Pages

Thursday 6 October 2022

Thinking, Fast and Slow

Jag läste i helgen ut boken Tänka, snabbt och långsamt (där titeln på dagens blogginlägg utgör den engelska originaltiteln.

Jag hade endast tillgång till den svenska upplagan (= hittade inte den engelska boken på biblioteket samt önskade inte köpa boken). Jag skulle nog dock hellre velat ha läst boken på dess originalspråk. Hursomhelst, jag tycker att det var en intressant och tänkvärd bok.

Boken är skriven av psykologen Daniel Kahneman, som bland annat har tilldelats nobelpriset i ekonomi. I boken lyfts många intressanta fenomen upp där gemeneman i regel handlar på ett irrationellt sätt vid sitt agerande och beslutsfattande. Kahneman beskriver dessa tanke- och agerandefällor, där han ofta också utsätter läsaren för diverse olika frågeställningar.

Kahneman beskriver intellektet och tänkandet som att det är uppdelat i två system: System 1 och System 2. Förenklat är System 1 impulsivt och instinktivt medan System 2 är mer reflekterande.

Nedan är ytterligare exempel på lite delar från boken.

 • Det är lätt att tro att man är medveten om alla tankar man har. Det stämmer dock inte. System 1 är en mästare på att skapa tankar som vi aldrig ens blir medvetna om
 • System 1 kan snabbt koppla ihop ett ord med historiska händelser och förväntningar om vad som ska ske härnäst
 • System 1 kan falla föremål för diverse olika biases och leda oss in i felaktiga antaganden etc
 • Vi är mer intuitiva och kreativa när vi är på gott humör. Omvänt ges System 2 relativt sett mer utrymme när vi är på dåligt humör
 • Sannolikheten att man ska falla för kuggfrågor är mindre om frågan presenteras i ett svårläst typsnitt (detta för att det svårlästa typsnittet gör att vi måste koncentrera oss extra mycket)
 • Haloeffekten: Innebär att ett första intryck påverkar hur vi ser på helheten. T ex om vi anser att en person är bra på fotboll tror vi också att personen kommer att vara bra på samtliga sporter
 • Storleken på pupillerna och ökad puls är något som inträffar när System 2 är påkopplat
 • När System 2 är påkopplat gör det att vi ibland kan missa saker som händer rakt framför ögonen på oss, även om vi tycks kolla på det som sker. Detta inträffar eftersom vi är så koncentrerade på något annat
 • System 2 är i grunden lat och lättjefullt
 • Det är lättare att falla för frestelser om System 2 är upptaget med annat
 • Studier har visat att om vi tänker mycket på pengar är vi mer sannolika att vara själviska. Enligt samma logik skapar ett beteende där vi är glada/ler att vi upplever saker mer positivt än om vi skulle ha haft en mer bister uppsyn
 • Prajming = Ett koncept som bygger på idéen att en tanke kan påverka en handling, vilket ovan är två exempel på
 • Boken redogör också för två ”själv”, det upplevda självet och det ihågkommande självet. Experiment har här visat att människor tenderar att lägga mycket mer fokus på det ihågkommande självet. Detta gör att vi är mer rädda för en kort period av smärta jämfört med en längre period av måttlig smärta. Det vill säga, själva varaktigheten som vi upplever något är av sekundär betydelse. Konceptet innefattar också att man gärna tackar nej till en lång period av lycka om perioden avslutas på ett negativt sätt

No comments:

Post a Comment