Pages

Tuesday 12 July 2022

Utdelningar: Juni 2022

Det är för mig alltid en höjdpunkt att summera de månatliga utdelningarna. Långsiktigt och regelbundet sparande innebär goda förutsättningar för att pengamaskinen ska kunna utvecklas väl.

I juni 2022 uppgick utdelningarna till 36 777 kr (26 515), vilket innebär en ökning på 39% jämfört med juni 2021. Utdelningarna härstammade från Catella, Sampo och Betsson.

Under perioden januari-juni 2022 uppgick utdelningarna till 402 855 kr (288 861), vilket också det är en ökning med 39% jämfört med motsvarande period föregående år.

Grafen ovan visar hur våra utdelningar har utvecklats i januari-juni från perioden 2011 till 2022. Som framgår av grafen är 2022 hittills vårt bästa utdelningsår någonsin. Givet hur portföljen ser ut i skrivande stund räknar jag dock med att 2022 inte kommer nå upp till helåret 2021 när det gäller utdelningar (Utdelningar 2021: 491 171 kr). Just nu ser 2022 ut att bli vårt näst bästa utdelningsår någonsin.

Hur utvecklades era utdelningar i juni?

2 comments:

  1. Summa summarum fick jag totalt 4075 kr i utdelning denna månad. 2100 från Nordnet konto och 1975 från Nordea konto.

    ReplyDelete