Pages

Wednesday 5 October 2022

Ogunsen-statistik + Q3-förväntningar

Som trogna läsare är väl bekanta med så är Ogunsen ett innehav som har varit min portfölj under många år. Det bör hos trogna läsare också vara känt att jag veckovis följer upp utvecklingen av antalet konsult- och rekryteringsannonser som finns publicerade på Ogunsens hemsidor.

 

Ovanstående graf visar hur utvecklingen – enligt min syn – varit för Ogunsens rekryteringsverksamhet gällande nya rekryteringsannonser från och med vecka 50 2021 till och med vecka 39 2022. Rekryteringsdelen är i regel den mer lönsamma för Ogunsen.

De blå staplarna visar antalet nya rekryteringsannonser per vecka medan den orangea-linjen visar antalet nya rekryteringsannonser i snitt per vecka på rullande 4 veckor. Ogunsen gjorde under förra året om sin hemsida, varpå min statistik också förändrades (om någon undrar varför starten i grafen är just vecka 50 2021).

När Ogunsen presenterade sin Q2-rapport förkunnade man att man inte ser någon tendens till försämrad efterfrågan. Av naturliga anledningar är det – som syns i grafen – lägre aktivitet under sommarperioden. I likhet med Ogunsens guidning i samband med Q2-rapporten har det varit någon riktigt bra vecka efter sommaren. Överlag tycker jag därför att utvecklingen i Q3 (med hänsyn tagen till semesterperioden) varit på en tillfredsställande nivå.

Jag tycker att statistiken blir mer rättvisande när man följer upp nya annonser jämfört med att följa utvecklingen i absoluta tal gällande utestående annonser. Detta bland annat till följd av att det kan ta relativt lång tid att finna lämpliga kandidater till vissa tjänster, något som är påtagligt för närvarande. Vill man ändå fokusera på antalet totala utestående annonser kan man konstatera att antalet konsultannonser idag är 13% lägre än vecka 39 2021. Samtidigt är antalet rekryteringsannonser 7% högre än motsvarande vecka 2021.

Det finns dock flera ifs-and-buts kring min statistik. Exempelvis att vissa rekryteringsannonser inte publiceras offentligt. Statistiken som anges i detta inlägg ska (givetvis) därför ses som min ’best-effort’ och inte som en ’exakt’ avspegling av verkligheten.

Givet att inte efterfrågan säckar ihop ordentligt i Q4 tror jag fortsatt på att 2022 blir Ogunsens bästa år någonsin. För 2 veckor sedan hade man rekordmånga rekryteringsannonser på sina hemsidor, enligt min statistik.

Framtiden är ovanligt oviss för tillfället. Att ge prognoser för Ogunsen nästa år känns därför extra vanskligt just nu. Bolaget har dock en överlag god historik och man har en väldigt stark finansiell ställning. Man har också goda kundrelationer, där många av bolagets kunder är – ur ett relativt perspektiv – hyggligt konjunkturstabila.

Det ska bli väldigt spännande att se utvecklingen av nya annonser under de kommande veckorna och månaderna. Q3-rapporten tror jag dock som sagt kommer bli ’stabil’.

No comments:

Post a Comment