Pages

Monday 24 October 2022

Aktie som handlas kring P/E 5 på analytikerprognos

Rapportperioden fortsätter i god takt. I dagens inlägg ges lite rapportkommentarer kring ett bolag som jag finner intressant att kolla närmare på framöver.

SVEDBERGS (jag äger inte aktier i Svedbergs)

Redovisad intäktstillväxt uppgick till 160%, varav den organiska tillväxten uppgick till 6%. Hittills i år har bolaget genomfört 2 prishöjningar i samtliga dotterbolag. Förutom Danmark uppges samtliga marknader haft en positiv utveckling. Redovisat rörelseresultat uppgick till 52,5 mkr (24,3) och vinsten per aktie landade på 1,14 kr (0,89). I Q3 har man investerat 6 mkr i solceller på Roper Rhodes lager i Portbury (Storbritannien). Som en konsekvens av detta blir dotterbolaget självförsörjande på energi. Roper Rhodes är Svedbergs senaste förvärv, vilket genomfördes i slutet av 2021.

Min kommentar: Jag har tidigare inte spenderat särskilt mycket tid på Svedbergs, mina kunskaper om bolaget är därför således i ”uppbyggnadsfas”. Bolaget själva beskriver sig som den ledande badrumskoncernen i norra Europa. Försäljning sker genom återförsäljare inom fack- och bygghandel, via grossister eller direkt till projektmarknaden.

Man har 6 varumärken och som mål att växa intäkterna med i genomsnitt 10% per år. Tillväxtresan bygger på såväl förvärvad som organisk tillväxt. Man genomförde förvärv både 2020 och 2021 samt uppger att man återigen är på jakt efter nya förvärv.

Sammantaget tycker jag att Svedbergs levererade en solid rapport. Q3 är dock ett säsongsmässigt lugnare kvartal. Marginalerna hämmades till följd av valutaeffekter och stigande materialpriser samt ”förändrad bolagsmix” till följd av förvärvet av Roper Rhodes. Just Roper Rhodes, där 96% av intäkterna härstammar från Storbritannien, är nu Svedbergs-koncernens största dotterbolag.

I tider av diverse olika omvärldsutmaningar som påverkar hushållens ekonomiska förutsättningar negativt torde det vara rimligt att anta badrumsprojekt inte står allra högst upp på agendan för de flesta hushållen. Svedbergs påpekar att framtiden är ”svårbedömd”. Bolaget skriver i rapporten att man har förberett sig för att dra ned på kostnaderna om så skulle krävas.

På proforma-basis har Svedbergs en nettoskuld (inklusive tilläggsköpeskilling) genom EBITDA på 2,3. Soliditetsnivån uppgår till 38,6% (37,2). Förvärvet av Roper Rhodes har tydligt ökat nettoskulden, vilket gjorde att en nyemission ansågs nödvändig att genomföra.

Redovisad vinst per aktie på rullande 12 månader uppgår till 3,53 kr. Detta kan jämföras med fredagens stängningskurs på 24,60 kr, vilket ger ett P/E-tal på 7,0. Dock inkluderas Roper Rhodes endast under 1 månad av Q4 2021 – P/E-talet blir således missvisande. 

Ser man på ABGs prognos avseende justerad vinst per aktie 2022-2024 så ligger den kring 5 kr. Tror man på ABGs prognos ger det ett P/E-tal på strax under 5. Det är verkligen inte ansträngande. Det skulle vara imponerande om Svedbergs slår till med en EPS kring 5 kr kommande år. Skulle vinsten (hypotetiskt) komma in 70% under ABGs prognoser ”kring 5 kr” handlas aktien till P/E 16,4, det är ingen ”katastrofhög-värdering”. 

Efterfrågan på Svedbergs produkter påverkas huvudsakligen av nybyggnation samt renoveringar av befintligt bostadsbestånd. Byggkonjunkturen är därför en viktig indikator, där t ex momentument inom nybyggnationen påverkar Svedbergs med eftersläpning på cirka 12 månader.

Slutsats: Vid en initial anblick tycker jag att Svedbergs är intressant. Man har fina varumärken i portföljen. Värderingen har tydligt tagit höjd för sämre tider, där värderingen klarar av klart lägre vinst utan att se ansträngande ut. På det negativa kontot skulle jag kunna lägga in en stor exponering mot Storbritannien (ett land där det som bekant är stökigt just nu), svagt momentum på marknaden för nyproduktion av bostäder, många deppiga hushåll kring synen på den egna ekonomin samt inte den allra starkaste balansräkningen. Med det sagt tycker jag ändå att Svedbergs känns intressant. Det är definitivt ett bolag jag kommer följa närmare framöver.

No comments:

Post a Comment