Sunday, 26 June 2022

Portföljnyheter i veckan: v.25

Det har i vanlig ordning hänt en hel del under den gångna börsveckan. I detta inlägg försöker jag summera delar av det som hände i nyhets-/brusväg kring mina portföljbolag samt (i vissa fall) dela lite kring mina tankar om det som har hänt. Jag kommer aldrig att kunna fånga allt som har hänt utan summerar lite utvalda delar kring det jag finner intressant.

B3 CONSULTING GROUP: På måndagen meddelades det att dotterbolags-VD köpt aktier för 215 000 kr. Även om det inte går till historien som ett av de största köpen var det ändå positivt med insynsköp. Förutom B3s styrelseordförande har det annars varit klent med insynsköp.

B3 informerade också att man har rekryterat Pernilla Brolin som ny HR-chef och Eva Clavin som försäljningschef för Publicområdet. Publicområdet avser stärka bolagets erbjudande när det kommer till offentlig sektor och agila team. Både Pernilla och Eva kommer ingå i B3s koncernledning. Nytillträdde VD:n är således för tillfället i full färd med att sätta ihop sin ledningsgrupp.

Avslutningsvis var det också glädjande att se att B3 bjuder in till en investerarträff den 27 oktober. På investerarträffen kommer bland annat finansiella mål för perioden 2023-2025 att presenteras. Nya finansiella mål är något som jag vid tidigare tillfällen har lyft fram som en trigger för B3.

EVOLUTION: EVO ingick avtal avseende förvärv av Nolimit City. Nolimit City beskrivs som ”en ledande tillverkare och utvecklare av online spelautomater”. Den initiala köpeskillingen uppgår till 200 mEUR, med möjlig tilläggsköpeskilling om 140 mEUR. Nolimit Citys intäkter för helåret 2022 väntas uppgå till 30 mEUR, med ett EBITDA-resultat på 23 mEUR. Nolimit City väntas således prestera en EBITDA-marginal på 77%. Slutförandet av affären väntas i Q3 2022, givet att berörda myndighetsgodkännanden erhålls. Köpeskillingen betalas via befintlig kassa. Förvärvet stärker ytterligare EVOs totala erbjudande och Nolimit City väntas bidra positivt till EVOs vinst per aktier redan under 2022. Sammantaget tycker jag förvärvet utgör ett bra nyttjande av EVOs starka kassaflöde.

FASTPARTNER: Fastighetsbolaget Fastpartner förvärvade i veckan en lager- och kontorsfastighet i Malmö. Fastighetens uthyrningsbara area uppgår till 3 350 kvadratmeter. Nettoköpeskillingen landade på 49,8 mkr, med ett årligt driftsnetto på 3,2 mkr.

HANDELSBANKEN: På måndagsmorgonen kom beskedet att Handelsbanken säljer sin danska verksamhet till Danmarks tredje största bank Jyske Bank. Per utgången av Q1 hade Handelsbanken tillgångar (avseende vad som inkluderas i transaktionen) uppgående till cirka 98 mdkr inom ramen för sin danska verksamhet, vilka huvudsakligen inkluderade lån till privatpersoner och företag. Enligt Handelsbankens beräkning gjordes försäljningen till en P/B-multipel på 1,2. Givet att affären godkänns av berörda myndigheter väntas transaktionen avslutas i Q4 2022. Vidare uppges affären inte ha någon större resultatpåverkande effekt, däremot förväntas kapitalrelationen stiga från 18,7% till 19,4%.

NORDEA: Nordea har under veckan makulerat 36 451 989 aktier, vilka var en del av de aktier som återköptes inom ramen för det senaste återköpsprogrammet. Makuleringen utgör knappt 1% av totalt antalet utestående aktier i Nordea.

PEAB: Byggbolaget Peab inledde veckan med att informera om att man vunnit uppdraget att bygga 94 bostadsrätter i Rosendal i Uppsala kommun. Kontraktssumman uppgår till 162 mkr. Byggstart sker i juni 2022 och inflyttning väntas i slutet på 2024.

Bolaget har också vunnit uppdraget att bygga ett nytt teknikhus, nya kulvertar och ett energilager på Hudiksvalls sjukhus. Kontraktssumman uppgår här till 695 mkr. Arbetet väntas pågå i 4 år.

I Finland har Peab fått uppdraget att bygga 3 bostadsfastigheter i Träskända, där kontraktsvärdet uppgår till 14 mEUR. Totalt innefattar uppdraget att bygga 119 bostäder. Byggstart väntas i augusti 2022 och arbetet väntas vara klart i mars 2024.

Avslutningsvis annonserade Peab också att man erhållit uppdraget att bygga om vägen E45/väg 70 genom Mora. Kontraktsvärdet uppgår till 143 mkr. Arbetet, som inleds i augusti 2022, väntas vara klart hösten 2024.

RESURS: Resurs verkar aldrig sluta att förvåna, på nedsidan. Den här gången har Finansinspektionen meddelat att man delar ut en anmärkning och en sanktionsavgift på 50 mkr. Bakgrunden till beslutet är att Resurs inte ansetts ”i tillräckligt hög grad” iakttagit ”god kreditgivningssed” enligt konsumentkreditlagen.

VNV GLOBAL: Under perioden 13-17 juni återköpte VNV Global 200 000 aktier till ett genomsnittligt pris om 30,26 kr. Efter återköpen innehar nu VNV Global 322 871 återköpta aktier, vilket utgör cirka 0,3% av de totalt utestående aktierna.

2 comments:

 1. Fyller på med nyheter som jag snappat upp. Tyvärr förlorade Kindreds dotterbolag överklagande i Norge och måste lämna. Du har säkerligen redan sett detta men tänker på övriga läsare.

  Mycronic skall notera bolaget Axxon på Shanghaibörsen för att förstärka varumärket i Kina. Bolaget förvärvades 2016. Årlig omsättningstillväxt på 39%. Noteringen skulle kunna ske 2024 om den visar sig vara genomförbar enligt bolaget.

  Mister Castellum alias Rutger Arnhult har minskat i Sagax 6,25% av kapitalet och 9,93% av rösterna. I fjol slutet av Oktober ägde 6,62% av kapitalet och 11,89% av rösterna.

  Skanska är inne i USA igen med befintlig kund som skall bygga ett interiör till datacenter i Oregon. Ordern är värd 760 miljoner kronor.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Det händer mycket spännande nu. Jag tror Kindred-storyn kommer ta ett par svängar till i olika instanser.

   Intressant med notering på Shanghaibörsen!

   Hoppas Rutger laddar för mer köp i Castellum :)

   Delete