Pages

Monday 3 October 2022

Svag Q3-rapport från H&M

I förra veckan presenterade H&M sin Q3-rapport i deras brutna räkenskapsår. Nedan är en kort summering av rapporten samt mina tankar.

Den redovisade nettoomsättningen ökade med 3% till 57,5 mdkr. I lokala valutor minskade nettoomsättningen med 4%. I likhet med försäljningssiffrorna var det inför rapporten också känt att H&M tar en engångskostnad med anledning av att man beslutat sig för att lämna den ryska marknaden. Denna engångspost landade på 2,1 mdkr.

Rörelseresultatet har hämmats av 2,5 mdkr relaterat till Ryssland (varav 2,1 mdkr avser engångspost), ökade råvaru- och fraktkostnader samt en starkare amerikansk valuta, vilket hämmade utvecklingen med 1,5 mdkr. Varulagret steg med 28% och är något som ligger på investerarkollektivets oroskonto. Justerat (för engångsposten i Ryssland) resultat per aktie landade på 1,30 kr (2,83).

Mina tankar

Jag tycker att H&M levererade en svag Q3-rapport. Trots att justering gjorts inför rapporten avseende ’kända’ händelser kom rapporten tydligt in åt det svagare hållet. Det är fortsatt mycket som går emot H&M, varav flera externa motvindsfaktorer. Den starka amerikanska valutan och andra fördyrande inköpsfaktorer sätter tydlig press på bolaget marginaler.

H&M besvarar den sjunkande lönsamheten med att lansera ett kostnadsbesparingsprogram som ämnar generera 2 mdkr i kostnadsbesparingar på årsbasis – där huvuddelen av effekterna väntas med start från och med andra halvåret 2023. Jag tycker att det är bra att H&M lanserar ett kostnadsbesparingsprogram, även om det säkerligen kommer att dyka upp ytterligare engångskostnader i samband med detta.

Förutom att man vidtar åtgärder för att stärka lönsamheten tycker jag att det i rapporten också var tillfredsställande att se att försäljningsutvecklingen i inledningen på Q4 har varit relativt bra, där försäljningen ökade med 7% i lokala valutor under perioden 1-27 september.

Jag tror att det kommer vara några utmanande kvartal för H&M nu. Är det något som präglar H&M är det dock långsiktighet och att man har betydligt bättre möjligheter att rida ut tuffa tider jämfört med flera andra aktörer i branschen.

H&M har också en stark finansiell ställning, där man har en nettokassa på 17,4 mdkr. Det känns numera dock som att det är ständig motvind för H&M (i vissa fall självförvållat). Jag äger en liten post med aktier i H&M.

Givet hur mycket annat är värderat på börsen för tillfället väljer jag för tillfället att inte köpa fler aktier i H&M. Skulle aktien (givet nuvarande fundamenta) komma ned en bit under 100 kr är det nog däremot sannolikt att jag fyller på med lite fler aktier.

No comments:

Post a Comment