Monday, 5 December 2022

Utdelningsprognos 2023 – Del 3 av 4


Året börjar nu lida mot sitt slut och för utdelningsinvesterare stundar snart en särskilt spännande period när många svenska börsbolag annonserar sina utdelningsbesked.

Det har redan börjat cirkulera listor som förkunnar vilka bolag som nu handlas till högst direktavkastning, baserat på konsensusprognoser om nästa års utdelningar.

I en serie, som spänner över totalt fyra inlägg, på bloggen tänkte jag redogöra för mina utdelningsprognoser kring de innehav jag har i portföljen. Som alltid är prognoser inget annat än uppskattningar och gissningar. Det verkliga utfallet kan således komma att skilja betydligt jämfört med vad jag anger i min prognos.

Givet utmaningarna i omvärlden kanske också en hel del bolag väljer att hålla inne med hela eller delar av vad man annars hade planerat för att dela ut. Ett exempel på sådant bolag är Castellum.

ITAB: Jag har inte lagt in någon utdelning från ITAB i mitt basscenario. Om bolaget följer sin utdelningspolicy kommer de dock att skifta ut pengar till aktieägarna. Jag hoppas att ITAB kommer överraska positivt nästa år när det kommer till utdelningsfrågan.

KAMBI: Jag räknar inte med att Kambi kommer bidra till mitt utdelningsmål nästa år.

NCC: Byggbolaget har en god finansiell ställning. Det är svårt att veta hur/om de tar hänsyn till engångsposter som tynger årets resultat. I brist på annat antar jag att utdelningen är oförändrad från i år, men jag hoppas på en höjning.

NORDEA: I likhet med NCC är det svårt att veta hur/om Nordea tar hänsyn till egengångsposter. Jag hoppas jag räknar konservativt när jag utgår ifrån en utdelning på 0,60 EURO per aktie nästa år. Den starka finansiella ställningen möjliggör en god utdelningsnivå. Givet den finländska källskatten ser jag dock gärna en god utdelningsnivå och ett nytt aktieåterköpsprogram vs. extrautdelning.

NORDIC PAPER: Under de senaste två åren har Nordic Paper delat ut 2 kr per aktie. Årets vinstnivå är däremot på en helt annan nivå. Planeringen för kommande investeringar kan hålla tillbaka utdelningsnivån. Jag vågar därför inte lägga in en för hög utdelning i mitt basscenario, utan lägger in 2,50 kr per aktie. Jag hoppas däremot att Nordic Paper kommer att leverera en klart högre utdelning än 2,50 kr.

OGUNSEN: Jag räknar med att Ogunsen kommer tillhandahålla en kraftig utdelningshöjning till våren. Om året kan avslutas på ett tillfredsställande sätt tror jag att Ogunsen kan dela ut minst 4,30 kr per aktie till våren (givet att man fortsätter att dela ut mer eller mindre hela vinsten).

2 comments:

 1. Hej!
  Bygg blir spännande. I min gamla kalkyl hade jag:
  Skanska 10 kr, NCC 7,50 KR och PEAB 5,1.
  Efter allt som hänt på slutet är den nog väl optimistiskt. Nordea tror jag på 7 EUR.

  ReplyDelete
 2. Hej!
  Håller med, bygg känns spännande och det är ju tuffare tider nu så kanske de håller igen lite på utdelningarna? 0,7 på Nordea skulle sitta fint!

  ReplyDelete