Pages

Sunday 18 December 2022

Portföljnyheter i veckan: v.50

Det har i vanlig ordning hänt en hel del under den gångna börsveckan. I detta inlägg försöker jag summera delar av det som hände i nyhets-/brusväg kring mina portföljbolag samt dela några av mina tankar om det som har hänt. Jag kommer aldrig att kunna fånga allt som händer utan summerar lite utvalda delar kring det jag finner intressant.

CASTELLUM: På måndagen skickade Castellum ut ett pressmeddelande där man förkunnade att man är ett av världens mest hållbara bolag. Detta efter att man för sjunde året i följd erhållit toppbetyg i S&P:s Corporate Sustainability Assessment (S&P CSA). Castellum uppger också att man är det enda nordiska fastighetsbolaget som inkluderas i bland annat Dow Jones Sustainability Indices och S&P 500 ESG.

På måndagskvällen redovisades det att Rutger (via bolag) sålt ytterligare aktier i Castellum. Denna gång sålde Rutger 800 000 aktier, vilket renderade i en försäljningslikvid på cirka 107 mkr. Rutgers ägande i Castellum understiger nu 5% av aktierna.

Sent på onsdagskvällen annonserades det att Rutger lämnar rollen som VD för Castellum, dock kvarstår han i rollen så länge styrelsen finner det lämpligt. Rutger har även informerat valberedningen om att han inte kommer att ställa upp för omval till styrelsen.

På fredagen var det sedan dags för ännu ett pressmeddelande från Castellum. Denna gång informerade man att Jens Andersson utses till ny CFO, en roll som han tillträder den 14 februari 2023.

Min kommentar: Den stora nyheten i veckan var givetvis att Rutger kommer att lämna rollen som VD för Castellum. Detta var dock inte oväntat efter de senaste veckornas händelser. Jag tycker att det är helt rätt att Rutger kliver ned från VD-posten. Den senaste tidens utspel från Akelius gör det väldigt svårt för Rutger att sitta kvar. Jag hoppas att bolaget snabbt kan få en ersättare på plats och att det framöver kan bli lite mer lugn och ro i Castellum, även om Akelius säkerligen har några kort till att spela ut innan det kan bli mer business as usual.

H&M: H&M har i veckan tecknat ett solselsavtal i Sverige, vilket beskrivs som det hittills största i sitt slag i Sverige. Solcellsanläggningen kommer att ha en installerad effekt som motsvarar el till mer än 16 000 bostäder. Solcellsanläggningen ska ligga i Hultsfred och bygget väntas starta under andra halvåret 2023 för att sedan tas i drift under år 2025.

I veckan har H&M redovisat en försäljningsökning på 10% i Q4 i sitt brutna räkenskapsår. I lokala valutor var dock försäljningen oförändrad jämfört med motsvarande period föregående år. Justerat för Ryssland, Belarus och Ukraina steg försäljningen med 11% respektive 2%. Under perioden var 25-50 butiker i Kina tillfälligt stängda på grund av covid-pandemin.

Min kommentar: H&M-aktien handlades kraftigt ned efter att man redovisade sina försäljningssiffror. Försäljningssiffrorna var något sämre än väntat men mer eller mindre enligt den förväntan som fanns i konsensussiffrorna. Däremot fortsätter H&M att leverera klart sämre än konkurrenten Inditex. Personligen tycker jag att marknadens dom var väl hård, men det finns nog fog att anta att Inditexs starkare siffror la en extra besvikelse över H&Ms utveckling.

INTRUM: Den 9 december köpte bolagets tillförordnade VD 10 000 aktier till kursen 119,00 kr. Den 9 december köpte ytterligare en person i ledande befattning aktier i Intrum, denna post uppgick till 2 000 aktier till kursen 118,50 kr.

På fredagen genomförde Intrums investeringschef sitt första insynsköp, detta efter att ha köpt 10 000 aktier till kursen 115,20 kr.

Min kommentar: Efter den senaste tidens flera mindre angenäma nyheter kring Intrum var det positivt att se att insynsköp fortsätter att rapporteras. I turbulenta tider tycker jag att det är särskilt viktigt att insynspersoner visar att man tror på bolaget man verkar i.

INWIDO: Dotterbolaget Elitfönster varslar 50 personer i Lenhovda och Vetlanda. Enligt SVT är anledningen till varslet en vikande orderingång, vilket härstammar av det allmänna kostnadsläget, stigande räntor och oron i omvärlden.

