Pages

Wednesday 6 July 2022

Fastpartner: Bästa förvaltningsresultatet någonsin

Igår redovisade fastighetsbolaget Fastpartner siffrorna för första halvåret 2022. Nedan är en summering av rapporten samt mina tankar. Inget av det som skrivs ska ses som någon form av rekommendation. Jag äger aktier i Fastpartner.

 • Hyresintäkterna ökade med 6% och uppgick till 981,2 mkr (922,3)
 • Driftnettot ökade med 7% till 687,1 mkr (642,2)
 • Förvaltningsresultatet ökade med 12% och uppgick till 533,0 mkr (475,1)
 • Långsiktigt substansvärde per aktie landade på 113,70 kr (December 2021: 113,50)

Fastpartner levererar ännu ett stabilt kvartal. Ökningen av hyresintäkter förklaras av nytecknade kontrakt, färdigställda hyresgästanpassningar och förvärvade fastigheter under 2021 och 2022. I jämförbart bestånd ökade intäkterna med 4,3%. Av de totala hyresintäkterna härstammar 46% från kontor, vilket är bolagets klart största lokaltyp. Vidare härstammar cirka 25% av hyresvärdet innanför tullarna i Stockholm samt i Solna.

Q2 2022 utgjorde det bästa kvartalet någonsin för Fastpartner avseende förvaltningsresultat. VD Sven-Olof Johansson noterade i VD-ordet att aktiekursen – trots det bästa förvaltningsresultatet någonsin – är tillbaka på samma nivå som för fyra år sedan. Vid den tidpunkten var dock förvaltningsresultatet för kvartalet 100 mkr lägre än idag.

Räntebärande nettoskulder uppgick vid utgången av Q2 till ett belopp motsvarande 41,8% (39,7) av marknadsvärdet på fastigheterna. Sammantaget utgörs skulderna till 48% utav banklån, samt 44% obligationslån och 8% certifikat.

Av de totala räntebärande skulderna förfaller totalt 32% under 2022 och 2023. Fastpartner skriver i rapporten att likviditeten på Eurobond-marknaden för närvarande är obefintlig. Fastpartner har inga emitterade obligationer i EURO.

Vid utgången av Q2 hade Fastpartner bedömda outnyttjade byggrätter uppgående till 445 tusen kvadratmeter uthyrningsbar yta, varav 139 tkvm avser bostadsbyggrätter och 306 tkvm utgör kommersiella byggrätter.

Avslutande tankar

Jag har skrivit upprepade gånger att jag tycker Fastpartner handlas för lågt på börsen. Trots att aktien utvecklades väl relativt väl på börsen igår efter att rapporten publicerats handlas aktien till en substansrabatt på 45%.

Fastpartner har som bekant under en tid varit försiktiga när det kommer till förvärv av fastigheter. Detta med anledning av att priserna ansetts vara för höga samt att man får bättre långsiktig utväxling på investeringar som görs inom ramen för projektutveckling.

I den mer utmanande omvärldsmiljön som nu uppvisas har dock bolaget gjort några köp, hittills i år har man 14 fastigheter som man förvärvat med tillträdesdag under 2022. Vidare har man annonserat att man kommer se över sin projektutvecklingsverksamhet, till följd av dyrare finansieringskostnader.

Ett av Fastpartners mål är att i slutet av 2025 ha ett förvaltningsresultat på rullande årsbasis på 1 500 mkr, där nuvarande siffra uppgår till 1 030 mkr. Når man sitt mål om 1 500 mkr i förvaltningsresultat på rullande 12 månader innebär det ett förvaltningsresultat per (A)-aktie om 8,20 kr. Givet aktiekursen (62,70 kr) när detta skrivs handlas Fastpartner till 7,6 gånger det målsatta förvaltningsresultatet. På nuvarande rullande 12 månaders förvaltningsresultat handlas aktien till 11,1 gånger.

Sammantaget tycker jag att Fastpartner levererade en bra rapport och att man har en solid finansiell ställning. Bolaget har också ett starkt och erfaret management, något som givetvis är eftersträvansvärt i mer utmanande tider.

Givetvis kommer det att bli utmanande kvartal i närtid framöver (för fastighetsbolag generellt), drivet av stigande finansieringskostnader etc. En del av detta kommer man att kompenseras för i form av att hyresavtalen justeras i enlighet med inflationen. För långsiktiga investerare tycker jag personligen att Fastpartner handlas till intressanta risk/reward-nivåer för tillfället.

Någon som har Fastpartner i portföljen?

3 comments:

 1. Har Fastpartner i portföljen och håller med dig om att rapporten var solid. Tror att marknaden blev överraskad av stabiliteten. Platzer var också bra idag. Undrar om man inte har tagit ut för mycket negativt i fastighetskurserna?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Personligen tycker jag att man på en del håll har tagit ut för mycket negativt i fastighetskurserna. Det ska bli väldigt intressant att se hur sektorn utvecklas framöver :)

   Delete
 2. Äger D aktien.

  ReplyDelete