Sunday, 20 November 2022

Portföljnyheter i veckan: v.46

Det har i vanlig ordning hänt en hel del under den gångna börsveckan. I detta inlägg försöker jag summera delar av det som hände i nyhets-/brusväg kring mina portföljbolag samt dela några av mina tankar om det som har hänt. Jag kommer aldrig att kunna fånga allt som händer utan summerar lite utvalda delar kring det jag finner intressant.

B3 CONSULTING GROUP: I veckan har affärsområdeschef Martin Stenström sålt 10 250 aktier till en genomsnittskurs på cirka 159 kr. Insynssälj har även noterats av rekryteringschef Tommy Sarenbrant. Tommy sålde 13 229 aktier till kursen 159,80 kr.

Min kommentar: Enligt senaste årsredovisningen ägde Martin per 1 mars 2022 totalt 9 750 aktier. Enligt insynsregistret kan jag inte se att han köpt aktier i år, varpå han därmed sålde mer aktier än vad som uppgavs att han ägde i senaste årsredovisningen. En tolkning torde åtminstone kunna vara att han nu har sålt hela sitt innehav. För Tommys del var detta andra försäljningen på kort tid, trots detta har han fortsatt ett stort aktieinnehav i B3. Självfallet önskar man hellre se insynsköp än insynssälj men aktien har gått fantastiskt i år så det är nog inte förvånande att det sker lite vinsthemtagningar. Styrelseordförande Sverres senaste insynsköp gjordes på cirka 150 kr per aktie och aktien är enligt mig fortsatt inte särskilt ansträngande värderad. 

BETSSON: På fredagen meddelades det i DI att den norska spelinspektionen, av norska kulturdepartementet, får rätt att kräva Betsson på vite uppgående till drygt 1 mkr per dag så länge som man fortsätter erbjuda spel till norska kunder.

Min kommentar: Initialt handlades aktien tydligt ned på detta besked innan kursen så sakteliga återhämtade sig. Varje gång jag skriver om Betsson lyfter jag upp Norge (och Turkiet) som en risk. Veckans besked torde dock inte komma som någon överraskning. Jag räknar med att Betsson kommer att överklaga beslutet och att denna tvist är något som kommer att fortsätta. Återigen kan man lyfta värdet av fokusera på att uppnå en god geografisk diversifiering, Betssons satsning i t ex Latinamerika får således gärna fortsätta uppvisa en solid utveckling.

CASTELLUM: Castellum meddelade i veckan att man pausar utdelningen. Det har i veckan också kommunicerats att Castellum kallar till extra bolagsstämma torsdagen den 8 december. Syftet med extrastämman är att Akelius Residential Propertys finanschef ska väljas in i Castellums styrelse. På tal om finanschef har det i veckan meddelats att Castellums CFO – efter endast drygt 8 månader på rollen – lämnar sin roll (se även nyhet nedan om att Amasten rekryterat ny CFO).

Min kommentar: Gällande min kommentar om Castellums pausade utdelning, se min kommentar från tidigare i veckan på följande länk: https://thedividendstory.blogspot.com/2022/11/castellum-pausar-utdelningen-sa-gor-jag.html

När det gäller kallelsen till extrastämman där Akelius Residential Propertys finanschef planeras att väljas in till styrelsen känns det givetvis som ett helt naturligt steg att bolagets största ägare ska vara representerade i styrelsen.

EVOLUTION: EVO har i veckan kommunicerat att man lanserat sin andra live kasino-studio i den amerikanska delstaten New Jersey. EVO har nu totalt fem live kasino-studios i USA. Exempel på andra nyheter är att EVO lanserat Dead or Alive: Saloon samt att theScore Bet har lanserat erbjudande med live kasino från Evolution samt dagliga jackpots i samarbete med EVO-ägda Red Tiger.

Min kommentar: Det är positivt att se att EVO fortsätter att stärka sitt erbjudande, inte minst i USA där man redan sedan tidigare har en dominerande ställning på den snabbt växande marknaden. Ännu en studio i New Jersey gör att ytterligare spel kan lanseras framöver.

G5 ENTERTAINMENT: Förra helgen offentliggjordes det att Wide Development – bolag närstående till G5s VD – köpt 15 000 aktier för 3,1 mkr. Köpkursen landade på 204,73 kr.

Min kommentar: Wide Development är G5s största ägare. Det är trevligt att se att VD genomför insynsköp. De dessförinnan senaste två insynsköpen gjordes i början av september. 

H&M: Under perioden 7-11 november återköpte H&M 1 315 000 egna aktier. Efter förra veckans köp äger H&M totalt 22 410 545 aktier, vilket motsvarar 1,35% av det totala antalet utestående aktier.

Min kommentar: H&Ms återköpsprogram löper ut i slutet av november. Återköpsprogrammet börjar således att närma sig slutet. Jag hoppas att H&M kan lansera nya liknande program framöver. Man har i år inte direkt återköpt en häpnadsväckande stor andel aktier, men bolaget har åtminstone mäktat med att köpa tillbaka en bit över en procent av aktierna – vilket är välkommet.

NCC: Under perioden 7-11 november återköpte NCC 489 795 aktier. NCC äger nu 9,66% av det totala antalet utestående aktier i bolaget. På fredagen meddelades det att NCC tillsammans med AB Tranåsbostäder vunnit uppdraget att bygga nya Junkaremålsskolan i Tranås. Arbetet inleds direkt och ordervärdet uppgår till 180 mkr.