Min kommentar: Marknaden handlade relativt kraftigt ned aktien efter denna nyhet. Jag gissar att beskrivningen av vikande orderingång skapade osäkerhet. Som jag tidigare har nämnt handlas Inwido till en värdering som definitivt räknar med sämre tider. Elitfönster grundades år 1924 och har cirka 1 000 anställda. Veckans varsel är således en relativt liten del av den totala personalstyrkan. Under sina snart 100 år som verksamt bolag har Elitfönster genomlevt många utmanande omvärldssituationer. Långsiktigt tycker jag fortsatt att Inwido är en intressant investering på nuvarande kursnivåer, även om det kan bli en utmanande miljö i närtid.

NCC: På tisdagen kom ett mycket efterlängtat besked när Mark- och miljödomstolen beviljade Cementa nytt tillstånd i Slite på Gotland. Tillståndet innebär att Cementa har tillstånd att bryta kalk på Gotland i ytterligare fyra år. Cementa har dock också jobbat parallellt med en längre ansökan, vilken planeras att skickas in under 2023.

NCC har i veckan vunnit uppdraget att bygga 143 lägenheter i Helsingfors. Ordervärdet uppgår till cirka 300 mkr. Bygget inleds i början på 2023 och arbetet väntas vara klart i slutet på 2024.

Min kommentar: Nyheten om Cementa gäller branschen i stort (samt har även effekt på andra sektorer), det är således ingen NCC-specifik händelse. Det var en glädjande nyhet som nu ger några års lugn och ro på den fronten innan det är dags för att få till ett nytt tillstånd. Det är också tillfredsställande att se att NCC plockar hem bostadsorder i Finland.

NORDIC PAPER: CFO i Nordic Paper har i veckan redovisat insynsköp. Köpet uppgick till 1 000 aktier, vilka inhandlades till kursen 34,48 kr.

Min kommentar: Det är inte direkt något insynsköp modell större. Däremot tycker jag att det är tillfredsställande att konstatera att det är tredje insynsköpet på kort tid i Nordic Paper. Året börjar lida mot sitt slut och förhoppningsvis kan man tolka senaste tidens insynsköp som att året avslutas på ett godkänt sätt.

PEAB: På tisdagen annonserades det att Peab ingått samverkansavtal med Göteborgs Stad lokalförvaltningen om att inleda projekteringen av Nya Gårdstensskolan. Detta är den tredje (av fyra) skolor inom ramen för nyss nämnda samverkansavtal.

På onsdagen meddelades det att Peab vunnit uppdraget att bygga en ishall i Alingsås. Kontraktssumman uppgår till 218 mkr. Byggstart väntas under våren 2023 och arbetet ska vara färdigt vintern 2024/2025.

Peab har i veckan också erhållit uppdrag från Trafikverket avseende att montera fyra stationer med lavindetektorer längs Malmbanan.

Min kommentar: Som jag skrivit tidigare har det inte varit ett superstort inflöde av nya annonserade uppdrag efter sommaren. Det är därför kul att se att det dyker upp ett par nya uppdrag.

SBB: På veckans sista handelsdag offentliggjorde SBB att man tecknat hyresavtal för bolagets sjukhus i Oslo. Avtalet gäller från och med 1 januari 2023 och hyresgästen uppger att man kommer driva sjukhuset till åtminstone 2048.

Min kommentar: Det är trevligt att se att det är mer business as usual i veckans flöde som lyfts upp kring SBB, jämfört med många gånger tidigare då det varit mer ”extra ordinära” händelser.

1 comment:

  1. Det har även hänt en del här.

    Sagax har fått in 3,1 miljarder i disponibel likviditet genom 3 kreditfaciliteter.

    Skanska fortsätter likt NCC att plocka ordrar. 1. Undervattenstunnel i Norge värt 5,2miljarder. 2. 1,2 miljarder för att lokaler i konstnärliga fackuliteten i Göteborgs universitet. 3.520 miljoner för vårdbyggnad i New York. 4. Inte nog med detta investerar man 610 miljoner i bostadsprojekt i Helsingfors.

    Tele2 har fått order på att bygga 5G och fibernätverk i 600 kontor, lokaler och stationer samt 300 i Danmark. Beställare är OKQ8. Ordervärde avslöjas ej.

    ReplyDelete