Thursday, 8 December 2022

Den svåra konsten att se sig själv

För ett tag sedan läste jag boken ”Den svåra konsten att se sig själv”. Boken är skriven av Peter Gärdenfors och handlar bland annat om jaget och vem man är. Nedan inkluderas lite delar av boken jag fann intressanta och tänkvärda.

 • Historiskt var det en persons inre egenskaper, heder, position i gruppen etc som fastställde vem man var
 • Sedan spegelns inträde i människans liv har alltmer kommit att handla om utseende och det yttre
 • I likhet med boken Everyone Lies (som jag tidigare skrivit om) uppger även författaren till boken ”Den svåra konsten att se sig själv” att vi ofta bedrar oss själva för att vi ska kunna se oss i ett bättre ljus
 • Innan speglar fanns fick man till större del bilda sig en uppfattning om sig själv via andra personers tankar (= vi ser oss själva via andras uppfattningar om oss). Som författaren klokt skriver ”En vän är en spegel för vårt inre”
 • Många baserar en uppfattning om ’jaget’ på tre delar: sitt yttre, andras åsikter och sin bedömning av sitt inre. Inte sällan står dessa tre delar i motsats till varandra
 • Spegeln var det första tekniska hjälpmedlet som gjorde att människan kunde se sig själv i ett tydligt tredjepersonsperspektiv
 • Fotografiets (= en spegel med minne) tillkomst var sedan något som ytterligare bidrog till att ge konsekvenser åt synen av vår självbild
 • Ett fotografi har en tendens att förminska den verkliga händelsen
 • Sociala medier är perfekta teknologier för narcissister
 • Författaren diskuterar olika teorier kring vad jaget är, t ex att jaget är vår kropp (= jag är min kropp, inklusive de kläder jag bär mm), eller vår hjärna (= jag är min hjärna och således frikopplad från resten av kroppen), mitt utseende (= jag är mitt utseende, vilket tar avstamp i hur andra ser på mig). En annan teori är att ”jag är mina upplevelser och minnen”, vilket innebär att upplevelser och minnen binder mig till en enhet
 • Ur ett evolutionärt perspektiv har en individ inte känslor för att maximera sin lycka utan för att maximera chansen att överleva
 • Jämfört med hur människan i regel har levt historiskt så ingår vi idag i betydligt fler grupper – t ex släkt, vänner, kollegor, föreningar och föräldragrupper
 • Människan har utvecklats från att uppfylla sina mest basala behov (så som fortplantning, äta och sova) till att bygga egna varumärken kring sig själva
 • Hjärnan utgör 2% av kroppsvikten men använder 20% av kroppens energi
 • Spegeln och kameror har bidragit till att skapa det moderna och fåfänga jaget. Detta gör att självbilden idag till stor del baseras på utseende
 • Den mest primära skräcken hos en människa är att bli utstött ur en gemenskap
 • De flesta människor har illusioner om sig själva som förkunnar att de är bättre än genomsnittet när det gäller positiva saker
 • Självtillit föds oftare av okunskap än av kunskap
 • Självbedrägeri är så vanligt att vissa forskare hävdar att det görs i syfte att öka vår överlevnadsförmåga
 • Rädsla för döden är en form av narcissism
 • Tänkvärt: ”Sökandet efter perfektion är ett sorts självmord”
 • När något är gratis på internet är det inte längre du som är kunden. Då är du produkten


No comments:

Post a Comment