Pages

Thursday, 4 August 2022

Ännu ett bolag med ensiffrigt P/E-tal och god direktavkastning

Det är många bolag som har kommit ner ordentligt i år. I dagens inlägg spanar jag in ett av dessa bolag jag finner lågt värderat idag.

För ett tag sedan publicerade NCC sin rapport för Q2 2022. Nedan är en summering av rapporten samt mina tankar. Inget av det som skrivs ska ses som någon form av rekommendation. Jag äger aktier i NCC.

Nedan avser utvecklingen i Q2 2022 vs. Q2 2021 om inget annat anges.

 • Orderingången uppgick till 12 763 mkr (16 568)
 • Nettoomsättningen uppgick till 14 001 mkr (12 745)
 • Rörelseresultatet uppgick till 474 mkr (487)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 464 mkr (476) 
 • Resultat efter skatt uppgick till 383 mkr (388)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 3,59 kr (3,61)

Sammantaget uppvisar NCC en fortsatt tillfredsställande orderingång och orderbok, där book-to-build på rullande 12 månader uppgår till strax över 1. Resultatet kom överlag in i linje med motsvarande kvartal föregående år.

På rörelseresultatnivå har marginalerna hämmats något till följd av bland annat kostnadsinflation. I syfte att mitigera denna effekt så gott det går jobbar man aktivt både med sin inköpsprocess samt att få kompensation för prisökningar i enlighet med ingångna kundavtal.

Under Q2 har man inte resultatavräknat något fastighetsprojekt inom affärsområdet Property Development. Bolaget räknar dock med att resultatavräkning kommer att ske i Q3 och Q4 2022 samt Q1 2023. I Q2 startade man ett kontorsprojekt och logistikprojekt, båda i Göteborg. Inom Property Development har NCC nu 12 pågående (men ännu ej) resultatavräknade projekt.

Svagare konjunkturutsikter är givetvis inte vad NCC önskar, även om det inte sällan leder till större publika investeringar i syfte att supportera ekonomin. Långsiktigt finns ett signifikant behov av nya investeringar i bostäder och samhällsbyggnader (t ex skolor och äldreboenden), detta är något som skapar efterfrågan också på infrastruktur som vägar mm.

Nettoskulden (exklusive pension- och leasingskuld) i förhållande till EBITDA på rullande 12 månader uppgår till 0,8. Målet är ett nettoskulden i förhållande till EBITDA ska understiga 2,5 gånger. Som en följd av detta, samt aktiekursens svaga utveckling, återköper man för tillfället aktier löpande.

En fortsatt risk för byggsektorn är osäkerheten kring hur den framtida tillgången på cement kommer att se ut. En annan stor osäkerhet är utvecklingen för kostnadsinflationen. Man har också en betydande exponering mot bostäder, något som kan vara vanskligt om konjunkturen sviktar.

På rullande 12 månader uppgår vinsten per aktie till 13,78 kr. Givet nuvarande aktiekurs på 102,70 kr ger det ett P/E-tal på 7,5. Baserat på utdelningspolicyn om att dela ut 60% av vinsten ger det (givet att man kan hålla den nivån på helåret 2022) en direktavkastning på cirka 8%.

På presentationen som följde kvartalsrapporten informerade VD att målet om 16 kr per aktie 2023 fortsatt gäller. Marknaden ter sig dock skeptisk till huruvida NCC kommer att nå detta mål. Skulle man nå detta mål handlas aktien nu till P/E 6,4.

Det finns som sagt många utmaningar för närvarande. Jag tycker ändå att aktien handlas för lågt nu. Skulle NCC endast nå halvvägs till målet mot 16 kr i vinst per aktie handlas nu NCC till P/E 12,8. Det är inte heller en direkt hög värdering. Jag har köpt en del aktier i NCC under sommaren och är inte främmande för att ytterligare öka på mitt innehav.

5 comments:

 1. Hur ser du på NCC jämfört med PEAB och Skanska?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Peab spelar i egen liga, stabilt växande samhällsbyggare.

   Delete
  2. Mitt största innehav bland de tre är Peab. Det är ett av kärninnehaven i portföljen för tillfället. NCC känns lite svajigare, hoppas det kan fortsätta förbättra den operationella delen (t ex har de fortsatt vissa projekt med väldigt låg lönsamhet som de behöver slutföra). Planen är att jag ska kolla lite närmare igen på Skanska under hösten.

   Delete
 2. Men orderingången har ju minskat med 4 miljarder, en veritabel katastrof. NCC har gjort olönsamma affärer i tio år. Obegripligt att man väljer NCC förr Skanska och Peab som ökar sin portfölj 💼 📈

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ja, orderingången är klart lägre. NCC tycks ändå vara tillfreds och VD påpekade på callet att man inte bör kolla på orderingången på kvartalsnivå (och inte heller på "två-kvartalsnivå"). Vi får se om det var en "ursäkt" eller om det fortsatt är tillfredsställande nivå på orderingången framöver.

   Peab har jag som mitt största bet i sektorn för tillfället :)

   Delete