Pages

Wednesday 26 October 2022

Castellum: Klarar de av att höja utdelningen 25 år i följd?

Det har nu gått några dagar sedan Castellum levererade sin Q3-rapport. I dagens inlägg ges en summering av rapporten samt min syn på aktien. Inget av det som skrivs ska ses som någon form av rekommendation.

Kort summering av Q3-rapporten

  • Redovisat förvaltningsresultat ökade med 24%
  • Per aktie är dock ökning mer modesta 3%
  • Hyresintäkterna ökade från 1 501 mkr till 2 332 mkr
  • Nettouthyrningen under kvartalet kom in på 44 mkr (27), vilket resulterar i att Castellum uppvisat positiv nettouthyrning 11 kvartal i följd
  • Belåningsgraden uppgår till 40,0%, jämfört med 39,2% vid årsskiftet
  • Cirka 59% av de räntebärande skulderna utgörs av obligationer, en minskning från 61% vid årsskiftet
  • Substansvärdet landade på 259 kr (Dec 2021: 251 kr)

Min kommentar: Mer eller mindre direkt man öppnar Castellums delårsrapport möts man av orden ”39 procent tillväxt i förvaltningsresultatet”. Hyresintäkter och förvaltningsresultat har fått en ordentlig skjuts uppåt efter förvärvet av Kungsleden. Det som däremot inte framgår i den ”haussiga” flashen om 39% tillväxt är att antalet aktier är fler än motsvarande period föregående. Ser man på förvaltningsresultatsutvecklingen per aktie så noteras en uppgång på 15% för årets tre första kvartal (vilket är samma tidsperiod som 39-procentiga ökningen avser).

Det är imponerande att Castellum levererar positiv nettouthyrning för elfte kvartalet i följd. Bolaget anger att man fortsatt har flera konstruktiva kunddialoger och att återgången till kontoren efter pandemin fortsatt gäller. I Q3 och Q4 slutförs mer eller mindre fullt uthyrda projekt med ett totalt hyresvärde om 183 mkr på årsbasis. De stigande materialkostnaderna har dock renderat i att man avsevärt har dragit ned på aktiviteten i projektportföljen.

Rutger avslutar VD-ordet med: ”I såväl det korta som långa perspektivet har Castellum en betryggande finansieringssituation, trots en turbulent finansmarknad”. Balansräkningen står i oerhört stort fokus i fastighetssektorn för tillfället. Castellum nämnde dialoger om försäljning av fastigheter och Akelius nämnde tidigare att man är redo att ta ansvar för sin del vid en eventuell nyemission i Castellum (för att säkerställa tillfredsställande kreditbetyg). Även om vi antar att det är hypotetisk samt ett sätt att ge ökad säkerhet till marknaden känns det personligen inte helt bra med prat om nyemission.

När det gäller försäljning av fastigheter uppger bolaget att man årligen ämnar sälja 1-2% av beståndet för att "testa marknaden". Rutger uppger att man inte behöver stärka balansräkningen men att det inte skulle skada. Mot denna bakgrund har man (enligt sin egen utsago) "trofé-fastigheter" ute till försäljning, vilket t ex avser fastigheter med långa hyreskontrakt och låga yielder. Det är något som passar för vissa institutionella aktörer som inte använder skuldfinansiering. I övrigt är fortsatt ökad bankfinansiering prioritet för Castellum.

Min tes har varit att Castellum definitivt kommer att slå till med en utdelningshöjning nästa år och därmed notera 25:e året i följd med höjd utdelning. Givet nuvarande situation vågar jag inte sätta min aktieportfölj på att en utdelningshöjning kommer att ske, även om det fortsatt nog ändå är mitt huvudscenario. Jag tycker att det räcker med en symbolisk höjning.

Generellt för Castellum gäller som för sektorn i stort: Ökade kostnader hämmar utvecklingen i resultaträkningen samt gör bolagen mer passiva när det kommer till nya projekt. Indexering av hyresnivåer väntas bidra positivt. Aktien handlas långt under substansvärdet, för Castellums del uppgår substansrabatten (när detta skrivs på måndagseftermiddagen) till 56%.

Slutsats: Jag tycker att Castellum är ett välskött bolag med en tillfredsställande finansiell ställning, där Akelius intåg som största ägare ger en extra trygghet. Castellum har också en diversifierad kundbas, där bland annat Polismyndigheten, Domstolsverket, Försäkringskassan, Migrationsverket och Region Stockholm återfinns bland de tio största hyresgästerna. Jag tycker att Castellum uppvisar en långsiktigt attraktiv värdering till nuvarande kurs (måndag eftermiddag) 114,85 kr. Jag äger aktier i Castellum.

No comments:

Post a Comment