Pages

Friday 27 January 2023

Stark leverans av SEB

I dagens inlägg ges en summering av SEBs Q4-rapport samt mina tankar om aktien.

Samtliga siffror avser Q4 2022 vs. Q4 2021 om inget annat anges. Jag äger inte aktier i SEB.

Räntenettot steg med 45% och utgör nu 52% av SEBs totala intäkter. Förutom räntenettot har även (den mer volatila intäktsposten) nettoresultat av finansiella transaktioner bidragit till den positiva intäktsutvecklingen. Provisionsnettot sjönk med 8%. Justerat för jämförelsestörande poster ökade rörelseresultatet med 47%.

SEBs kapitalbuffert uppgår nu till 470 baspunkter över myndighetskravet. Bolaget föreslår en utdelning på 6,75 kr per aktie (6,00) samt att man också har beslutat om att inleda ett nytt återköpsprogram, vilket uppgår till 1,25 mdkr.

Avkastningen på eget kapital ökade från 12,9% till 14,7%, justerat för jämförelsestörande poster uppgick avkastningen på eget kapital i Q4 2022 till 17,4%.

Min kommentar

Jag tycker att SEB levererade en stark rapport. Jag har ibland fått frågan om storbankerna verkligen gynnas av stigande räntor (det är ju stark konkurrens på bolånesidan – är ett argument jag har hört). Ja, det är stark (och ökande) konkurrens på bolånesidan.

De stigande räntorna har dock framför allt gynnat inlåningsmarginalerna. Jag tycker därför att SEBs rapport igår svarar förträffligt på frågan om storbankerna gynnas av stigande räntenivåer. SEB är inte heller den bank med störst andel av intäkterna som kommer från räntenettot.

Man ska däremot givetvis inte diskontera in denna ökningstakt på räntenettot under överskådlig tid. Enligt bedömare har Riksbanken inte supermånga höjningar kvar på styrräntan (avseende nuvarande räntehöjningscykel) och det kommer också några besked från bankerna om (lite) höjda inlåningsräntor.

Som läsare av denna blogg och kund hos Avanza eller Nordnet etc kanske man tror att man själv (och alla andra) har stenkoll på privatekonomi. Det tror jag inte är ett korrekt antagande, i alla fall kan inte jag allting. Inte minst i stökiga tider tror jag därför inte att man ska underskatta rådgivningstjänster, där man kan på ett eller annat sätt pratar med en rådgivare. SEB skriver i rapporten att man ser en hög efterfrågan från privatkunder på rådgivning.

SEB har en stark finansiell ställning och står väl rustade att fortsätta hantera de mer utmanande omvärldsfaktorerna. En risk vid en investering i SEB är givetvis om kunderna skulle få betydande problem med att fullgöra förpliktelserna på sina lån. Sedan finns också alltid den politiska risken med i bakgrunden.

Eget kapital per aktie uppgick vid utgången av 2022 till 96,77 kr. Man uppger också att substansvärdet per aktie uppgick till 103,41 kr. Vid gårdagens stängningskurs handlades SEB-aktien till 122,10 kr, vilket ger ett P/B-tal på 1,26 (alt. 1,18 om man utgår ifrån substansvärdet).

Jag tycker att SEB-aktien inte är särskilt dyr, men jag tycker heller inte att aktien handlas till fyndvärdering. Jag tycker att bolaget levererar bra men SEB är fortsatt inte mitt top-pick bland storbankerna.

8 comments:

 1. Håller med rubriken och fyllde på igår.

  ReplyDelete
 2. Starkt resultat. Vilket är ditt top-pick bland storbankerna då?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Handelsbanken är min favorit för tillfället, men jag äger även Nordea.

   Delete
 3. Är själv inte ekonom utan ingenjör i botten, därav mina bristfälliga kunskaper i redovisning.

  Hur kommer det sig att eget kapital inte är samma som substansvärdet?

  Mvh
  Emigrantinvesteraren

  ReplyDelete
  Replies
  1. Substansvärde: Summan av aktieägarnas kapital, samt kapitaldelen av eventuella övervärden i innehav av räntebärande värdepapper och övervärden i livförsäkringsverksamheten, i relation till antalet
   utestående aktier.

   EK: Aktieägarnas kapital i relation till antal utestående aktier

   Delete