Pages

Monday 14 November 2022

Ogunsen: Bästa Q3 någonsin och god start på Q4

I fredags var det dags för Ogunsen att presentera sin rapport för Q3 2022. Detta inlägg innehåller en summering av rapporten samt mina tankar om aktien. Inget av det som skrivs ska ses som någon form av rekommendation. Jag äger aktier i Ogunsen.

Nedan avser Q3 2022 vs. Q3 2021 om inget annat anges.

  • Intäkterna ökade med 21% och uppgick till 117,3 mkr (97,0)
  • Rörelseresultatet ökade från 11,3 mkr till 15,6 mkr, där rörelsemarginalen kom in på 13,3% (11,7)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 12,3 mkr (8,9), vilket motsvarar 1,14 kr per aktie (0,83)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8,7 mkr (4,8)

Konsultverksamheten (+23%) växte snabbare än rekryteringsverksamheten (+12%). Hittills i år har konsultdelen, vilken utgör cirka 88% av intäkterna, växt klart snabbare än den mer lönsamma rekryteringsdelen.  

Min kommentar

I enlighet med den omvända vinstvarningen levererade Ogunsen en mycket stark rapport för det tredje kvartalet 2022. Såväl intäkts- som resultatmässigt presterade bolaget sitt bästa Q3 någonsin. Ser man på rörelseresultatet var Q3 det näst bästa resultatet i ett enskilt kvartal någonsin, där endast Q4 2021 (än så länge) har varit bättre.

Den absolut viktigaste meningen i rapporten var enligt mig ”Kvartal 4 har inletts med en fortsatt bra efterfrågan”. Uttalandet är i linje med min syn, vilken är baserad på antalet nya annonser som publiceras på Ogunsens olika hemsidor. Då nästan halva kvartalet hade gått när Ogunsen rapporterade räknar jag med att bolaget kommer att avsluta året på ett starkt sätt.

När det gäller antalet rekryteringsannonser var det – som väntat – en lägre aktivitet under höstlovet. Senaste veckan var okej, dock inte lika bra som tidigare under hösten. Det är spännande att följa denna utveckling under resten av året, samt framför allt hur starten på nästa år blir.

För helåret 2022 räknar jag med att Ogunsen landar in på en vinst per aktie på 4,37 kr. Det baseras på att Q4 levererar en rörelsemarginal på 12% och en intäktstillväxt på 10%. Det är inte omöjligt att Ogunsen bjuder på en högre rörelsemarginal men jag vågar inte räkna på det. Jämfört med fredagens stängningskurs på 44,10 kr handlas Ogunsen således till P/E 10,1. Bolaget har nettokassa och en stark finansiell ställning.

Givet hur bolaget har agerat historiskt räknar jag med att i stort sett hela vinsten delas ut till aktieägarna. Om inte efterfrågan eller börsen dyker snabbt nedåt tror jag att aktien börjar snappas upp av en del utdelningsinvesterare kommande månader och att vi återigen kan se avslutskurser över 50 kr.

Det känns svårt att estimera utfallet för 2023. Givet nuvarande osäkerhet i omvärlden och att Ogunsen i år levererar klart över sitt lönsamhetsmål vågar jag inte räkna med att man levererar ett bättre resultat 2023 jämfört med vad man väntas göra 2022.

Jag tror att Ogunsen i år kan komma upp i nivåer kring 500 mkr i intäkter, vilket är ett nytt all-time high. I brist på bättre insikter antar jag nu att intäkterna 2023 kommer att hamna i nivå med 2022, men att rörelsemarginalen sjunker till 10,5%. Det skulle ge en vinst per aktie på 3,87 kr.

Aktien handlas då till P/E 11,4. Det är inte en så ansträngande värdering, framför allt med hänsyn till bolagets historik och finansiella ställning etc. Skulle konjunkturen stanna upp ordentligt finns det givetvis tydlig nedsida i min prognos. Långsiktigt är min åsikt dock att Ogunsen kommer att leverera nya rekordresultat. Man har en stark och välrenommerad kundbas, där många aktörer har ett lägre konjunkturberoende.

Sammantaget är jag väldigt nöjd med Ogunsens rapport. Jag har kvar mina aktier och ser framemot att fortsätta följa bolaget på nära håll framöver.

No comments:

Post a Comment