tjänster (även om kunderna var lite mer avvaktande i slutet av kvartalet). Förutom en god efterfrågan har tillväxten också gynnats av prisökningar. Ur ett geografiskt perspektiv ökade nettoomsättningen i absoluta tal mest i Centraleuropa och Östeuropa. Tillväxt noterades även inom ITABs samtliga kundgrupper.

EBITDA-resultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 175 mkr, vilket är i paritet med motsvarande period föregående år (179 mkr). Den justerade EBITDA-marginalen sjönk från 11,7% till 9,8%.

Sammantaget hämmade jämförelsestörande poster rörelseresultatet med 21 mkr (14). De jämförelsestörande posterna är huvudsakligen relaterade till kostnader avseende bolagets transformationsprogram. Exklusive jämförelsestörande poster var även rörelseresultatet i paritet med utfallet Q1 2021 (113 mkr vs. 116 mkr). Den justerade rörelsemarginalen landade på 6,3% (7,6).

Avslutande tankar

Jag tycker att ITAB levererar en solid Q1-rapport. Inte minst givet de utmaningar som råder i omvärlden, där verksamheten påverkades negativt av bland annat stigande kostnader och komponentsbrist. Störningar i leveranskedjor och ökade kostnader påverkade marginalen negativt.

ITAB jobbar proaktivt med att justera priserna på sina produkter och tjänster. Än så länge har man dock inte fullt ut lyckats höja priserna i nivå med inflationen. ITAB jobbar också aktivt med att minska sin kostnadsbas.

För det fjärde kvartalet i följd redovisade ITAB ett negativt kassaflöde från den löpande verksamheten. Det svaga kassaflödet förklaras bland annat av större lagernivåer (i syfte att säkerställa leverans till kund), längre ledtider och höjda råmaterialpriser. Trenden med negativt kassaflöde är något jag inte vill se fortsätta särskilt länge till. Givet att efterfrågan bibehålls på en god nivå är det dock såklart viktigt att de säkerställer leveranskapacitet. Bolaget jobbar med att förbättra rörelsekapitalet, däremot gör utmaningarna i omvärlden detta arbete mer vanskligt.

Positivt är att ITAB under Q1 förvärvade finska Checkmark, där tillträdde skedde den 1 mars. Förvärvet stärker ITABs position i Norden inom tekniklösningar för exempelvis kassadiskar. Checkmarks intäkter uppgick till 12 mEUR under helåret 2021. I Q1 2022 härstammade 1% av ITABs tillväxt från Checkmark.

Bland bolagets prioriteringar framåt inkluderas avvecklingen av verksamheten i Ryssland, vilken utgör cirka 2,5% av bolagets totala nettoomsättning. Prioriteringar för resterande del av året är också att fortsätta säkerställa leveransförmåga och förbättra utvecklingen av rörelsekapitalet.

Trots utmaningar i omvärlden återupprepar ITAB ännu en gång sin guidning om att det underliggande EBITDA-resultatet ska vara 270-330 mkr högre på årsbasis (när One ITAB programmet är implementerat) jämfört med utfallet under helåret 2019, då EBITDA-uppgick till 516 mkr. One ITAB programmet väntas vara fullt implementerat i mitten av 2022.

När detta skrivs på onsdagsmorgonen (25/5) handlas aktien till 10,78 kr. Jag tycker att det är för lågt för ITAB. Givet att ITAB levererar något så när i närheten av sin guidning och finansiella mål samtidigt som situationen i omvärlden stabiliseras är min tes att ITAB-aktien har potential att dubbleras under de kommande 24 månaderna.

Har ni ITAB i portföljen?

4 comments:

 1. Avveckling i Ryssland precis som många andra. Känns bara tragiskt att Putin och hans militärisering håller på som dem gör. Itabs produkter stöter man på väl när man handlar. Produkterna känns bra . Men ställer mer krav på ekonomin inom bolaget. Är det konkurrens eller krig eller räntan som spökar återstår att se.

  Ha en bra kristi himmelfärdsdag!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ja, det är kul att se produkterna live i bolag man investerar i :) Det finns en hel del omvärldsutmaningar för tillfället, det blir intressant att se hur bolaget hanterar det.

   Tack detsamma!

   Delete
  2. Hej.
   Tänk att det har gått 11 dagar sedan Du gjorde den genomtänkta och mycket arbetsintensiva analysen av ITAB. Aktien har stått pall på en i övrigt sjunkande
   börstrend. Lite insynsköp har gjorts. Hoppas Du får rätt om en omvärdering till en högre kurs. Det finns fortfarande en optimism bland företagare. Det gäller bara att vi konsumenter återfår köpglädjen och börstron. Men som författaren och poeten Robert Louis Stenson säger Döm inte varje dag efter skörden Du skördar utan efter fröna Du planterar.

   Delete
 2. Hej!

  Hehe, ja ITAB har varit med frekvent på sistone. ITAB är nog en del av söndagens inlägg med :)

  Trevligt med lite insynsköp. Bra citat! Vi får hoppas kommande åren blir bra för ITAB.

  ReplyDelete