Pages

Wednesday 13 July 2022

JM: Utmanade omvärldsfaktorer skapar osäkerhet

Igår redovisade JM siffrorna för det första halvåret 2022. Nedan är en summering av rapporten samt mina tankar. Inget av det som skrivs ska ses som någon form av rekommendation. Jag äger aktier i JM. Nedan avser utvecklingen för perioden januari-juni 2022 vs. januari-juni 2021 om inget annat anges.

 • Intäkterna ökade med 8% och uppgick till 7 644 mkr (7 056)
 • Rörelseresultatet sjönk från 1 015 mkr till 898 mkr
 • Resultatet per aktie landade på 10,10 kr (11,60)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -251 mkr (884)
 • Antalet sålda bostäder uppgick till 1 727 (2 471)
 • Antalet produktionsstartade bostäder kom in på 1 527 (1 727)

JM skriver i rapporten att man har haft en fortsatt stabil efterfrågan till goda prisnivåer på samtliga marknader man är verksamma på. Vid utgången av Q2 var 74% (78) av alla bostäder i pågående produktion bokade eller sålda. 60-65% andel sålda och bokade bostäder anses vara en normal nivå. Om man endast fokuserar på andel sålda bostäder i pågående produktion för tillfället uppgår siffran till 65%.

Antalet produktionsstarter minskade jämfört med samma period 2021. Detta förklaras huvudsakligen av en lägre nivå av produktionsstarter i Stockholm, där myndighetsbeslut har försenat projekt motsvarande 350 bostäder.

På den svenska bostadsmarknaden uppges kunderna ha blivit mer avvaktande under våren, där utbudet av nyproduktion är historiskt lågt för tillfället. I Norge beskrivs marknaden mer stabil och med fortsatt stigande bostadspriser. I likhet med Norge uppvisas en stabil efterfrågan och stabila priser även i Finland.

Bland större händelser i Q2 inkluderas att JM ingick avtal om försäljning av kontorsprojektet K1 Karlbergs Strand 1 i Stockholm till Fortifikationsverket. Försäljningspriset uppgår till 2,4 mdkr och affären är villkorad godkännande från regeringen. Frånträde är beräknat till Q1 2025.

Mina tankar

Givet förutsättningarna tycker jag att JM levererade en helt okej rapport. Ser man på var aktiekursen handlas idag är det väl ingen som hade förväntat sig en prickfri rapport där alla pilar pekar uppåt. Justerat för resultat från fastighetsförsäljningar och från joint ventures ökade rörelseresultatet med 7% under H1 2022. Den underliggande verksamheten är därmed tillfredsställande.

Nuvarande inflationsmiljö bidrar för närvarande bland annat till stigande byggkostnader samt mer avvaktande kunder. Detta är något som har blivit mer påtagligt i slutet på perioden, vilket således skapar mer osäkerhet för kommande kvartal.

Trots flertalet utmaningar i omvärlden är det prioritet för JM att starta produktion av nya bostäder. JM väntas starta produktion av fler bostäder under det andra halvåret jämfört med första halvåret. Detta gäller både för Stockholm och koncernen som helhet.

JM har en stark finansiell ställning, något som borgar för dels fortsatta aktieåterköp men också att ta tillvara på eventuella intressanta möjligheter när det gäller diverse olika förvärvsområden samt att man har förutsättningar att fortsätta starta upp produktion av nya bostäder. I de fall JM upplever en utmanande miljö torde andra mindre välbärgade sektorkollegor (i flera fall) uppvisa än större utmaningar.

På tal om finansiell ställning har JM en nettoskuld på 64 mkr, vilket kan jämföras med nettokassan på 1,4 mdkr vid utgången av 2021. Avseende aktieåterköpen uppges i rapporten att JM äger cirka 3,5% av det totala antalet utestående aktier. Jag tycker att det är helt rätt att JM återköper aktier på dagens kursnivåer, inte minst givet den starka finansiella ställning man har.

Ser man på den (segments)redovisade vinsten per aktie på rullande 12 månader (24,30 kr) handlas JM-aktien (178,70 kr) nu till P/E 7,4. Det tycker jag är en attraktiv värdering.

”Snälla nån, du kan jag inte kolla på 12 månader bakåtblickande när bostadspriserna sjunker i snabb takt, kunderna är minst sagt avvaktande och byggkostnaderna skenar”. Bra poäng… I en snabbt föränderlig omvärld som uppvisas för tillfället är det vanskligt att prognostisera utvecklingen i närtid. Ponera att vinsten rasar med 50% kommande 12 månader. Då handlas JM-aktien till P/E 14,7. Det tycker jag inte heller är en särskilt anmärkningsvärd hög värdering.

Vinsten kan såklart (kortsiktigt) falla mer än 50% också (ska man ned till samma nivå som 2009 krävs en större vinstnedgång). Man gjorde dock vinst igenom hela finanskrisen. Min investering i JM är inte på ett eller två kvartals sikt. Det är givet att det kommer vara mer utmanande i närtid men min tes är att JM kommer att leverera solida vinster även framöver i ”normala” marknadsmiljöer.

