Saturday, 31 December 2022

Nyårskrönika 2022

2022 följde ett år som till stora delar hade karaktäriserats av stark optimism och framtidstro. Krig i Europa, skenande inflation, höjda räntor, utmanande leveranskedjor och energikris bidrog dock snabbt till att monumentalt förändra stämningsläget. 2022 är ett år som går till historien på många sätt.

I detta inlägg summerar jag 2022 utifrån mitt perspektiv. Huvudfokus är på mina investeringar, vilket också inkluderar lärdomar som jag har dragit under året samt fokus framåt.

Det viktigaste först

På familjeplanet tycker jag att det har varit ett helt fantastiskt år. Jag har varit föräldraledig under majoriteten av året och jag har dagligen fått förmånen att se sonen växa och utvecklas. Det är helt magiskt att ha möjligheten att vara föräldraledig och spendera mycket tid med familjen. Det är värt mer än all avkastning i världen.

FIRE --> FIWK

Som föräldraledig var planen att göra ett litet test på hur FIRE-livet kunde se ut. Jag hade framför allt tänkt att spendera ett gäng extra timmar per dag på att analysera aktier, läsa mm. Jag vill inte förmedla ett budskap där jag uttrycker en förvåning över att föräldraledighet INTE innebär att man är ”ledig och har oändligt med tid över till allt möjligt”. Med det sagt kan det ändå konstateras att man verkligen måste prioritera sin egen tid när man har småbarn.

Personligen prioriterar jag träning och rörelse framför aktieanalysen. Jag mår bra när jag tränar och spenderar mycket tid utomhus. Sonen och jag går i stort sett varje dag (barnvagns)promenader på ett par timmar. När vädret bjuder upp brukar jag sitta utomhus och läsa när sonen sover, vilket bland annat möjliggör tid för att läsa på om bolag.

Hursomhelst, utifrån min utgångstanke med ett FIRE-test som skulle inkludera mer omfattande analysarbete har året snarare präglats av Financial Independence With Kid.

Växande aktieportfölj och minskande skulder

Stockholmsbörsen har haft en svag utveckling under 2022, där en nedgång på cirka 22% noterades. Under året har hushållet The Dividend Story inte haft två heltidslöner vid ett enda tillfälle. Det är ett scenario som väntas bestå under överskådlig framtid.

Trots en svag börsutveckling och lägre månadssparande än tidigare år har både aktieportföljen och nettoförmögenheten ökat under året. Med 469 648 kr i utdelningar blev 2022 vårt näst bästa utdelningsår någonsin. Ambitionen för 2023 är att utdelningarna ska överstiga 500 000 kr. Utöver detta har våra skulder minskat med närmare 5% under året.

De förvärvade bolagen

När kalendern vände blad från 2021 till 2022 var ASPIRE GLOBAL mitt näst största innehav. Tillsammans med Twitter-profilen @spadnN spenderade jag sedan en tid tillbaka mycket tid på att analysera bolaget. Vi vände och vred på caset och bollade det konstant fram och tillbaka.

Året hade knappt hunnit börja innan bolaget skickade ut ett pressmeddelande som förkunnade att NeoGames lägger bud på Aspire. Jag valde att sälja mina aktier när budet kom. Sammantaget blev Aspire en fantastisk investering, där jag plockade hem en avkastning på imponerande 252%. Jag började köpa in mig i bolaget i maj 2020 till aktiekursen 21,95 kr. Därefter genomförde jag ytterligare ett gäng aktieköp, vilket renderade i en genomsnittlig köpkurs på 30,75 kr.

Även mitt innehav i LEOVEGAS försvann under året till följd av bud. Jag köpte in LeoVegas i portföljen under 2021. Tyvärr vågade jag inte lita tillräckligt mycket på min egen analyskapacitet och jag köpte därför inte så många aktier som jag skulle ha velat. Totalt sett renderade investeringen i en avkastning på goda 68%.

Årets bästa investering

Trots att det blev bud på Aspire Global och LeoVegas är det inget av dessa bolag som blev min bästa investering under 2022. Bästa investering blev istället IT-konsultbolaget B3 CONSULTING GROUP.  

Jag plockade in B3 i portföljen 2021. B3 är ett bolag som har en stark tillväxthistorik. Däremot har lönsamhetsnivån historiskt haft mer att önska. När jag gick in i aktien hade B3 nyligen lanserat ett åtgärdsprogram i syfte att förbättra lönsamheten.

