Pages

Monday 16 May 2022

Raketech: Rekordhöga intäkter men ändå lite svagare än väntat


I onsdags publicerade Raketech siffrorna för Q1 2022. Nedan är en summering av rapporten samt mina tankar. Inget av det som skrivs ska ses som någon form av rekommendation. Jag äger aktier i Raketech.

Siffrorna avser Q1 2022 vs. Q1 2021 om inget annat anges.

  • Intäkterna ökade med 53% till 12,7 mEUR (8,3), varav organisk tillväxt var 7%
  • EBITDA-resultatet uppgick till 5,1 mEUR (3,2), med en marginal på 40,1% (38,7)
  • Vinsten per aktie uppgick till 0,05 EUR (0,03)

Med en tillväxt på 53% levererade Raketech rekordhöga intäkter i Q1 2022. Detta var fjärde kvartalet i följd som bolaget redovisade rekordhöga intäkter. Den starka tillväxten förklaras bland annat av förvärvade tillgångar i USA. Sammantaget ökade de USA-relaterade intäkterna med 380% och USA står nu för cirka 19% av bolagets totala intäkter. Även intäkter från segmentet ”Övriga världen” uppvisade en stark utveckling och står nu för 33% av bolagets intäkter. Framstående länder inom ”Övriga världen” är exempelvis Indien och Japan.

När det gäller intäktsutvecklingen per produktområde uppvisades en stark utveckling inom sportvertikalen, där intäkterna växte med mer än 200%. Sportrelaterade intäkter utgjorde 34% av intäkterna i Q1, medan 66% av intäkterna kom från kasino. 

Mina tankar

I absoluta tal levererade Raketech en solid rapport för det första kvartalet 2022. Dock kom rapporten in lite lägre än mina förväntningar. Aktien sjönk relativt kraftigt på rapportdagen. Bolagets intäkter på 3,8 mEUR i april var inte heller något som bidrog till att gjuta mod i investerarkollektivet på rapportdagen. Den svagare inledningen på Q2 förklaras huvudsakligen av en lägre aktivitet inom den amerikanska speltipsdelen.

Jag har skrivit tidigare om att jag vill se en fortsatt diversifiering av bolagets intäktsbas, både utifrån ett geografiskt perspektiv men även när det kommer till produktdiversifiering. Det är därför glädjande att USA växer kraftigt (om än huvudsakligen via förvärv) och att sportvertikalen utgjorde mer än en tredjedel av intäkterna.

Raketech beskriver utvecklingen i Sverige (= bolagets största marknad) som relativt stabil i kvartalet, där utvecklingen hämmades av en svagare aktivitet för Raketechs största hemsida Casinofeber (vilken fortsatt är i earnout phase). Bolagets näst största marknad var i Q1 USA. Bolaget har satsat extra på investeringar i USA, något som har bidragit till en lägre marginalnivå på gruppnivå jämfört med i Q4 2021. Ett exempel på investering är att man adderar affiliation-funktionalitet till sina USA-tillgångar som saknar detta. USA är en väldigt spännande marknad och att bygga upp en stark verksamhet där är något som förhoppningsvis bidrar med långsiktigt solitt aktieägarvärde.

Inom investeringsområdet utvecklar Raketech för närvarande också en inhouse ”Affiliation Cloud”-lösning. Denna lösning ämnar skapa mervärde för såväl affiliates som operatörer. Lösningen genomgår för tillfället beta-testning, där full utrullning väntas ske under andra halvåret 2022. Bolagets guidning är att ”Affiliation Cloud” ska generera 10 mEUR i årliga intäkter senast två år efter att lösningen är fullt ut lanserad. Marginalen uppskattas att landa inom intervallet 10-15%.

Något som har hämmat utvecklingen i Q1 var den finska verksamheten. Detta då regulatoriska begränsningar införts när det gäller marknadsföring. I april uppges aktiviteten i Finland vara på en stabil nivå, om än lägre än innan den regulatoriska förändringen trädde i kraft. Den här typen av händelser är ett tydligt exempel på att jag förespråkar vikten av ökad verksamhetsdiversifiering. Andelen intäkter som härstammar från Norden har minskat till 42% (65% i Q1 2021).

För helåret 2022 guidar Raketech att man väntas landa inom den högre delen av intäktsintervallet 50-55 mEUR och i den lägre delen av EBITDA-marginalintervallet 40-44%. I bolagets helårsprognos inkluderas inte intäkter från initiativet ”Affiliation Cloud”. Vidare uppgav Raketech att vinsten per aktie i Q1 på 0,05 EUR bör kunna vara en baseline-nivå som man växer vidare ifrån framöver.

Sammantaget tycker jag fortsatt att Raketech är för lågt värderat på börsen idag. Q2 kommer vara ett säsongmässigt lite svagare kvartal innan ett bättre momentum väntas igen under det andra halvåret, särskilt i Q4 – där bland annat fotbolls-VM för herrar går av stapeln samtidigt som det är full fart i de amerikanska största sportligorna.

Jag har efter rapporten skruvat ned mina prognoser något för 2022. När börsen stängde i fredags handlades aktien till kursen 19,30 kr, vilket ger ett P/E-tal på cirka 7,5. Bland triggers finns exempelvis nya förvärv (man uppger att flera dialoger pågår), bra mottagande av Affiliation Cloud, realisering av synergier, ökad skalbarhet och fortsatt starkt momentum i USA.

Har ni Raketech i portföljen?

No comments:

Post a Comment