Pages

Monday 26 December 2022

Portföljnyheter i veckan: v.51

Det har i vanlig ordning hänt en hel del under den gångna börsveckan. I detta inlägg försöker jag summera delar av det som hände i nyhets-/brusväg kring mina portföljbolag samt dela några av mina tankar om det som har hänt. Jag kommer aldrig att kunna fånga allt som händer utan summerar lite utvalda delar kring det jag finner intressant.

B3 CONSULTING GROUP: Ser man på antalet anställda som redovisas på B3s Linkedin-sida som en indikation av utvecklingen av antalet anställda, då kan man konstatera att antalet anställda ökat nio veckor i följd. B3 Polen har i december flyttat in i ett nytt kontor i Warszawa där man nu sitter på 20:e våningen i Widok Towers.

Dagen innan julafton meddelade B3 att Hyresgästföreningen väljer B3 som partner för utvecklingen av ett nytt verksamhetssystem. Uppdraget väntas inledas i januari 2023 och har en uppskattad affärsvolym på 15 mkr.

Min kommentar: Ett viktigt nyckeltal för konsultbolag är givetvis att följa hur utvecklingen av antalet anställda. Det är därför glädjande att se att B3 fortsätter att växa antalet anställda. B3 är ett konsultbolag med gott renommé på marknaden, något som är extra viktigt i tider då det är hård konkurrens om konsulterna. Polen är en spännande del av B3 och jag hoppas att bolaget inom kort kommer att konsolidera in den polska verksamheten. B3 har inte via pressmeddelanden annonserat särskilt många nya avtal i år, det är därför extra glädjande att se att man under innevarande vecka annonserat ett nytt avtal.

CASTELLUM: Akelius representant i Castellums styrelse har genomfört sitt första insynsköp. Köpet utgjordes av 1 000 aktier, vilka inhandlades till kursen 123,18 kr.

På torsdagen annonserades det att Castellum säljer en nyproducerad fastighet i Jönköping för 510 mkr. Fastigheten är fullt uthyrd med Domstolsverket som enda hyresgäst. Tillträde sker efter färdigställd byggnation. Planerad inflytt är satt till våren 2023. Castellum uppger att försäljningspriset är i linje med bokfört värde.

Senare på torsdagen informerade Castellum att man ingått avtal med AMF, där Castellum säljer fastigheter för 962 mkr med marknadsmässigt avdrag för latent skatt. Det är en transaktion som är i linje med bokfört värde.

På fredagen meddelade Castellum att man avyttrar en handelsfastighetsportfölj bestående av fem fastigheter. Försäljningspriset, vilket ligger i linje med bokfört värde, uppgår till 219 mkr med marknadsmässigt avdrag för uppskjuten skatt. Utöver detta informerar Castellum att det finns ytterligare villkorade avtal och avsiktsförklaringar tecknade uppgående till 1,8 mdkr.

Min kommentar: Trevligt att nya styrelseledamoten Leiv Synnes genomfört sitt första köp i Castellum. Det är inget monsterköp, men förhoppningsvis köper han mer framöver. Det är också tillfredsställande att se att Castellum säljer av fastigheter för att ytterligare stärka sin finansiella ställning. Lite tråkigt dock att det är försäljning av fastighet med Domstolsverket (= samhällsfastighet) som kund. Marknadens och många fastighetsbolags fokus nu är dock på att säkra en stark finansiell ställning. Inklusive villkorade avtal och avsiktsförklaringar har Castellum under hösten sålt fastigheter för totalt cirka 4 mdkr.

INTRUM: På tisdagen genomförde styrelseledamot (via bolag) Ragnhild Wiborg ytterligare ett insynsköp i Intrum. 2 000 aktier köptes till kursen 113,20 kr.

Min kommentar: Under de senaste veckorna har flertalet insynsköp gjorts i Intrum, inte minst utav Ragnhild. Aktien har (efter flera besvikelser från bolaget under hösten) haft en riktigt svag utveckling. Det känns därför positivt att flera insynspersoner väljer att köpa aktier. Jag tycker att nuvarande kursnivå är för låg för Intrum.