I samband med kvartalsrapporterna, som föreföll under tiden åtgärdsprogrammet pågick, uppdaterade bolaget investerarna på ett klart och tydligt sätt hur åtgärdsprogrammet fortskred. Det stod tidigt klart att B3 inom kort skulle leverera betydligt bättre lönsamhetsnivåer jämfört med vad man hade gjort historiskt. Därutöver har styrelseordförande Sverre regelbundet genomfört insynsköp sedan han tog över ordförandeklubban, vilket har borgat för ett tryck uppåt i aktiekursen.

Under 2022 har aktien stigit med 90%. B3 är den aktie i min portfölj som har presterat bäst i både absoluta och procentuella termer under det gångna året. Trots den snabba kursuppgången i år tycker jag att det finns fortsatt uppsida i aktien.

Enligt min vinstprognos för P/E 2023 handlas aktien nu till P/E ~12. Styrelseordförande Sverre har under hösten angett 267 kr i riktkurs. Tar man bolagets målsättning för 2025 i beaktande tycker jag att det är en högst rimlig målkurs. Personligen, och med lite kortare tidshorisont, tar jag dock först sikte på 200 kr i målkurs för B3.

Storbankernas återkomst

Storbankerna tillhör en sektor som har varit ratad under de senaste åren. Under 2022 presterade däremot samtliga fyra storbanker klart bättre än Stockholmsbörsen. Mitt top pick i sektorn är för närvarande HANDELSBANKEN, vilket är mitt tredje största innehav i portföljen. Handelsbanken noterade en positiv kursutveckling under detta turbulenta 2022. Även mitt tidigare top pick i sektorn – NORDEA – presterande positiv kursutveckling i år.

Att storbankerna presterat bättre än börsen i år grundas till stor del i att räntenivåerna har stigit avsevärt, kombinerat med en relativt låg värdering. De stigande räntenivåerna har framför allt stärkt bankernas marginaler på inlåning. Jag tror att bankerna generellt kommer att redovisa fina siffror under flera kvartal 2023. När det gäller bankaktierna tycker jag att det finns fortsatt uppvärderingspotential.

Dock tycker jag att det finns bättre risk/reward på andra ställen för investerare med en långsiktig investeringshorisont. Bland storbankerna äger jag idag aktier i Handelsbanken och Nordea. Om inte kurserna faller tillbaka är min ambition på sikt att gradvis skala ned exponeringen mot storbankerna.

FOMO samt flyende tillväxtinvesterare

Om storbankerna under de senaste åren har varit en impopulär sektor har det totalt omvända gällt kring tillväxtbolag, åtminstone fram till 2022. Med facit i hand kan man konstatera att bubbelvärderingar byggdes upp i flera tillväxtfokuserade bolag. Många tillväxtbolags aktiekurser rusade uppåt under 2020 och 2021. Detta myntade begrepp som FOMO och allt fler personer blev intresserade av börsen.

Galopperande räntenivåer ändrade sedan drastiskt värderingskalkylerna för framför allt tillväxtbolag med förväntade vinster långt fram i tiden. Som en konsekvens har flera tillväxtbolag rasat kraftigt på börsen i år.

All Time-High grafer har i mångt och mycket lyst med sin frånvaro på diverse olika börsforum och sociala medier i år. Nätmäklarna har sett en tydligt minskad aktivitet bland sina kunder. Tyvärr agerar många personer i vanlig ordning tvärt emot Warren Buffetts devis om att vara giriga när andra är rädda och vara rädda när andra är giriga.

För egen del lyckades jag inte hålla mig ifrån varken FOMO eller tillväxthetsen. Min investering i VNV GLOBAL tillhör årets sämsta investeringar. VNV Global-aktien har rasat med hela 75% i år. Även EVOLUTION har haft ett tufft år på börsen. Verksamhetsmässigt levererar EVO däremot fortsatt oerhört starkt och min tro på bolaget är oförändrad. Vid utgången av 2022 är EVO mitt näst största innehav.

Lärdomar 2022

Först och främst är jag besviken över mig själv att jag inte kunde kontrollera FOMO-anstormningen 2021 och att jag som en konsekvens av detta plockade in aktier som jag helt enkelt inte hade tillräckliga kunskaper om.

Ett exempel på detta är EMBRACER. Det ska inte tolkas som att jag inte tycker att Embracer är ett bra bolag eller att aktien är dyr nu. Det ska tolkas som att jag investerade utan ha gjort min hemläxa ordentligt. Det är inte tillräckligt bra.

