Pages

Thursday 14 July 2022

Kodnamn – PAM

Nyligen lyssnade jag på boken ”Kodnamn – PAM”. Boken är skriven – och läses upp – av Petra Malm. Petra var den första kvinnliga operatören i det militära specialförbandet SOG. Överlag tycker jag att det var en väldigt intressant bok. Boken innehåller många tänkvärda delar man kan ha med sig i sitt vardagliga liv och långsiktiga utveckling.

Petra är också känd som instruktör från TV-programmet Elitstyrkans Hemligheter, ett program som jag verkligen gillar. Jag tycker att Petra är riktigt cool och inspirerande. Nedan ges några saker jag fann tänkvärda och/eller inspirerande från boken.

 • Man kan inte förändra andra personer, alla måste själva göra jobbet. Däremot kan man inspirera och hjälpa andra
 • Om man inspireras av någon och vill göra en förändring och sedan efter några veckor igen är tillbaka i gamla hjulspår – då var den inspirationen meningslös och många personer ser det som ett misslyckande
 • Man måste gå till grunden och identifiera sitt varför
 • Ett uttryck inom militären: Den förberedde överlever
 • Kunskap är färskvara
 • Självkänsla är förmågan att se sitt eget värde
 • Självkänsla är något man behöver jobba kontinuerligt med. Dvs, det fungerar på samma sätt som konditionen: Om man slutar träna försämras konditionen successivt för att efter ett tag försvinna helt
 • Man kan stärka sin självkänsla genom att stanna upp och lyssna på sig själv. Då visar du för dig själv att du är viktig
 • Om man vet sitt varför bryr man sig inte om vad andra tycker
 • Självförtroende kan också minska över tid. Därför är det viktigt att fortsätta att utmana sig själv
 • Viktigt att inte blanda ihop sitt värde med prestationer
 • Det gäller att göra saker för att man vill, inte för att få bekräftelse eller för att man tror att det är något omgivningen förväntar sig av dig
 • Om vi påminns om en händelse vi helst vill glömma påminns vi om att inte göra så igen
 • Personer som bär på ouppklarat bagage ses som en onödig risk inom det militära
 • Det krävs mod att lämna det invanda, t ex ett jobb eller en relation man inte trivs i
 • Viktigt att lita på magkänslan
 • Fast inkomst skapar trygghet, till priset av glädje?
 • Det krävs mod för att ändra ett mönster, men livet är för kort för att göra som alla andra (givet att det är något man inte önskar göra)
 • Disciplin är inget vi föds med. Disciplin är som en muskel som måste tränas
 • I många fall är mål destruktiva och vi missar att leva
 • Var proaktiv och ta kommande över ditt eget liv
 • Att inte ha tid är inte sällan endast ett resultat av dåliga prioriteringar
 • Ta bort sådant som bidrar med negativ energi och lägg till det som skapar värde och positiv energi
 • Enda sättet att komma över en rädsla är att agera
 • Rädsla är bara en känsla
 • Ögon är själens spegel
 • Rädslan att något kan hända begränsar oss
 • Man kan inte leva på gamla meriter

Avslutningsvis

Jag tycker att det finns mycket tänkvärt i ovan text. Som om inte det vore nog är nedan frågor också något man kan/bör stanna upp och reflektera över.

 • Var är jag idag?
 • Vart vill jag?
 • Varför är jag här idag?
 • För vems skull gör jag saker?
 • Lever du det liv du vill leva?
 • Hur mår du idag?
 • Lyssnar du på dina behov?
 • Stannar du kvar på något du egentligen inte gillar? Om ja, lever du då ett liv på dina villkor? Är du då en förebild? Vad gör det med dig?

No comments:

Post a Comment