Pages

Monday 17 October 2022

Q3 2022: Spridda rapportkommentarer – del 1

Jag tycker att rapportperioderna alltid är höjdpunkter att se framemot. Mellan rapportperioderna är det mycket annat som tar stort utrymme på börsen, t ex inte minst makroutvecklingen.

Det är därför kul med rapportperioderna där bolagens verksamhetsutveckling och kommentarer om framtiden står i fokus. Personligen försöker jag läsa så många rapporter jag hinner. En del av rapporterna sammanfattas och kommenteras på bloggen. 

ATRIUM LJUNGBERG

I fredags presenterade fastighetsbolaget Atrium Ljungberg sin rapport för Q3 2022. Redovisade hyresintäkter ökade med 19% till 661 mkr (555). Resultat per aktie före värdeförändringar uppgick till 2,75 kr (2,07). Bolaget uppvisade en positiv nettouthyrning på 28 mkr i Q3, för de första tre kvartalen uppgår nettouthyrningen till 124 mkr. Belåningsgraden landade på 41,3% (41,1) och man har en räntetäckningsgrad på 4,3 ggr (5,5). Den genomsnittliga utgående räntan uppgår till 2,1%, en ökning från 1,9% i Q2 2022. Substansvärdet ökade från 277,14 kr per aktier vid utgången juni 2022 till 280,08 kr per aktie vid utgången av Q3. Atrium Ljungberg har pågående projekt uppgående till ett värde av 8,3 mdkr.

Min kommentar: Jag tycker att Atrium Ljungberg levererar en stark rapport. Den positiva nettouthyrningen fortsatte i Q3, även om VD i rapporten flaggar för en mer avvaktande marknad efter sommaren. Värt av nämna är exempelvis att Atlas Copco valt att förlänga sitt hyresavtal i Sickla om drygt 20 000 kvm till år 2034.

Det framgår i rapporten att den svenska transaktionsmarknaden minskat med 30% hittills i år (då flera stora strukturaffärer gjordes förra året). Efter sommaren har däremot transaktionsmarknaden varit tydligt än lägre. Atrium Ljungberg har en stabil finansiell situation. Man har närmare 8 mdkr i likviditet, vilket enligt bolaget räcker för att täcka kommande förfall samt för att möta verksamhetens investeringsbehov. Däremot kan vissa av bolagets tidigare annonserade långsiktiga målsättningar kommas att skjutas framåt något.

Aktiemarknaden tog emot rapporten med positiva tongångar och handlade upp aktien med 8,45% på rapportdagen. Givet nuvarande kurs på 132,20 kr handlas Atrium Ljungberg till 53% substansrabatt. I likhet med mycket annat inom fastighetssektorn tycker jag att Atrium Ljungberg är attraktivt värderad. Jag äger dock inte aktier i bolaget.

CREADES

Investmentbolaget Creades uppvisade under årets tre första kvartal en avkastning på substansvärdet på -37%, vilket är sämre än OMXSGI som sjönk med 30% under samma period. Även i Q3 uppvisade man en sämre avkastning på substansvärdet jämfört med OMXSGI (-6% vs. 4% för börsen). Vid utgången av september uppgick substansvärdet per aktie till 59 kr, varav största innehavet Avanza stod för 20 kr av substansvärdet. Näst största innehav i portföljen var Instabox, vilka stod för 12% av substansvärdet. Gällande Instabox har det annonserats att man ska gå samman med Budbee, där myndighetsgodkännande inväntas för att slutföra affären. 

Min kommentar: Creades-aktien har hittills i år sjunkit med 58%. Givet den typen av innehav man har i portföljen under ett börsår som detta är det inte förvånande att aktien tar mer stryk än index. Trots den kraftiga nedgången handlas aktien – enligt hemsidan IB-index – till en substanspremie på närmare 14%.

Creades har en bra historik och man har spännande bolag i portföljen. Bland de onoterade innehaven gillar jag exempelvis Instabox, men särskilt Apotea tycker jag är ett spännande långsiktigt bolag. Ska man köpa Creades måste man dock tro långsiktigt på Avanza. Jag tror att Avanza långsiktigt har fortsatt goda tillväxtmöjligheter, jag har däremot ganska ofta haft en annan syn än marknaden på vad som är en rimlig värderingsmultipel för Avanza.

Givet att Creaspac är tredje största innehavet i Creades – samt att bolaget nyligen köpte fler aktier – skulle man nog som privatinvesterare kunna köpa lite aktier i Creaspac (om man inte redan gjort det). Det känns som att det borde kunna vara en god risk/reward för tillfället.

Hursomhelst, jag äger inte aktier i Creades. Det känns lite stökigt i Avanza för tillfället och jag tror man har varit en tydlig ”covid-vinnare”. Ser man på de onoterade innehaven och kör lite relativvärdering så handlas t ex VNV Global till långt ifrån någon substanspremie. Sammantaget är Creades ett fint och spännande bolag (man uppger också att man har en ”ovanligt välfylld kassa”) men jag väljer än så länge att fortsatt avstå från att investera i bolaget.

No comments:

Post a Comment