Pages

Thursday 9 February 2023

Handelsbanken: Utdelningshöjning med 60%

Igår publicerade den svenska storbanken Handelsbanken sin rapport för Q4 2022. Inget av det som skrivs i detta blogginlägg ska ses som någon form av rekommendation, gör alltid din egen analys. Jag äger aktier i Handelsbanken.

Intäktsutveckling Q4 2022 vs. Q4 2021

 • Räntenetto: +37%
 • Provisionsnetto: -14%
 • Totala intäkter: +19%
 • Totala kostnader: +13%
 • Kreditförluster (netto): Uppgick till 54 mkr (9)
 • Rörelseresultat: +18%
 • Resultat per aktie: +13%
 • K/I-tal kvarvarande verksamhet: 41,8% (44,0)

Tre takeaways

1. Högsta intäkterna i bankens drygt 150-åriga historia

Intäkterna i Q4 2022 var de högsta under ett enskilt kvartal någonsin för Handelsbanken. Räntenettot, vilket står för 76% av Handelsbankens totala intäkter, ökade med 37% i kvartalet. Den starka utvecklingen för räntenettot är huvudsakligen en följd av centralbankernas höjda räntenivåer, vilket tydligt har stärkt bolagets inlåningsmarginal.

Provisionsnettot påverkas till stor del av utvecklingen på de finansiella marknaderna. En svagare börsutveckling slår negativt på provisionsnettot. Positivt är att Handelsbanken fortsätter att ta marknadsandelar på den svenska fondmarknaden.

2. Välfylld kassa hos Europas säkraste bank

Handelsbanken har sedan grundandet år 1871 hunnit gå igenom flera kriser i omvärlden. Bolaget blev under andra halvåret 2022 utsedd (av Global Finance) till Europas säkraste bank.

Handelsbanken har en stark kapitalsituation, där kärnprimärkapitalrelationen bedöms överstiga Finansinspektionens kapitalkrav med 5,1 procentenheter. Målet är att kärnprimärkapitalrelationen ska överstiga regelkravet med 1-3 procentenheter.

Den starka kapitalsituationen gör att bolaget står väl rustade att fortsätta växa affären samtidigt som man kan upprätthålla en god utdelningsnivå till aktieägarna.

3. Utdelningen höjs med 60%

Handelsbankens styrelse föreslår en utdelningsökning från 5,00 kr per aktie föregående år till 8,00 kr (varav 2,50 kr avser extrautdelning). På bloggen skrev jag den 29:e november följande text gällande min prognos för Handelsbankens utdelning:

”Den svenska storbanken med den konservative storägaren har finansiella muskler att dra till med en ordentlig utdelning till våren. I mitt basscenario vågar jag dock inte hoppas på för mycket. Det finns många potentiella argument (officiella och inofficiella) till att inte dra till med en ordentlig utdelning. Exempel på detta skulle kunna vara att ta vara på affärsmöjligheter som kan uppstå i nuvarande utmanande omvärldsmiljö samt utifrån ett maktperspektiv öka sannolikheten att Oktogonen tvingas sälja fler aktier och således minska sin ägarposition. Sedan kan politiska påtryckningar bidra till att man håller igen på utdelningen, jag hoppas inte att det är ett argument vi ska få se dock. I mitt basscenario har jag lagt in 5,50 kr i utdelning. I mitt glädjescenario har jag lagt in 8,00 kr i utdelning, varav 2,50 kr avser extrautdelning.”

Hade Lundberg ersatts av Gardell är jag övertygad om att bolaget skulle ha delat ut minst 10 kr per aktie och/eller genomföra aktieåterköpsprogram. Lundbergs mer konservativa hållning gör att jag är nöjd med 8,00 kr per aktie.

Avslutande tankar och min syn på aktien

Aktien sjönk igår med 8,6%, där framför allt kostnadsnivån gjorde investerarkollektivet besviken. Jag hade gärna också sett lägre kostnader, men på det stora hela är jag nöjd med rapporten. Jag räknar med fortsatt god absolut nivå på räntenettot i närtid. Förhoppningsvis kan lite bättre börshumör bidra till ett förbättrat provisionsnetto. Något att hålla koll på vid en investering i Handelsbanken är exempelvis den betydande exponeringen mot bostads- och fastighetssektorn, och således även utvecklingen av kreditförluster.

När börsen stängde igår handlades Handelsbankens aktie till kursen 102,50 kr. Vid utgången av 2022 uppgick det justerade egna kapitalet till 99,16 kr. Aktien handlas därmed till en P/B-multipel på 1,03. Jag står gärna på köpsidan till den värderingen.

2 comments:

 1. Tycker du har analyserat rapporten till punkt och pricka. Kostnaderna är naturligtvis inte bra men tycker att marknaden börjar bli lite väl kräsen eller är den bara försiktig? Visst att Fredrik Lundberg är konservativ men även SEB föll på sin rapport. Visst hade det varit Gardell som hade varit större ägare så hade det kommit fram med Återköp. Samtidigt undrar jag om det är just Gardell som Lundberg fruktar skall komma fram?! ( Jämför inte med Swedbank då jag ej innehar aktien).

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tack! Hehe, det skulle ha varit kul om Gardell kom in i Handelsbanken. Personligen tror jag det är svårt för Gardell att ta sig in på ett tillräckligt stort sätt i Handelsbanken, Nordea känns som rätt spelat kort för Gardell.

   Delete