Pages

Monday 20 June 2022

Nyårsmålen 2022 #1: Erhålla minst 380 000 kr i utdelning

Nu när snart halva året har passerat tänkte jag göra en uppföljning av mina nyårsmål för 2022. Som trogna läsare känner till brukar jag inför varje nytt år sätta upp några mål inom områden jag vill fokusera extra på.

För 2022 satte jag upp totalt 7 nyårsmål. Jag tänkte nu i en serie blogginlägg gå igenom vart och ett av nyårsmålen för att stämma av hur jag ligger till. Första målet att gås igenom är ”Erhålla minst 380 000 kr i utdelning”.

Beskrivning av målet

Då vår ambition är att i framtiden kunna leva på aktieutdelningar är detta ett av de målen jag följer upp lite extra noga. Då vi fick drygt 491 000 kr i utdelning under 2021 så ter sig kanske inte 380 000 kr direkt som ett särskilt utmanande mål. Utdelningarna 2021 gynnades av ett antal extrautdelningar, vilka utgjordes av utdelningar som ”borde” ha delats ut under 2020. Målet för 2022 överstiger dock vår långsiktiga ambition om att erhålla i genomsnitt 30 000 kr i utdelning per månad.

Status på målet

Detta mål har fått en flygande start på året och hittills uppgår utdelningarna till 393 005 kr. Årets utdelningsmål är således redan uppfyllt.

Utdelningarna 2022 har definitivt kommit in i högre utsträckning än planerat. Det finns flera orsaker till detta. En stor anledning är att det i början av året kom in ett bud på portföljens största innehav – Aspire Global. Försäljningslikviden som erhölls när Aspire Global-innehavet såldes gick till betydande del in i bolag som skiftar ut pengar till sina aktieägare, något som Aspire Global inte gjort sig kända för.

Vidare har sjunkande börskurser bidragit till att förväntad utdelning per investerad krona har ökat. I tider av sjunkande börskurser finns goda möjligheter att de förväntade utdelningarna växer i relativt god takt om man har pengar redo att investera.

Slutligen var det också några bolag som annonserade utdelningsbesked som var högre än mina prognoser. På rullande framåtblickande 12 månader uppgår i skrivande stund mina förväntade utdelningar till 513 436 kr.

Som det ser ut nu kommer utdelningarna 2023 innebära första gången någonsin som min fru och jag kommer erhålla mer än en halv miljon kronor i utdelning under ett enskilt år. Givet detta känns det också som att det är dags att skruva upp vårt långsiktiga mål om att utdelningarna i genomsnitt ska överstiga 30 000 kr per månad.

Nedan graf visar våra utdelningar för helåren 2011-2021 samt utdelningarna hittills under 2022.

2 comments:

  1. Hej Dividend Guy.

    Imponerande och bra jobbat! :-) Fortsatt lycka till med framtida mål.

    Mvh Slimis

    ReplyDelete