Sammanfattningsvis är jag fortsatt långsiktigt positiv till en investering i JM, även om det i det kortare perspektivet kan komma att tidvis vara stökigt.

7 comments:

 1. Har du gjort Olas (från Kvalitetsaktiepodden) lågkonjunkturtest på JM? Omsättning ned med 10% och applicera den sämsta vinstmarginalen man hade i senaste lågkonjunkturen?

  Funderar på att ta in en bevakningsposition (jag är i regel alltid lång i mina positioner) i JM - nåt bygg/fastighet bör man ju ha.
  Mvh Emigrantinvesteraren

  ReplyDelete
  Replies
  1. Jag har endast gjort "worst case" scenario á la det test jag gjorde i texten ovan. Personligen tycker jag att JM är längre ut på riskskalan än vissa andra bolag i byggsektorn, men finns intressanta långsiktiga lägen i sektorn tycker jag - sedan är det alltid vanskligt att veta var botten är :)

   Delete
  2. Hej igen! :)

   Jag kollade Olas test. Om man antar att man inte inkluderar raden om övrigt totalresultat landar man på 11,96 kr per aktie. Om man tar med nyss nämnda rad landar man på 14,72 kr.

   Den lägsta rörelsemarginalen var 7,6% 2009 (jag har inte gjort någon större efterforskning om det innehöll one-offs etc.

   Olas test (exklusive övrigt totalresultat) hamnade således ganska nära mitt "vad händer om vinsten faller med 50%".

   Jag tycker dock 10% minskade intäkter i en del fall kan vara lite väl bullish. 2009 minskade JMs intäkter med 28%, utgår man från den siffran istället för 10% (+ att man antar konservativt P/E om 12) så finns det nog fortsatt nedsida på kort sikt.

   Sammantaget tycker jag både mitt och Olas test uppvisar en god långsiktig risk/reward på nuvarande kurs.

   Delete
  3. Nej, du har rätt i 10% nedgång är för litet. Jag tror Olas lågkonjunkturtest är baserat på produktionsbolag och inte bygg/fastighetsbolag.

   Gjorde själv för skojs skull en simulering på rullande 12 månader (juni/juni) och din minskning med 28% och rörelsemarginal på 7.6%. Siffror i första kolumnen rullande juni/juni, andra med simulering. Antar finansiella kostnader samma i båda scenario.

   Rev: 15.197 / 10.942
   Operating profit: 2099 / 832
   Finansiella kostnader: -56 / -56
   Resulat för skatt: 2043 / 776
   Skatt (18.1%): -370 / -140
   Net profit: 1673 / 635
   # shares: 67.33 Miljoner
   EPS: 24,84 / 9,43
   P/E (givet 168): 6,7 / 17,8

   17,8 känns inte dyrt, jag ska köpa en post tänkte jag.
   SBB avvaktar jag, den har nog mer fallhöjd. Kan tipsa om John SKogmans spaning i AFV.
   Mvh Emigrantinvesteraren

   Delete
 2. Intressanta tankar och bra skrivet som vanligt. Äger JM aktien. Blir intressant att se hur inflationen kommer att bete sig resten av året.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tack! Ja, det ska bli väldigt intressant :)

   Delete
 3. Då har jag tittat som hastigast på SBB. Jag ska vara ärlig och hade inte utländska lån på min radar tidigare, höjer ju onekligen risken. Jag läste att EURObond marknaden torkat upp helt, det är väl därför som SBB tagit upp lån i USD antar jag.

  Man tar nästan 1 miljard SEK i FX-kostnader, jag förstår inte det. Jag har inte gått in på andel lån i olika valutor men tittar man på USD/SEk och EUR/SEK så har USD under Q2 blivit 12% dyrare (upp från 9.39 till 10.55) medan EUR kostar nu ca 3% mer (upp från 10.4 till 10.6)

  Ränta i all ära men det verkar som marknaden helt tagits på sängen angående FX-risk och hedging, något som ju Ilja också påtalar i rapporten att SEK stärkts sedan sista juni.

  Dock, jag är ju cash flow fokuserad och där syns inte FX reservationen utan det är en ren bokföringsteknisk åtgärd.
  I Q2 har SBB amorterat ca 3.1 miljarder SEK (delta mellan finansierings cf på -4067 exklusive utdelning 932=> 3.1 miljarder sek. Vet du vad cash collaterals är för nåt?

  Det jag hört från SBB är att man fokuserat på att betala av lån, kan inte läsa av det i BR, åtminstone för sista halvåret,
  Fokus har varit att öka andelen långfristiga skulder, dessa har gått upp med 13 miljarder SEK medan de kortfristiga gått ned med 7.3 miljarder SEK, net net ökning av skulderna med 5.8 miljarder.

  Jag äger inga aktier i SBB
  Mvh Emigrantinvesteraren

  ReplyDelete