Det torde vara förståeligt att jag inte är nöjd när jag investerar utan att göra en ordentlig analys. Det hela blir dock mer komiskt när jag sedan också säger att jag är besviken på mitt agerande när jag har gjort min analys. Det som jag inte är nöjd med här är att jag inte alltid litar tillräckligt mycket på min analys (se exemplet ovan om LeoVegas).

För att tala klarspråk: Jag behöver bli bättre på att lita på mina analyser och inte påverkas för mycket av vad andra tycker. Det finns många pålästa personer och dem bör man givetvis lyssna på och bolla idéer med om man har möjlighet. Däremot finns det sannolikt bättre saker att göra än att lyssna på personer med starka och högljudda åsikter om saker de inte har någon vidare kunskap om.

Generellt lyssnar jag numera allt mindre på makrosnack, fondförvaltare och personer som allmänt pratar kortsiktigt och allt för tydligt i egen sak. Vidare vill jag så mycket som möjligt undvika att hamna i situationer där jag kan komma att triggas till handelsaktivitet som jag inte ämnat att genomföra.

En annan insikt jag har kommit till är att jag behöver minska ned antalet innehav i portföljen. Jag spenderar förhållandevis mycket tid på mina investeringar. På tal om att lita på sina analyser känns det därför inte rationellt att inte låta mina top picks få ett större utrymme i portföljen.

Fokus framåt

En viktig prioritet för mig är (som nämns ovan) att minska ned antalet innehav i portföljen. Per idag har jag 25 innehav i min aktie- och fondportfölj, varav två innehav är fonder. Målet är att som ett första steg minska ned antalet innehav till max 15 stycken, vilket har blivit reviderat från tidigare kommunicerat max 20 innehav.

Jag behöver bli tuffare när det gäller vilka innehav jag väljer att in innehav till portföljen. Således behöver jag prioritera bättre vilka bolag jag verkligen tror på. Det känns irrationellt att ha exempelvis 20 bolag som ”sin favoritaktie”, framför allt om ett par av dem verkar inom samma bransch.

Irrationellt ter det sig också att investera i till exempel sitt 17:e bästa investeringscase. Med det sagt kommer jag ändå inte att stressa iväg och sälja massa innehav endast för sakens skull. Ambitionen är istället att successivt minska ned antalet innehav. Vid utgången av december 2021 hade jag 32 innehav i portföljen, vilket därmed innebär att jag har sju färre innehav idag.

Jag vill fortsätta att spendera mycket tid på att hitta intressanta investeringscase och följa utvecklingen för mina bolag. Även om jag gör ett gediget analysarbete och mina investeringar uppvisar en stark kursutveckling renderar alltför många bolag till att en bra investering får en mer begränsad genomslagskraft på min totala portföljutveckling. Detta är anledningen till att jag har som ambition att minska ned antalet innehav.

Under 2022 har jag haft förmånen att träffa flera personer från Finanstwitter och bloggvärlden. Det är fantastiskt givande och trevligt att träffa likasinnade. Det är något jag vill fortsätta med 2023. Något jag också vill fortsätta med är att läsa förhållandevis mycket (och varierande) böcker.

Sammanfattningsvis

2022 har varit ett år som går till historien på många sätt, där det är oerhört tragiskt att konstatera att vi har krig i Europa. På det personliga planet är jag nöjd och tacksam över året, framför allt känner jag en tacksamhet över mina nära och kära.

Hushållet inledde sin resa mot finansiellt oberoende för drygt 11 år sedan. Trots att vi uppnådde vår definition av finansiellt oberoende (= att våra årliga utdelningar täcker våra årliga kostnader) för några år sedan fortsätter vi att kontinuerligt stärka vår finansiella ställning, detta samtidigt som vi har gått ned i arbetstid. När året nu summeras är jag också ödmjuk till det faktum att vår ekonomiska situation aldrig har varit starkare när ett år ska till att summeras.

För bolagen och börsen finns många utmaningar att ta hänsyn till 2023. Personligen tycker jag dock att många bolag nu handlas till intressanta värderingar för långsiktiga investerare. Med det sagt kan det ändå som bekant alltid bli billigare.

GOTT NYTT ÅR!

22 comments:

 1. Hej. Hur presterade du i jämförelse med index i år?

  Gott nytt år!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hej!

