Pages

Friday 15 July 2022

Spridda rapportkommentarer: Del 2

Jag försöker läsa så många rapporter som möjligt. Huvudsakligen lägger jag dock givetvis fokus på de bolag jag redan äger. Utöver det vill jag även följa utvecklingen för bolag som finns på min bevakningslista.

I dagens blogginlägg kommer det därför ges lite summeringar och tankar kring några rapporter. I vanlig ordning ska inget av det jag skriver ses som någon form av rekommendation. Jag följer inte alla bolag supernoga och flera kommentarer kommer att vara ganska övergripande.

KINNEVIK: Vid utgången av juni 2022 uppgick substansvärdet till 218 kr per aktie, vilket innebär en nedgång på 16% jämfört med december 2021. I Q2 investerade Kinnevik sammantaget cirka 500 miljoner kronor, varav en del investerades i Mathem (155 mkr) och Budbee (115 mkr). Under kvartalet sålde man 27% av sitt innehav i Tele2 för 6 mdkr.

Min kommentar: Kinnevik har en stark finansiell ställning att parera utmaningar i omvärlden. Vid utgången av perioden hade man 13,6 mdkr i nettokassa. Givet nuvarande investeringstakt på 5 mdkr per år har bolaget således mer eller mindre kapital till och med 2024. Tele2 utgör 33% av portföljen och personligen skulle jag inte bli förvånad om man minskar sitt innehav ytterligare framöver (= på längre sikt). Jag tror också att det kommer dyka upp intressanta köplägen i välskötta tillväxtbolag framöver. Jag har idag inte Kinnevik i portföljen men jag gillar bolaget och är inte främmande för att plocka in det vid tillfälle. Enligt hemsidan IB-index handlas Kinnevik idag till en substansrabatt på 26%.

ITAB: Nettoomsättningen ökade i Q2 2022 med 17% till 1 745 mkr (1 488). Justerat för valuta landade tillväxten på 12%, varav 10% avser organisk tillväxt och 2% avser förvärvad tillväxt. Rörelseresultatet uppgick till 55 mkr (38) och resultatet efter skatt landade på 23 mkr (9), där vinsten per aktie uppgick till 0,07 kr (0,03).

Min kommentar: I redovisade siffror kom nettoomsättningen in på en god nivå. I stort sett hela ökningen förklaras dock av valutamedvind och prishöjningar. ITAB har däremot ännu inte fullt ut kunna föra genomföra samtliga prishöjningar man ämnar göra. Prishöjningarna sker i regel med en viss eftersläpning, framför allt när det kommer till större kunder. Att man inte fullt ut kunnat realisera prishöjningar gör att marginalerna pressas.

I vanlig ordning är det diverse olika engångsposter som tas upp i resultaträkningen. Justerat för dessa tycker jag ändå att marginalnivån var sämre än vad jag hade hoppats på. Den justerade rörelsemarginalen landade på 4,5% i Q2. Det kan jämföras med ITABs målsättning (över en konjunkturcykel) på 7-9%. Bolaget själva guidar för att (brutto)marginalen kommer att vara högre under andra halvåret, givet att inte marknaden tydligt försämras ytterligare. I övrigt fortsätter den räntebärande skulden att öka och man uppvisar fortsatt ett kassaflöde som har mer att önska.

Sammanfattningsvis tycker jag att ITABs rapport ger mig lite blandade känslor. Det är svårnavigerat för bolaget nu med en stökig omvärld. Givet att marknaden stabiliserar sig tror jag ITAB har en god möjlighet att uppvisa en tydligt bättre verksamhetsutveckling. Jag vill börja se mer ’rena’ kvartal som inte innehåller massa engångsposter. Förutom omvärldsutvecklingen är avvecklingen av den ryska verksamheten något som skapar osäkerhet för tillfället.

Givet kursen 10,10 kr handlas ITAB en bit under P/E 10 enligt min uppskattade vinst 2022. Under mer normala marknadsförhållande är min tes att ITAB bör kunna prestera en avsevärt bättre vinst än vad man (underliggande) gör för tillfället. Jag har en position i ITAB men jag vågar än så länge inte trycka till med en alltför stor position. Jag vill gärna se att man kan stärka marginaltrenden och sedan skulle jag gärna också få mer information om avvecklingen av den ryska verksamheten.

SEB: Intäkterna ökade i Q2 2022 med 4%. Kostnaderna ökade med 8% och förväntade kreditförluster (netto) ökade från 7 mkr i Q2 2021 till 399 mkr i Q2 2022. Sammantaget renderade detta i ett rörelseresultat som sjönk med 8%. Resultatet per aktie uppgick till 2,73 kr (3,04) och avkastningen på eget kapital landade på 12,3% (14,7).

Min kommentar: Jag tycker att SEB levererade en stabil rapport. Räntenettot steg med 20%, medan provisionsnettot steg med 4%. Jag tycker att det var helt rätt rader som visade en god utveckling och utvecklingen var i linje med mina förväntningar. Högre räntenivåer (allt annat lika) gynnar intjäningen. Däremot har turbulensen på kapitalmarknaden hämmat provisionsnettot, vilket dock mitigerades av en ökad kortanvändning. Den underliggande kreditkvaliteten bedöms av banken att fortsatt vara god. Man satte dock av 399 mkr i förväntade kreditförluster (netto), vilket är en konsekvens av ändrade makroscenarier. Banken har en stark finansiell ställning, med en kapitalbuffert som uppgår till 480 baspunkter över myndigheternas krav.

Vid utgången av Q2 2022 uppgick det egna kapitalet per aktie till 90,18 kr. Givet nuvarande aktiekurs på 105,00 kr innebär det en P/B-multipel på 1,16. Jag tycker inte att det är varken superbilligt eller superdyrt. Jag äger inga aktier i SEB och SEB är inte mitt top-pick bland storbankerna för tillfället.

4 comments:

 1. Håller med. Köper endast SEB som bank p.g.a stigande räntor. SHB är den bank jag gillar mest. Nordea har sitt säte i Finland vilket suger. Plockade in Kinnevik alldeles för tidigt. Gjort är gjort men jag ångrar mig extremt.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Härligt att vi båda föredrar SHB! Hehe, ja för t ex utdelningsinvesterare är det surt med Nordeas säte i Finland :(

   Delete
 2. Morgon!
  Ingen större överraskning att SEB, eller andra banker, går bra. Själv äger jag småposter i de tre stora svenska jättarna och förväntar mig hygglig avkastning framgent!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hej!

   Håller med, värderingarna känns attraktiva på flera håll med.

   Delete