Pages

Thursday 27 October 2022

Resurs: Låg värdering och hög direktavkastning lockar

I förrgår presenterade Resurs sin Q3-rapport. I detta inlägg ges en summering av rapporten samt mina tankar om aktien. Inget av det som skrivs ska ses som någon form av rekommendation. Jag äger aktier i Resurs.

 • Utlåningen till allmänheten ökade med 12% (9% i lokal valuta)
 • Intäkterna ökade med 6%
 • K/I-talet före kreditförluster landade på 40,6% (38,9)
 • Den justerade kreditförlustnivån uppgick till 2,2% (2,2%)
 • Justerat rörelseresultat minskade med 4%
 • Justerat resultat per aktie uppgick 1,10 kr (1,15)

Min kommentar: Jag tycker att Resurs levererade särskilt bra när det kommer till lånebokstillväxten samt att man levererade en solid intäktstillväxt. Sedan är det synd att inte det positiva momentumet följer med hela vägen ner till sista raden.

Generellt skulle jag vilja se ”rena” resultaträkningar från Resurs framöver. Hittills i år inkluderas 50 mkr som följd av Finansinspektionens beslut om sanktionsavgift. Jämförelseperioden störs av upplösning av kreditförlustsreserv om 73 mkr.

De stigande räntenivåerna har resulterat i att Resurs genomfört prisjusteringar på både in- och utlåningsräntor. Än så länge har inte några förändringar setts när det kommer till kundernas betalningsförmåga.

Jag gillar att man har ingått flera intressanta samarbeten och partneravtal på sistone, t ex med Komplett ASA samt erbjuda gröna bolån i samarbete med Skandia.

Under de tre första kvartalen 2022 levererar Resurs en justerad vinst per aktie på 3,15. Skulle man prestera en vinst i Q4 som är i linje med vad man gjorde i Q3 landar den justerade årsvinsten på 4,25 kr. När börsen stängde på tisdagen handlades aktien till 21,64 kr. Det ger ett P/E-tal på låga 5,1.

Marknadens förtroende för Resurs har under en tid varit i botten, dock har aktien utvecklats starkt efter Q3-rapporten släpptes. På risksidan kan man inkludera osäkerhet kring kundernas betalningsförmåga framöver, minskad konsumtion, minskad efterfrågan på nya lån etc i den nuvarande osäkra omvärldsmiljön. Det är nog inte heller osannolikt att kapitalkrav kommer höjas och/eller att andra former av regulatoriska initiativ kommer att tillkännages.

Samtidigt tar nuvarande värdering höjd för mycket negativt. Resurs bör kunna leverera en mycket bra direktavkastning nästa år (också). I vanlig ordning skulle jag gärna vilja se (ordentliga) insynsköp i Resurs när aktien handlas på dessa nivåer, vilka jag finner attraktiva.

3 comments:

 1. Yes! Äntligen en bra rapport från Resurs. Känns köpvärd på dessa nivåer, men jag har hållit mig till storbanker i år.

  ReplyDelete
 2. Håller helt med skulle det stå i slutet :)

  ReplyDelete