Pages

Wednesday 11 May 2022

Spridda rapportkommentarer: Del 3

Jag försöker läsa så många rapporter som möjligt. Huvudsakligen lägger jag dock givetvis fokus på de bolag jag redan äger. Utöver det vill jag även följa utvecklingen för bolag som finns på min bevakningslista.

I dagens blogginlägg kommer det därför ges lite summeringar och tankar kring ett några rapporter. I vanlig ordning ska inget av det jag skriver ses som någon form av rekommendation. Jag följer inte alla bolag supernoga och flera kommentarer kommer att vara ganska övergripande.

Annehem

Hyresintäkterna ökade med 12%, medan förvaltningsresultatet ökade med 5%. Det långsiktiga substansvärdet uppgick vid utgången av Q1 till 44,4 kr (37,4). Värdestegringen på fastigheterna är drivet av lägre avkastningskrav samt högre nettouthyrning. Nettobelåningsgraden landade på 36,5% (33,2). I likhet med flera andra fastighetsbolag uppger man att det överlag är en fortsatt god efterfrågan på 'moderna fastigheter'.

Min kommentar: Annehem är ett fastighetsbolag som är inriktat på kommersiella-, samhälls- och bostadsfastigheter i Stockholm, Skåne, Göteborg, Helsingfors och Oslo. Bolaget är en avknoppning från Peab. Just Peab är bolagets klart största hyresgäst, där 36% av hyresintäkterna kommer från Peab. Med drygt 48% av rösterna i Peab och Annehem är (det familjen Paulsson-anknutna) Ekhaga Utveckling AB de båda bolagens största ägare. Givet aktiekursen när detta skrivs på tisdagen (10/5) handlas aktien till en substansrabatt på närmare 40%. Jag äger inte aktier i bolaget men tycker att aktien är attraktivt värderad.

Intrum

Omsättningen ökade med 7%. Det justerade rörelseresultatet minskade med 4%, medan justerad vinst per aktie minskade med 12% och uppgick till 5,34 kr. Man skriver i rapporten att verksamheten inte har någon direkt påverkan från kriget i Ukraina. Vidare skriver bolaget att nuvarande makroutmaningar väntas ge en skjuts för efterfrågan på Intrums tjänster. 

Min kommentar: Överlag tycker jag att Intrum levererade ett stabilt kvartal, drivet av en god utveckling inom områdena Strategiska marknader och Portföljinvesteringar. Q1 är ett säsongsmässigt svagt kvartal för Intrum. Justerad vinst per aktie på rullande 12 månader uppgår till 28,14 kr. Givet nuvarande aktiekurs handlas Intrum till strax under P/E 8,0. Bolagets VD skriver i rapporten att han förväntar sig att Intrum levererar på sitt mål om minst 10% cash EPS-tillväxt 2022. Sammantaget tycker jag att Intrum handlas till en attraktiv värdering samtidigt som vinsten väntas öka 2022 vs. 2021. Jag tror att bolaget kommer dela ut minst 14 kr nästa år, det motsvarar en direktavkastning på en bit över 6%.

Resurs

Utlåningen till allmänheten ökade med 8%. K/I-talet före kreditförluster landade på 43,0% (42,7). Rörelseresultatet ökade med 5%, medan vinsten per aktie steg från 0,93 kr i Q1 2021 till 1,00 kr i Q1 2022. Vid utgången av Q1 hade man en total kapitalrelation som översteg det regulatoriska kravet med 3,4 procentenheter. Bolaget skriver i rapporten att man såg en ökad aktivitet i slutet av kvartalet när covid-restriktioner släpptes.

