Pages

Monday 9 May 2022

Ogunsen: Bra start på året och fortsatt god efterfrågan i början av Q2

I torsdags var det dags för Ogunsen att presentera sin rapport för Q1 2022. Detta inlägg innehåller en summering av rapporten samt mina tankar om aktien. Inget av det som skrivs ska ses som någon form av rekommendation. Jag äger aktier i Ogunsen.

Nedan avser Q1 2022 vs. Q1 2021 om inget annat anges.

 • Intäkterna ökade med 27% och uppgick till 122,8 mkr (96,9)
 • Rörelseresultatet ökade från 6,4 mkr till 14,0 mkr
 • Resultatet efter skatt uppgick till 11,0 mkr (5,0), vilket motsvarar 1,03 kr per aktie (0,46)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12,7 mkr (8,9)
 • Antalet medarbetare (inklusive underkonsulter) uppgick till 477 (444)

Ogunsen levererar en riktigt solid start på 2022, där intäkterna kom in på all-time high. Överlag kom rapporten in enligt mina estimat. Vinsten per aktie kom in på öret enligt min prognos, medan intäkterna kom in lite högre. Således rapporterade bolaget en något lägre marginal än vad jag hade lagt in i mina prognoser.

Rörelsemarginalen på 11,5% är dock väldigt bra och klart över bolagets målsättning på (minst) 10%. Vid flera av de senaste kvartalsrapporterna har Ogunsen gjort en omvänd vinstvarning. Detta skedde inte denna gång, något som också indikerade att siffrorna skulle komma in i linje med ”konsensus” (= ABGs prognoser enligt mitt antagande).

Att Ogunsen i absoluta tal skulle leverera en bra start på 2022 var väntat. När man följer inflödet av nya konsult- och rekryteringsannonser var det också väntat att Ogunsen skulle rapportera om en fortsatt god efterfrågan hittills i Q2.

Sammantaget i Q1 växte både konsult- och rekryteringsdelen jämfört med motsvarande period föregående år. På sekventiell basis minskade intäkterna från rekryteringsdelen, något som gjorde att andelen intäkter som härstammade från rekryteringsverksamheten sjönk från 15% i Q4 2021 till 12% i Q1 2022. Då rekryteringsverksamheten har en högre marginal är denna nedgång något som bidrar till att förklara det lägre resultatet i Q1 jämfört med Q4 (trots ungefär samma intäkter på totalen).

Jag tycker ändå att det har varit ett bra inflöde av nya rekryteringsannonser. Min spekulativa förhoppning är att andelen intäkter från rekryteringsverksamheten kommer öka något kommande kvartal.

En sak jag inte var nöjd med i rapporten är att man ännu inte kommit igång med sitt Young Professionals-erbjudande. Tidigare har man kommunicerat ambitionen att detta erbjudande skulle gå live i inledningen på 2022.

Om man jämför med andra ligger jag inte sällan lite konservativt i mina prognoser. När utfallet på vinst per aktie då hamnar exakt på min prognos är det inte alltid direkt de bästa förutsättningarna för en stark kursuppgång på rapportdagen, vilket också syntes för Ogunsen.

Aktiekursen kom ned ordentligt i slutet på förra veckan (dock handlas nu aktien utan rätt till årets utdelning). När börsen stängde i fredags handlades Ogunsen-aktien till 44,35 kr. Min prognos för vinst per aktie 2022 uppgår till 3,86 kr, vilket motsvarar en ökning med 17% jämfört med helåret 2021. Skulle min prognos materialiseras tror jag att det finns goda möjligheter att erhålla en utdelning per aktie kring 3,60-3,80 kr nästa år.

Det är dock långt kvar av året och mycket kan hända. Det är turbulent i omvärlden och en tydlig avmattning i ekonomin och på arbetsmarknaden är klart negativt för Ogunsen. Jag vågar därför inte på lite längre sikt diskontera in marginaler som är tydligt högre än bolagets målsättning.

Vidare hoppas jag att man till åtminstone senast strax efter sommaren kan lansera sitt Young Professionals-erbjudande. Bolaget pratar numera också konsekvent om förvärv. Jag räknar således därför med att man inom sinom tid kommer att presentera sitt andra förvärv någonsin.

Senast Ogunsen lanserade nya organiska satsningar samtidigt som man gjorde förvärv blev inte utfallet helt klockrent, för att uttrycka det på ett ”stödjande” vis 😊 Det är inte utan att man blir lite nervös när bolaget återigen pratar om exakt samma saker. Positivt är i alla fall att bolaget själva uttryckt sin besvikelse över den senaste (större) tillväxtsatsningen. Förhoppningsvis var det en lärorik händelse som borgar för ett mer gynnsamt utfall den här gången. 

Hursomhelst, jag gillar Ogunsen. Det är ett välskött bolag. På mina prognoser för 2022 handlas aktien till P/E 11,5. Det är ingen särskilt ansträngande värdering, speciellt inte om man kommer att leverera i närheten av målet att dubblera intäkterna inom 5 år med en rörelsemarginal på minst 10%. Bolaget har även nettokassa på cirka 4 kr per aktie (= justerat för utdelningen som skiljdes av förra veckan), vilket stärker caset ytterligare. Som nämns ovan är en tydlig sättning i ekonomin och på arbetsmarknaden exempel på en risk vid en investering i Ogunsen.

Har ni Ogunsen i portföljen?

2 comments:

 1. jag har ägt ogunsen någon vecka nu bara, köpte den runt 50kr så det svider lite nu. lång väg tillbaka att ens break even men får se vad framtiden visar.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Justerat för utdelningen är det inte superlångt upp ändå :) Det viktigaste är att verksamheten utvecklas väl tycker jag. Om bolaget fortsätter levererar kommer kursen förhoppningsvis tillbaka någon gång.

   Delete