ITAB: På tisdagen skickade ITAB ut ett pressmeddelande där man förkunnade att man ingått avtal med en ledande europeisk apotekskedja. Avtalet innebär att ITAB ska installera energieffektiva belysningslösningar åt en icke-namngiven apotekskedja i mer än 1 000 butiker i Tyskland under 2023. Positiv avkastning från investeringen väntas inom 24 månader. Ordervärdet under 2023 uppskattas till 11 miljoner euro.

Min kommentar: Det var ett riktigt trevligt pressmeddelande som ITAB skickade ut. Inom investerarkretsar försöker vissa nu bland annat att identifiera bolag som tillhandahåller produkter och tjänster som kan gynnas av höga energipriser. Ett sådant bolag är ITAB, vars erbjudande bland annat innehåller produkter som kan hjälpa bolag med att bli mer energieffektiva. Jag tycker att ITAB-aktien är attraktivt värderad idag.

KAMBI: På fredagen offentliggjorde Kambi att man har ingått ett flerårigt online sportsbetting-avtal med den brasilianska aktören Rei do Pitaco, vilka är Brasiliens största daily fantasy sport-operatör. 

Min kommentar: Den brasilianska marknaden är långsiktigt oerhört spännande och väntas bli en av världens största marknader för sportspel när den regleras. Det är därför glädjande att se att Kambi ingår avtal på denna marknad. På tal om sportspel har det i media rapporterats om att VM-finalen i fotboll för herrar är det näst mest spelade eventet i USA i år.

NCC: På måndagen meddelade NCC att man har vunnit uppdraget att bygga en idrottshall i Kumla. Ordervärdet uppgår till cirka 90 mkr. Idrottshallen planeras stå klar i Q1 2024.

Senare samma dag annonserade NCC också att man erhållit uppdraget att bygga en ny räddningsstation för Räddningstjänsten Tanumshede kommun och NU-sjukvårdens ambulansverksamhet. Ordervärdet landar på 120 mkr. Arbetet kommer att inledas i Q1 2023 och väntas vara färdigt sommaren 2024.

På onsdagen informerade NCC att man fortsätter samarbetet med Luleå kommun avseende vidareutbyggnaden av Östra länken. NCC har nu bland annat mottagit uppdraget att bygga Luleås största avloppspumpsstation. Ordervärdet uppgår till 160 mkr. Arbetet inleds i december 2022 och planeras att vara klart 2025.

I veckan har Platzer köpt NCCs 50-procentiga andel i kontors- och hotellprojektet Kineum i Göteborg. Köpesumman uppgick till 782 mkr. Detta är ett projekt, vilket nu är färdigställt, som har utvecklats av NCC och Platzer.

På torsdagen erhöll NCC uppdraget av Svenska kraftnät att bygga en luftledning för elöverföring på 400 kV, där syftet är att säkra elförsörjningen i sydvästra Sverige. Ordervärdet uppgår till 270 mkr. Byggstart sker i januari 2023 och arbetet planeras vara färdigställt i januari 2025.

På torsdagen vann NCC också uppdraget att bygga totalt 179 hyreslägenheter i Åbo i Finland. Ordervärdet uppgår till 240 mkr.

Min kommentar: Vilken vecka det har varit för NCC. Flera vunna ordrar har publicerats och man sålde sin andel i Kineum-projektet. Det ser som bekant utmanande ut för byggbolagen i närtid men det är i alla fall positivt att det fortsätter trilla in nya uppdrag med jämna mellanrum. Ur ett riskperspektiv gillar och också att man vinner flera mindre ordrar jämfört med ett fåtal stora ordrar.

NORDEA: På måndagen annonserade Nordea att man har fastställt fyra nya sektormål för sjöfart, bostadsfastigheter, olja och gas samt gruvdrift. Sektormålen syftar till att supportera Nordea att styra mot sitt mål om att minska koldioxidutsläppen med 40-50% från sina kredit- och investeringsportföljer till år 2030. Detta är således mål med ändamålet att supportera bankens kunders satsningar på att minska sina utsläpp.

Nordeas nya mål inom bostadsfastigheter lyder som följer: ”Minska utsläppsintensiteten (i fysiska termer) i vår bostadsfastighetsportfölj med 40–50 procent från 2019 till 2030”. Detta görs genom att finansiera renoveringar och installation av förnybara eller mer energieffektiva energikällor.

