Wednesday, 2 November 2022

Peab: Stabil utveckling och låg värdering

I dagens inlägg är det fokus på Peab. Nedan är en summering av Q3-rapporten (vs. Q3 2021) samt mina tankar. Inget av det som skrivs ska ses som någon form av rekommendation. Jag äger aktier i Peab.

 • Nettoomsättningen ökade med 3% och uppgick till 16 685 mkr (16 121)
 • Rörelseresultatet uppgick till 993 mkr (1 101), där rörelsemarginalen landade på 6,0% (6,8)
 • Resultatet per aktie minskade med 7% och uppgick till 2,69 kr (2,89)
 • Orderingången kom in på 13 095 mkr (13 865)
 • Nettoskulden ökade till 5 886 mkr (4 461), vilket innebär en nettoskuldsättningsgrad på 0,4 (0,3)

Peab fortsätter att hantera kostnadsökningar på ett helt okej sätt, där prisökningar har bidragit till intäktstillväxten. Som väntat har man inte till fullo lyckats kompensera sig för de stigande kostnadsnivåerna, vilket sätter press på marginalerna.

Det område där efterfrågan ser svagast ut är på bostadsmarknaden, framför allt den svenska bostadsmarknaden. Avseende bolagets egenutvecklade bostäder var antalet starter av bostadsrätter lägre jämfört med Q3 2021 (428 vs. 678). Antalet sålda bostadsrätter sjönk från 747 till 257. Peab har sammantaget drygt 5 000 egenutvecklade bostadsrätter i produktion, där 72% är sålda.

Jag gillar Peabs kundmix. Cirka 41% av omsättningen härstammar från publika kunder. Det är en kundgrupp som under normala omständigheter uppvisar en mindre konjunkturkänslighet i sin efterfrågan. En annan sak jag anser vara positiv är att 82% av orderstocken utgörs av små- och medelstora projekt.

Peab har en stark finansiell ställning där nettoskuldsättningsgraden ligger i den nedre delen av målintervallet. Nettoskulden har dock i år påverkats negativt till följd av aktieåterköp. Givet nuvarande aktiekurs och finansiella ställning tycker jag att det är helt rätt att återköpa aktier. När denna text skrivs lördagen 29 oktober har Peab cirka 80 mkr kvar av återköpsmandatet på 500 mkr. Än så länge har man inom ramen för detta återköpsprogram köpt drygt 2% av antalet utestående aktier.

Det finns flera osäkerhetsmoment vid en investering i Peab. Exempel på detta innefattar kostnadsutvecklingen, den svenska bostadsmarknaden och efterfrågan i största allmänhet samt den framtida tillgången på cement.

När det gäller orderläget har man som tidigare nämnts en bra diversifiering på både kund- och projektnivå samt att 77% av nuvarande orderstock ska produceras efter 2022.

På rullande 12 månader uppgår nu Peabs vinst per aktie till 8,71 kr. Givet stängningskursen (57,85 kr) i förra veckan handlas aktien till P/E 6,6. Tror man att Peab framöver kan bibehålla (eller öka) denna vinstnivå är aktien enligt mig väldigt attraktivt värderad för tillfället. Nuvarande värdering tar därmed höjd för sämre tider.

Peab är ett bolag vars verksamhet gynnas av vissa megatrender som föranleder ett ökat behov av bostäder, nya vägar, skolor etc. Jag vågar inte diskontera in att Peab kommer notera högre vinst nästa år, men med ett längre perspektiv är min tes att Peab kommer öka vinsten från nuvarande nivåer. Givet detta tycker jag att nuvarande kursnivå är långsiktigt attraktiv. I väntan på muntrare tider hoppas jag på en solid utdelningsnivå och gärna mer återköp.

Under årets kursnedgång har jag mer än dubblerat mitt innehav i Peab och jag är inte främmande för att köpa fler aktier. Hittills under året har också betydande insynsköp gjorts, bland annat av bolagets VD.

5 comments:

 1. Jag har också fyllt på rejält i Peab. Vad tror du om utdelningen? Vågar man hoppas på samma som iår?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Jag har lagt in 5 kr per aktie i utdelning nu när jag har gjort ett första utkast på min utdelningsprognos för 2023. Personligen tycker jag att det är görbart - trots utmanande omvärld - men jag vågar inte sätta portföljen i pant på det :)

   Delete
 2. Lite sen med kommentaren men det är eftersom jag inte kollat på börsen allmänt så mycket. Ja för att vara i bygg/fastighetsbranschen så visar bolaget bra siffror. Även Skanska visade en bra rapport vilket visar att behoven för infrastruktur och statlig/konmunalverksamhet är stor. Får kolla djupare angående Peab och se vad jag kommer fram till!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kul, hojta gärna och meddela din slutsats om du kollar djupare på Peab.

   Delete
 3. Slutsatsen just nu är att det ser intressant ut för bolaget men några faktorer finns att tänka på. 1. Hur kommer det se ut för Peab kortsiktig? 2. Hur kommer börsen att se ut kortsiktig. 3. Hur mycket tålamod har jag att äga Peab på långsikt. ( Är vanligtvis inte tålmodig att äga aktier i mer än 5 år). Nu har det visserligen blivit så med finska aktier men det är mer för att dem fortfarande har det gamla aktiedepå systemet och att morsan tyckte att jag skulle vara lugnare så att jag slipper deklarera så mycket.

  Dessutom känner jag att jag vill minska aktier på kortsikt men visst jag skall försöka hålla detta i minnet och komma tillbaka runt sommaren 2023 eller något.

  ReplyDelete