Min kommentar: Det var trevligt att se att vissa nyckeltal pekade i rätt riktning för Resurs. Generellt känns det som att det ständigt är någon utmaning för Resurs. I Q1 har nyutlåningen i Danmark hämmats till följd av beslut från det danska Finanstillsynet om justering av genomförande av kreditprövningen. Resurs har dock nu automatiserat denna process i början av Q2. Personligen tycker jag fortsatt att Resurs-aktien är attraktivt värderad för tillfället. Aktien handlas till klart under P/E 10 på förväntad vinst 2022. Jag äger aktier i Resurs.

3 comments:

 1. Egna reflektioner, äger inte i nåt av bolagen förutom Intrum som jag haft en stek i förut:

  Annehem: Nåt är illa om bolagets substansvärde ökar så pass mkt mer jömfört med det operativa resultatet. Ja, fastigheter kan säljas vidare men ett företags värde (eller fastighet för den delen) speglas ju av de framtida kassaflödena. Ja, man kan ha en nettouthyrning som genererar högre substansvärde men baserat på din kommentar verkar den huvudsakliga anledningen vara att avkastningskravet gått ned - samtifigt som det generella ränteläget går upp??!!

  Intrum (och för den delen Resursbank då det är väl på blancolån de fina marginalerna finns?): Vad är riskerna för att lån inte kommer betalas tillbaka givet de höga priserna på el, råvaror och livsmedel? Kommer bolagen tvingas reservera / ta tapp? Vad är långsiktig hållbara lönsamhetsmål och tillväxt, det är 10 000 SEK frågan.

  Intrum:
  Man kan säkert argumentera för helt andra parametrar men låt oss för enkelhetens skull se vad är historiska talen för bolaget? Jag får rörelsemarginalen att bli 36% i 2021, 28% i 2020, 13% i 2019 (vet inte vad som hände där??!!) och 30% i 2018. Jag antar långsiktigt hållbar EBIT marginal på 30%. Enligt mina beräkningar har Intrum vuxit med i snitt 9.8% CAGR från 2018 tom 2021, ser jag de sista 2 åren är tillväxten ca 5.5% men låt oss ta en positivt scenario där tillväxten ökar med 7% yoy. Jag får då 2022 omsättning bli 19034 MSEK (dvs 19 miljarder). Med 30% EBIT-marginal => EBIT 5.71 miljarder sek. Jag får de finansiella kostnaderna i snitt vara ca 2 miljarder SEK/år. Eftersom ränteläget förväntas stiga antar jag 10% högre finansiella kostnader => Financial cost: 2.26 miljarder SEK => Profit before tax: 3455 MSEK. Skatt 22% => Net profit: 2.7 miljarder SEK eller 22.3 SEK/aktie (120.8 miljoner aktier).

  Jag får då P/E talet bli ca 10, givet mina långsiktiga parametrar. P/E sista 10 år enligt Morningstar 11.4 så enligt det synsättet är inte aktien jättebillig men inte dyr heller.

  EV/EBIT: 12.5

  ReplyDelete
  Replies
  1. Mvh / Eilertregerar

   Delete
  2. Jo, fastigheter tillhör inte det mest populäraste på börsen för tillfället. Högre räntenivåer / lägre avkastningskrav oroar definitivt marknaden. Sedan kan man ju alltid fundera kring vad som är en rimlig värdering på fastigheterna. Personligen tycker jag en del fastighetsbolag handlas till för höga rabatter.

   Att kunderna gör default på lånen är den stora risken i Intrum och Resurs. T ex Resurs har genomgått flera större kriser i omvärlden. Men helt klart är det inte något positivt att det är stökigt i omvärlden för Resurs. Aktiekursen har dock sjunkit mycket (även justerat för Solid-avknoppningen) så en del mindre bra saker har marknaden tagit höjd för.

   Intrum gynnas ju av stök då t ex banker säljer vidare "dåliga" fordringar. Det gäller för Intrum att de är "lagom dåliga" bara :) Jag hoppas att man kan komma in något högre (åtminstone på justerad nivå) än din EPS-siffra. De genomför ju också effektiviseringsprogram som förhoppningsvis ger effekt framöver.

   Delete