Pages

Wednesday 27 July 2022

Betsson: Bra rapport och ökad geografisk diversifiering

I förra veckan publicerade Betsson sina siffror för Q2 2022. Nedan är en summering av rapporten samt mina tankar om aktien. Inget av det som skrivs ska ses som någon form av rekommendation. Jag äger aktier i Betsson.

Siffrorna som anges nedan avser Q2 2022 vs. Q2 2021 om inget annat anges:

 • Intäkterna uppgick till 186,3 mEUR (172,8), vilket motsvarar en ökning med 8% (organisk tillväxt: 13%)
 • Rörelseresultatet minskade från 37,8 mEUR till 29,2 mEUR
 • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0,21 euro (0,24)
 • Det operativa kassaflödet landade på 37,8 mEUR (56,3)
 • Antalet aktiva kunder ökade med 21% till 1,25 miljoner (1,03)

Betsson levererade en stark rapport för Q2 2022. Intäkterna noterade ett nytt ATH, där en särskilt stark utveckling noterades inom sportboksaffären (+22%). Kasinointäkterna ökade med 1%. Andelen intäkter från lokalt reglerade marknader ökade från 31,8% till 35,0%. Efter att man från och med Q4 2021 lämnade den (vid tidpunkten) höglönsamma nederländska marknaden har rörelseresultatet och -marginalen sjunkit trots de rekordhöga intäkterna.

Ur ett regulatoriskt perspektiv är spelmarknaden nyckfull. Mer eller mindre ständigt är det regulatoriska utmaningar på någon enskild marknad. Betsson har flertalet gånger uppvisat att man lyckas överkomma dessa utmaningar. Bolaget jobbar aktivt med att diversifiera sin intäktsbas, vilket således över tid gör att enskilda marknaders betydelse minskar i vikt. Jag tycker att det är helt rätt strategi. 

Grafen ovan visar intäktsutvecklingen per region under de senaste sex kvartalen. I Q2 är det satsningarna i Latinamerika och regionen Central- och Östeuropa samt Centralasien (CEECA) som har utvecklats starkt. CEECA-regionen är bolagets största intäktsregion och Latinamerika är inte långt ifrån att ta sig förbi Norden och därmed vara Betssons näst största geografiska region.

På tal om att expandera blev Betsson i juni majoritetsägare i speloperatören Betbonanza i Nigeria, där man ökade sin ägarandel från 25% till 60%. Denna verksamhet väntas dock inte ha någon materiell påverkan på Betssons resultat i närtid.

I vanlig ordning anger Betsson att det pågår diskussioner med potentiella sportbokskunder, både i Nordamerika och i andra delar av världen. Detta är förvisso processer som tar lång tid, men det känns som att det börjar bli dags för Betsson att leverera konkreta avtal nu. Numera är man ju också live med sitt B2C-erbjudande i Colorado, vilket anses utgöra ett ”skyltfönster” / ”reklampelare” för B2B-erbjudandet. På telefonkonferensen som följde efter att Q2-rapporten släppts angav man att en extra ”push” för B2C-verksamheten i USA kommer att ske inför NFL-starten efter sommaren. 

Betsson presenterade även en stark inledning på det tredje kvartalet. Under perioden 1-17 juli ökade de genomsnittliga dagliga intäkterna med 9,4% jämfört med de dagliga genomsnittliga intäkterna för hela Q3 2021. Motsvarande siffra justerat för valutaeffekter och förvärv var 21,0%.

Avslutande tankar

Jag tycker att Betsson levererade en bra rapport. Trots att man lämnat Nederländerna och möter regulatoriska utmaningar i Tyskland levererar man rekordintäkter. Intäkterna kom in i den härad som jag hade prognostiserat för, däremot var lönsamheten bättre än väntat. Vinstmarginalen har dock gynnats av följande som redovisas inom kategorin finansnetto ”upplösning av tilläggsköpeskilling relaterat till förvärvet av GiG om 4,3 miljoner euro”.

Baserat på min (justerade) prognos för vinst per aktie 2022 handlas Betsson nu kring P/E 9,5. Det finns definitivt regulatoriska utmaningar, t ex i Turkiet och Norge, men jag tycker ändå P/E 9,5 är för konservativt för Betsson. Man jobbar aktivt med att fortsätta diversifiera verksamheten från ett geografiskt intäktsperspektiv, något som också kan påskyndas genom förvärv då Betsson har en stark finansiell ställning. Mitt motiverade värde för Betsson uppgår till 87 kr per aktie.

Exempel på potentiella triggers vid en investering i Betsson:

 • Förvärv
 • Expansion till nya marknader (planerade nya marknader i H2 2022: Mexico och Ontario)
 • Offentliggörande av B2B-sportboksavtal
 • Fotbolls-VM för herrar 2022
 • Uppköp

Som bubblare till triggerlistan skulle jag också vilja lägga med valutan. Det känns som att Betsson ständigt har valutamotvind, någon gång torde bolaget få lite mindre motvind – kan man tycka. I Q2 2022 redovisade Betsson ett rörelseresultat på 29,2 mEUR. Justerat för ofördelaktiga valutaeffekter hade rörelseresultatet varit 17,2 mEUR högre…

Sammanfattningsvis tycker jag att aktien har fortsatt potential på uppsidan, trots en stark utveckling i år. Uppgången har dock minskat min margin of safety, varpå jag för tillfället inte har några planer på att öka mitt innehav i Betsson.

2 comments:

 1. Intressanta tider för spelbolagen väntar. Fotbolls VM skall bli spännande att se. Förvärv, Uppköp etc. Den som lever får se vad som händer. Blir intressant att se Betsson VS Kindred.

  ReplyDelete