   Jag skrev medvetet inte ut en procentsiffra, men det snabba svaret är "väldigt bra". Framför allt B3 och budet på Aspire Global har varit drivande i portföljutvecklingen, men även att t ex Handelsbanken och Nordea utvecklades bra (relativt index) samt bjudit på goda utdelningsnivåer. Jag har gått på några minor jag önskar jag hade kunnat undvika men sammantaget är jag väldigt nöjd med med året.

   Gott Nytt År!

   Delete
  2. Hej igen och tack för svar. Kul att vissa av dina innehav gått väldigt bra men lite synd att du inte vill dela med dig hur den totala utvecklingen har varit. Jag har fått för mig att din portfölj gått väldigt bra iallafall förr om åren då du uppdaterade lite mer angående detta. Men givetvis är det upp till dig vad du vill dela med dig här på bloggen. God fortsättning på 2023

   Delete
  3. Jag är nöjd med portföljens utveckling historiskt sett också och kommer fortsätta med stock picking så länge det görs med en tillfredsställande marginal mot index. Än så länge ser det fint ut iaf. Jag har varit väldigt transparent tidigare med storleken på aktieportföljen och hela vår ekonomi, till följd av "familjebeslut" redovisas inte det längre. Då aktieportföljens värde indirekt redovisas om jag uppger procentsiffran nu så pausar jag redovisning av procentsiffran lite :)

   Delete
 2. Hej, bra sammanfattning!

  Gott Nytt och fortsatt lycka!

  ReplyDelete
 3. Gott Nytt år! Du är en inspirationskälla!

  Lite börssnack: Vad tror du om Nordic Paper?
  Jag köper på mig stadigt kring ca 31,50

  ReplyDelete
  Replies
  1. Gott Nytt År och tack för de fina orden! Jag tycker Nordic Paper känns attraktiva på nuvarande kursnivåer :)

   Delete
 4. Roligt att läsa din sammanfattning om året! Önskar dig och familjen ett gott nytt år!

  ReplyDelete
 5. FIWK är rätt stor skillnad mot FIRE, i alla fall med barn under 6 år :p Med skolplikt blir det lugnare, och det räcker nog bra med egentid några timmar om dagen :-)

  Gott nytt år!

  /Arbetsplanen

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ja, förskolan/skolan blir en enabler för egentiden :)

   Gott Nytt År!

   Delete
  2. Säg inte det...

   Snart kommer kotte #2, ju äldre barnen blir desto mer tid ägnar åtminstone jag till att köra dem på olika aktiviteter. Men det är klart, en unge i barnvagn tar ju onekligen mer tid än en tonåring 😃

   Gott Nytt År!

   Delete
  3. Mvh
   Emigrantinvesteraren

   Delete
  4. Så är det nog, men det är efter kl: 15:00 oftast :-) Med skolplikt och FI (som i thedividendstory's fall) har du på vardagar alltid egentid 08:30-13:30/15 (beroende på barnets ålder). Sedan sover oftast en 6+-åring hela nätter i regel och kräver lite mer sömn än en vuxen.

   Tror generellt det är mycket lättare och roligare också att hänga med sitt barn på olika aktiviteter efter skolan när man hunnit träna, lagat mat, städat, tvättat och tagit det lugnt än att komma direkt från jobbet stressad och trött och sedan försöka klämma in träning/matlagning/städ/tvätt/egentid på kvällen. Man kanske inte blir lyckligare av pengar, men livet blir lättare i alla fall, och mindre stressfyllt :-)

   Delete
 6. Trevlig läsning och jag är glad att du haft ett bra år!
  Nu sätter vi punkt för detta och håller tummarna för ett ännu bättre 2023!
  Gott Nytt År! :-)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ska bli väldigt spännande att se vad 2023 bjuder på. Gott Nytt År!

   Delete
 7. Hej vill du dela med dig av utdelningsportföljen?

  Gott nytt år

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hej! Kan försöka skriva ett inlägg om portföljsammansättningen framöver :)

   Delete
 8. Snart inne på tredje året med FIWK. Vilken grej! Hur har det gått med biohackingen? Nyfrälst mediterade här!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hej Elin! FIWK är fina grejjer :) Vad kul att du gillar meditering!! Biohackingen rullar på tycker jag. Jag försöker testa på lite olika saker och sedan försöka få lite rutin på de delar jag tycker passar mig bäst och känns som sunda saker :)

   Delete