Pages

Wednesday 28 September 2022

Hur mycket tur har du?

Jag läser för närvarande boken Thinking, Fast and Slow, vilken är skriven av Daniel Kahneman. Det är en bok som innehåller flera intressanta delar.

Kahneman skriver bland annat om fenomen som skicklighet, tur och regression to the mean. Kortfattat anser han att en prestation som är klart bättre en genomsnittet under en tidsperiod bland annat beror på en dos skicklighet och en dos tur. Det antas sedan att tur är något som jämnar ut sig över tid, varpå man i nästa tidsperiod med stor sannolikhet ser ett utfall som uppfyller konceptet regression to the mean – bland annat då man antas ha lite mindre tur än vad man hade gången dessförinnan.

Detta exempel är något som hävdas gäller inom flera olika områden, exempelvis börsinvesteringar. När det går bra är det många som ’glömmer bort’ tur-aspekten, men när det går mindre bra lyfts det inte sällan fram att man hade otur.

Det finns vissa sektorer och vissa investerare etc som har levererat enastående avkastning under de senaste åren. Detta till följd av en god skicklighet, men många gånger också med en dos tur involverat i utfallet. I år har dock flera av dessa haft en tydligt sämre utveckling, i både absoluta tal och relativa tal.

Nedan graf visar utvecklingen för Nordea (mörkgrön linje), SBB B (ljusgrön linje) och Castellum (lila linje) under de senaste tre åren. Nordea (och storbankerna är ofta ratade investeringsobjekt. SBB och Castellum har varit (är) två väldigt populära fastighetsbolag som många investerare attraheras av. Nordea har presterat bättre på börsen jämfört med SBB och Castellum om man kollar på utvecklingen i år, på ett års sikt och på tre års sikt.

Fastighetsbolagen har haft flera riktigt bra år om man zoomar ut perspektivet längre tillbaka i tiden, delvis supporterat av sjunkande och oerhört låga räntenivåer samt stundom även stödköp av centralbanker när det gäller obligationsmarknaden. Oerhört låga räntenivåer är som bekant inte drömscenariot för en storbank.

Man kan då ställa sig frågan om investerare i Nordea haft lite otur under en del år medan vissa fastighetsbolagsinvesterare istället har gynnats av en dos tur – samt att vi på sistone har sett en regression to (= towards) the mean?

Jag tänkte inte spekulera i svaret kring den frågeställningen men jag tror att det är viktigt att som aktiv investerare vara ödmjuk inför det faktum att tur och tajming är en parameter i investeringsprocessen.No comments:

Post a Comment