Pages

Friday 21 October 2022

Q3 2022: Spridda rapportkommentarer – del 3

Personligen försöker jag läsa så många rapporter jag hinner. En del av rapporterna sammanfattas och kommenteras på bloggen.

NORDEA (jag äger aktier i Nordea)

Räntenettot steg med 15% medan avgifts- och provisionsnettot sjönk med 6%. De totala intäkterna ökade med 7%. Rörelseresultatet före kreditförluster ökade med 9% och inklusive kreditförluster ökade rörelseresultatet med 2%. Resultatet per aktie landade på 0,27 (0,25) euro. K/I-talet förbättrades från 0,49 till 0,48 och avkastningen på eget kapital (med periodiserade resolutionsavgifter steg till 12,7% (10,8).

Min kommentar: Jag tycker att Nordea levererade en solid rapport. Tendenserna var i mångt och mycket samma som för Handelsbanken, dock tycker jag att Handelsbanken levererade en starkare rapport.

När det gäller räntenettot är det framför allt stigande inlåningsmarginaler som supporterar utvecklingen. Det är något jag antar kommer fortsätta gälla även i kommande kvartal. Positivt är också att Nordea fortsätter att ta marknadsandelar på bolånemarknaden i hela Norden. Gällande utlåningen är annars storföretagssegmentet det område där man ser störst ökning på utlåningen.

Nordea uppvisar fortsatt en god kreditkvalitet i låneportföljen. De ökade avsättningarna för eventuella framtida kreditförluster förklaras bland annat av reserveringar på grund av omvärdering av den danska bolåneportföljen till följd av sjunkande bostadspriser.

Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 15,8% (16,6), vilken har minskat till följd av återköp av aktier. Trots den sjunkande kärnprimärkapitalrelationen har Nordea en stark finansiell ställning, där kärnprimärkapitalrelationen nu ligger 5,0 procentenheter över regelkravet. 

Justerat resultat per aktie på rullande 12 månader uppgår till 1,03 euro. Med ett antagande om att Nordea i sin utdelningspolicy tar hänsyns till den justerade vinsten skulle en utdelning per aktie – enligt utdelningspolicyn – hamna kring 0,60-0,70 euro per aktie. Inklusive jämförelsestörande poster uppgår vinsten per aktie på rullande 12 månader till 0,87 euro, vilket skulle indikera en utdelning kring 0,52-0,61 euro om man följer utdelningspolicyn till punkt och pricka.

Per den sista september uppgick eget kapital per aktie till 8,40 euro. Givet nuvarande aktiekurs renderar det i ett P/B-tal på 1,13. Det justerade P/E-talet uppgår till 9,2.

Jag tycker inte att Nordea är samma fynd idag som det var för något år sedan. Däremot är inte värderingen särskilt ansträngd. Man har bra momentum i verksamheten för tillfället, har en stark finansiell ställning och skiftar ut mycket kapital till aktieägarna. Nordea är inte mitt top pick i sektorn för tillfället men jag finner ändå aktien tillräckligt intressant för att den ska fortsätta ha en plats i portföljen.

SOFTRONIC (jag äger inte aktier i Softronic)

Intäkterna sjönk med 5%, medan rörelseresultatet ökade med 5%. Vinsten per aktie steg från 0,35 kr till 0,36 kr. Kassaflödet från den löpande verksamheten mer än halverades till 9,7 mkr (20,8).

Min kommentar: Jag är inte särskilt imponerad av Softronics Q3-rapport. Bland annat ledde minskade avskrivningar till att rädda upp till tillväxt i rörelseresultatet och vinsten per aktie. Den redovisade rörelsemarginalen uppgår dock till imponerande 14,0% (12,6).

Sekventiellt sjönk antalet anställda för tredje kvartalet i följd, vilket inte är en positiv indikator för ett konsultbolag. Bolaget skriver i rapporten att tecken på avmattning finns men att dessa tecken än så länge är små och att kompetensbristen i branschen är fortsatt hög.

Softronic har en stark finansiell ställning och gynnas av långsiktiga megatrender. Jag äger gärna aktien när priset (enligt mig) är det rätta. Givet nuvarande vinst per aktie på rullande 12 månader (1,56 kr) och nuvarande aktiekurs (22,50 kr) handlas Softronic till P/E 14,4. Det är ingen direkt superhög värdering men givet bolagets prestation för tillfället och hur värderingar ser ut på annat håll i sektorn finner jag mer intressanta möjligheter på annat håll.

7 comments:

 1. Har liten post i Softronic. Behåller p.g.a. den fina Utdelningen som de ändå ger. Visst finns det fler bolag som presterar bättre det håller jag med om efter att ha gjort en mer djupgående analys.

  Nordea ägs i den mer långsiktiga Nordnet KF portfölj. Bank kommer att gå bra om det inte blir en mega krasch där låntagarna inte kan betala tillbaka längre. Intressanta tankar angående Nordeas värde jämfört med några år sedan.  ReplyDelete
  Replies
  1. Ja, Softronic känns stabilt ändå. Kommer aktien ned en bit till kanske jag slår till :)

   Delete
 2. God kväll, själv äger jag precis som skribenten ovan en ytterst liten post Softronic - 0,84% av portföljen, inköpt hösten -19 och våren -20 vilken genererar väldigt bra avkastning.

  Bankerna kommer att prestera bra framöver och jag äger små poster av de tre svenska, Handelsbanken, SEB & Swedbank.

  Nästa vecka startar den riktiga rapportstormen för mig och säkert många andra. Tror det är runt 15 bolag som rapporterar då... Kan bli lite väl mycket samtidigt faktiskt, fast visst är det kul också? Alltid något bolag som sticker ut på ett positivt sätt eller negativt ibland tyvärr.

  Önskar en skön helg!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hej!

   Snygg entry där! Underbart med många rapporter, även om det är mycket när alla kommer på en gång :) Hoppas rapproterna faller väl ut!

   Delete
 3. Jag har också lite Softronic och har backat till plusminusnoll pga hyfsat frekventa köp. Min förhoppning var nog att de skulle fortsätta uppåt, men vi får väl se hur det utvecklar sig. Det känns inte som rätt tid att fatta drastiska beslut (för mig), så jag håller ut och håller i. ;-)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Långsiktigt känns det som ett stabilt bolag som gynnas av megatrender :)

   Delete