Nordea har i veckan också annonserat att man makulerar 21 622 906 återköpta aktier. Efter makuleringen uppgår antalet aktier i Nordea till 3 654 281 296 stycken. Det innebär att Nordea makulerade cirka 0,59% av antalet utestående aktier.

Den europeiska centralbanken har beslutat att sänka Nordeas kapitalkrav gällande Pillar 2 från 1,75% till 1,60%. Beslutet träder ikraft den 1 januari 2023. Sammantaget innebär detta också att Nordeas regelkrav för kärnprimärkapitalrelationen minskar med 8 baspunkter.

Min kommentar: Det är tillfredsställande att se att Nordea fortsätter såväl återköpa som makulera egna aktier. Per se låter kanske inte 0,59% särskilt mycket, Nordea har dock makulerat aktier flera gånger under året. Det är också positivt att Nordeas regelmässiga kärnkapitalrelationskrav minskar.

PEAB: Peab har ingått avtal om att förvärva byggrätter i Esbo i Finland för 20 miljoner euro. 120 nya bostäder kommer att byggas och ersätta det kontorshus som finns på området idag.

På onsdagen meddelades det att Peab vunnit uppdraget att kontor och tentamensalar vid Umeå universitet. Beställare är Akademiska Hus och ordervärdet uppgår till 280 mkr. Arbetet inleds i december 2022 och väntas vara klart under 2025.

Min kommentar: Jag tycker det är positivt att Peab fortsätter att förvärva byggrätter, något man har gjort vid några tillfällen under hösten, på en stressad marknad. Det ska bli mycket intressant att följa byggbolagen kommande år.

RAKETECH: I veckan annonserades det att Raketech blivit utvalda till att ingå i Affärsvärldens utdelningsportfölj.

Min kommentar: Denna typ av nyheter brukar jag inte kommentera. Jag tycker dock det är extra intressant den här gången då min (bas)utdelningsprognos i Raketech ligger på 0 kr. Raketech har dock historiskt sett inte heller delat ut några pengar. Jag hoppas däremot att Affärsvärlden får rätt i sitt val om att inkludera Raketech i utdelningsportföljen. Både Nordea och Penser har lagt in utdelning i sina estimat.

SBB: I veckan annonserades det att närstående till SBBs förvaltningschef köpt 12 000 aktier för 18,36 kr per aktie. På en extra bolagsstämma beslutade SBB att dela ut Amasten Fastighets AB. Avknoppningen kommer att börsnoteras under namnet Neobo. Sista dag för handel i SBBs B-aktier inklusive rätt att erhålla aktier i Neobo var den 23 december. Noteringen av Neobo väntas ske i februari.

I veckan har SBB också meddelat att man säljer 49% av sina Heba-aktier till ett nybildat bolag med Industricentralen. För detta betalade Industricentralen 680 mkr.

Min kommentar: Det händer i vanlig ordning mycket spännande saker i SBB. Jag tycker att samtliga tre nyheter är positiva. Vidare tycker jag att SBB uppvisar en imponerande handlingskraft.

SVEDBERGS: Dotterbolags-VD Michael Cassøe fortsätter att rapportera insynsköp. I veckan köpte han 5 000 aktier till kursen 25,20 kr.

Min kommentar: Det är glädjande att se att Michael fortsätter att genomföra insynsköp, vilket han gjort flertalet gånger under de senaste månaderna. 

VNV GLOBAL: Styrelseledamot har redovisat insynsköp avseende 9 250 aktier.

Min kommentar: VNV Global har haft en usel utveckling på börsen i år. Bolaget själva pratar fortsatt positivt om de långsiktiga förutsättningarna och att aktien är lågt värderad idag. Trots detta har det varit skralt med såväl insynsköp som återköp av aktier. Veckans insynsköp är därför positivt, men jag vill gärna se fler köp.

2 comments:

  1. Tethys informerade i Tisdags att novembers prokuktion genomsnittligt per dag var 9.276. Fat per dag.
    Fredag 23 kom Softronic med en vinstvarning p.g.a. säkerhetsincident som de drabbades av i början av december. Säkerhetsarbets kostnader kopplade till incidenten för bolaget och för kunderna kommer att medföra kostnader som påverkar resultatet som kommer att vara mindre än de 30miljoner som var förra årets årsresultat.

    ReplyDelete