Min kommentar: NCCs återköpsstatistik för torsdagen och fredagen har ännu inte offentliggjorts. Personligen tror jag (givet att man fortsatt köpa) att återköpsmandatet nu mer eller mindre är slut. Kanske bolaget kommunicerar detta nästa vecka. Skulle så vara fallet kan man konstatera att NCC har lyckats återköpa en betydande mängd aktier till (enligt mig) attraktiva kursnivåer.

NORDEA: Nordea fortsätter med sitt aktieåterköpsprogram, där man genomför dagliga återköp. Under veckan har man informerat att man har makulerat 12 560 102 återköpa aktier.

Min kommentar: Det är med tillfredsställelse jag noterar att Nordea fortsätter att återköpa aktier. Efter veckans makulering uppgår antalet totalt utestående aktier till 3 675 904 202. Detta innebär att aktierna som makulerades utgjorde cirka 0,34% av antalet utestående aktier. Veckans makulering är däremot endast en del av det totala antalet makulerade aktier under den tid som Nordea genomfört aktieåterköp.

PEAB: På tisdagen meddelades det att Peab förvärvar de två sista byggrätterna i Campusområdet i Vellinge. Ambitionen är att det ska byggas 170 bostäder, varav 100 hyreslägenheter och 70 bostadsrätter. Byggstart väntas ske vid årsskiftet 2023/2024.

På onsdagsmorgonen offentliggjordes det att Peab ingått avtal om att förvärva 90,4% av aktierna i det norska anläggningsföretaget Arne Olav Lund A/S (AOL). AOL grundades år 1957, har 120 medarbetare och har sin bas i Larvik (= en bit söder om Oslo). Under verksamhetsår 2021 uppgick omsättningen till 315 mkr. Det beskrivs också att AOL genomför uppdrag i östra Norge inom områdena produktion och upprustning av vägar, vatten och avlopp samt mark- och terrängarbeten.

På fredagen stod det klart att Peab vunnit uppdraget att bygga en ny förbränningsanläggning i norska Finnsnes. Kontraktssumman uppgår till 118 miljoner NOK. Arbetet inleds i november 2022 och väntas vara klart i maj 2024.

Min kommentar: Det är positivt att se att Peab utökar sin byggrättsportfölj och erhåller nya uppdrag samt stärker sitt nordiska erbjudande. Gällande förvärvet i Norge är det av mindre storlek sett till Peabs totala affär. Förvärvet är villkorat godkännande av konkurrensmyndigheten och tillträde väntas ske i december i år.

SBB: I Nordnets podd ”Sparpodden” meddelade Ilija Batljan (återigen) SBBs ambition om att utdelningen nästa år ska ligga på minst samma nivå som den gör under 2022.

På torsdagen offentliggjorde SBB utfallet i det frivilliga återköpserbjudandet avseende vissa utestående obligationer. SBB accepterar återköp av utestående obligationer med ett nominellt belopp om cirka 631 miljoner EURO. Köpeskillingen (exklusive upplupen ränta) för återköpen uppgår till cirka 501 miljoner EURO. Det uppges också att utfallet från återköpen resulterar i en positiv effekt på eget kapital (avseende SBBs A- och B-aktieägare) på cirka 1,4 mdkr.

På veckans sista handelsdag informerade SBB att man utsett en ny Treasury Director samt att Amasten Fastighets AB rekryterat Maria Strandberg som CFO (Maria lämnar därmed rollen som CFO på Castellum). 

Min kommentar: SBB har nu kommunicerat vid flera tillfällen att ambitionen är att utdelningen ska behållas minst oförändrad nästa år. Man kan diskutera huruvida utdelning är det bästa man kan använda pengar till just nu. Givet kommunikationen tycker jag dock att det skulle vara negativt för förtroendet om det visar sig att man inte bibehåller utdelningen på minst samma nivå som i år och personligen tackar jag inte nej till utdelningen.

Jag tycker att det är positivt att man har återköpt obligationer på ett fördelaktigt sätt och att utfallet av den här manövern visar att prisnivåerna som säljarna kan tänkas sälja för ligger tydligt över ”marknadspriserna”.

Som SBB-investerare sitter man för övrigt nu och hoppas att fastighetsförsäljningen om 9 mdkr kommer att igenom som planerat. SBB annonserade avsiktsförklaringen den 8 september och då skrev man ”Portföljen beräknas signas och frånträdas den 31 oktober 2022”. I kvartalsrapporten den 27 oktober skrev SBB ”Försäljningsprocessen pågår och förväntas bli klar inom ett par veckor”. Det har nu gått mer än tre veckor sedan kvartalsrapporten publicerades så det börjar bli dags nu…

SVEDBERGS: På torsdagen annonserades det att dotterbolags-VD i Svedbergs köpt 10 000 aktier till kursen 27,52 kr.

Min kommentar: Jag tycker att Svedbergs-aktien är lågt värderad idag och det är då extra trevligt att se insynsköp. Dotterbolags-VD:n (som avses ovan) har genomfört insynsköp i juli, september, oktober och november.

1 comment:

  1. Nyheter denna vecka: Fredrik Lundberg tar ytterligare kontroll genom att köpa 500.000 Industrivärden C

    JM:s finans och ekonomichef avgår.

    Skanska har vunnit ett avtal i norge för 5miljarder NOK. Avtalet gäller byggnad av undervattentunell. NCC var också med från början men de ville ha 5,7miljarder för projektet.

    ReplyDelete