Wednesday, 19 October 2022

Q3 2022: Spridda rapportkommentarer – del 2

Personligen försöker jag läsa så många rapporter jag hinner. En del av rapporterna sammanfattas och kommenteras på bloggen.

TF BANK (jag äger ej aktier i TF Bank)

På måndagen presenterade TF Bank sin rapport för Q3 2022. Utlåningen till allmänheten uppgick till 13,6 mdkr, vilket är en ökning med 29% i lokala valutor jämfört med september 2021. Intäkterna ökade i Q3 med 33%, samtidigt ökade rörelseresultatet med 21% och vinsten per aktie ökade med 18%. K/I-talet landade på 43,5 (41,1). Kärnprimärkapitalrelationen minskade från 12,4% 11,7% - detta kan jämföras med det nuvarande lagstadgade kapitalkravet om minst 8,0%.

Min kommentar: Detta är första gången jag skriver om TF Bank. Jag äger inte aktier i bolaget och jag är inte superinsatt i verksamheten. Denna text syftar till att jag ska lära mig mer om bolaget – och om jag finner det intressant gradvis framöver bygga upp en större kunskapsbank om bolaget.

På tal om bank är TF Bank en internetbaserad nischbank som tillhandahåller konsumenttjänster och e-handelslösningar. Verksamheten är indelad i segmenten Consumer Lending, Credit Cards och Ecommerce Solutions. Ur ett geografiskt perspektiv erbjuder TF Bank tjänster i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Spanien, Tyskland och Österrike.

TF Bank har bra fart i verksamhetsutvecklingen. I Tyskland passerade man 100 000 aktiva kreditkortskunder i Q3. Jag tycker att den tyska marknaden är spännande. För övrigt är just Credit Cards ett segment som särskilt har gynnat den organiska utvecklingen. Utvecklingen uppges också ha gynnats av ökad marknadsföring.

Under Q4 väntas stigande utlåningsräntor supportera bolagets ränteintäkter. Kreditförlustnivån i Q3 landade på 2,8% (2,8).

Redovisad vinst per aktie på rullande 12 månader uppgår till 14,74 kr. TF Bank uppvisar en god tillväxttakt. Konsumentlån etc tillhör dock inte det mest populära bland investerarkollektivet och utmanande omvärldsfaktorer skapar ökad osäkerhet kring huruvida kunderna kan fullgöra sina åtaganden.

Sätter man P/E 10 för TF Bank givet nuvarande vinstnivå landar man på ett motiverat värde på 147,40 kr. Samtidigt handlas aktien för närvarande till 145,20 kr. Vid en första snabb anblick tycker jag att TF Bank utvecklas väl men jag väljer tills vidare att följa TF Banks utveckling från sidlinjen.

AVANZA (jag äger ej aktier i Avanza)

Rörelseintäkterna minskade i Q3 med 3%. Rörelsekostnaderna ökade med 24% och rörelseresultatet minskade med 13%. Resultatet per aktie sjönk med 10% till 2,78 kr. Under kvartalet ökade antalet kunder med 24 100. I rapporten framgår att 70% av nettoinflödet härstammade från nya kunder.

Min kommentar: Avanzas rapport kom in klart bättre än väntat. Med minskade intäkter på courtagenettot (-34%), fondprovisionsnettot (-19%) och valutanettot (-30%) fanns förutsättningar för klart sämre utfall för ”nätmäklaren”. Räntenettot steg dock med 168% och räddade utvecklingen. Räntenettot var i kvartalet den största intäktsposten för Avanza, inte kanske det man hade gissat på för en ”nätmäklare” 😊 På räntesidan är det framför allt intäkter från överskottslikviditet som ökat.

Jag har tidigare skrivit om hur Avanza går (gått) från att (ha varit) vara en nischad nätmäklare till att gradvis tillhandahålla ett bredare tjänsteerbjudande. Utvecklingen i kvartalet är inte direkt något som gör att jag ändrar åsikten kring den tesen. Diversifieringen gör Avanza till ett mer resilient bolag.

Jag gjorde i våras en snabb skiss på uppskattad vinst 2022 för Avanza och landade då på 10,52 kr. Sedan dess har dock sentimentet svalnat ganska mycket och inför Q3-rapporten trodde jag att min vinstuppskattning var för hög. Vinsten per aktie på rullande 12 månader uppgår nu till 10,64 kr.

Jag tycker att det är svårt att uppskatta vinstutvecklingen för Avanza i närtid. Avanza har en oerhört stark kundlojalitet. Antalet dagliga användare på plattformen uppgår till 360 000 i genomsnitt. Man gynnas av stigande räntor och Riksbanken lär slå till med en ny räntehöjning i november. Även om det är mer press på hushållens ekonomiska situation framöver så lär en bättre stämning på börsen ge skjuts i återhämtningen av aktie- och fondaffären.

I brist på bättre vetande (givet flera osäkerhetsfaktorer) låter jag min EPS-prognos ligga kvar på 10,52 kr. Jämför man med flera aktörer på marknaden är jag dock snål med min motiverade P/E-multipel för Avanza. Jag vill gärna äga Avanza men jag vill helst inte betala mer än P/E 16 (då tycker jag ändå att jag är ganska generös).

Givet P/E 16 landar man på ett motiverat värde på 168 kr för aktien. Ska det sedan läggas till margin of safety så är jag medveten om att det tyvärr nog lär ta ett tag innan jag blir aktieägare i Avanza.

4 comments:

 1. Äger en klick Avanza.

  ReplyDelete
 2. Bra analys du gör, håller med i allt.
  Vilken rökarapport Handelsbanken levererade idag!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tack! Ja, väldigt fin rapport från Handelsbanken, det blir Handelsbanken-tema på bloggen imorgon :)

   Delete