Pages

Wednesday 8 February 2023

Inwido: Bästa kvartalet någonsin och långsiktig hållbarhetsvinnare

Igår publicerade Inwido sin rapport för Q4 2022. Nedan är en summering av rapporten samt mina tankar om aktien. Inget av det som skrivs ska ses som någon form av rekommendation. Jag äger aktier i Inwido.

Nedan avser utvecklingen i Q4 2022 vs. Q4 2021 om inget annat anges.

 • Nettoomsättningen ökade med 20% till 2 613 mkr (2 175), den organiska tillväxten uppgick till 10%
 • Det operationella EBITA-resultatet ökade från 244 mkr till 315 mkr, där marginalen landade på 12,1% (11,2)
 • Resultatet per aktie landade på 4,11 kr (3,72)
 • Orderingången ökade med 2% (justerat för förvärv minskade orderingången med 5%)
 • Orderstocken minskade med 15% till 1 583 mkr
 • Exklusive IFRS16 uppgick nettoskuldsättningsgraden till 0,2x operationell EBITDA, inklusive IFRS 16 uppgick nettoskuldsättningsgraden till 0,6
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 6,50 kr per aktie (6,15)

Den organiska tillväxten ökade 10%. Resterande tillväxtökning kommer från förvärv och positiva valutaeffekter. Den organiska tillväxten har gynnats kraftigt av prisökningar. För första gången någonsin passerar Inwido 300 mkr i operationell EBITA under ett kvartal, vilket bland annat är drivet av Inwidos förvärv 2022, prisökningar samt en avmattning i prishöjningar på insatsvaror.

Efter kvartalets utgång syns en (negativ) förändring i marknaden gällande orderingången. Inwido kommunicerar dock att konsumentmarknaden uppvisar en stabil orderingång, medan industrimarknaden i framför allt Finland är svagare. När man läser byggbolagens rapporter är det ingen överraskning att industrimarknaden har det utmanande. 75% av Inwidos försäljning kommer från konsumentmarknaden. Bolaget uppger att nuvarande orderstock ligger ”väl i linje med vårt långsiktiga tillväxtmål”.

Min kommentar

Inwido presterar sitt bästa kvartal någonsin och det är svårt att inte vara en nöjd aktieägare då. Bolaget levererar elfte kvartalet i följd med organisk intäktstillväxt. Man har en stark finansiell ställning och jag räknar med att Inwido kommer genomföra förvärv under 2023, något som skapar en mitigerande effekt till utmanande omvärldsfaktorer.

När Stockholmsbörsen stängde igår handlades Inwido-aktien till 128,00 kr. Jag tycker det är svårt att uppskatta en vinst per aktie för 2023. I brist på annat är min arbetshypotes att vinsten per aktie kommer in kring 10,40 kr. Detta är en arbetshypotes jag kommer uppdatera löpande under året. Givet gårdagens stängningskurs ger det ett P/E-tal på 12,3. Jag noterade i Nordeas analys (som publicerades inför rapporten) att deras vinstprognos uppgick till 9,98 kr per aktie för 2023.

Jag tror långsiktigt på Inwido. Når bolaget sitt långsiktiga mål ska aktien värderas långt över nuvarande kursnivå. På kort sikt är osäkerheten större än vanligt och det finns flera utmaningar att hantera. Jag väntar dock gärna in bättre tider om så skulle krävas. Jag är inte främmande för att köpa fler aktier om kursen faller tillbaka en bit. För tillfället har jag dock inga planer på att varken köpa eller sälja aktier. 

Inwido är en långsiktig vinnare på den starka hållbarhetstrenden. Det finns ett stort behov av att bygga nya energieffektiva fastigheter samt ett stort upprustningsbehov i befintligt fastighetsbestånd i Europa, där fastigheter står för en stor del av energikonsumtionen.

Utdelningen kom in exakt i linje med mitt basscenario. Jag hade ändå förhoppningar att man rakt av skulle följa sin utdelningspolicy och därmed att de skulle dela ut lite mer, men jag är nöjd med 6,50 kr per aktie.

3 comments:

 1. Nu ångrar jag mig lite att jag inte köpte. Men ja sånt är livet ibland missar man guldkornen. Jag får vara nöjd med det jag har.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Man ska alltid vara nöjd med det man har. Du har mycket annat spännande. Jag skulle inte bli förvånad om Inwido kan köpas till lägre kurser igen framöver, det kommer alltid nya lägen på börsen :)

   Delete
 2. Nu på morgonen har Nordea uppdaterat sin analys för Inwido. Man har där skruvat upp estimaten en aning för 2023 och vinsten per aktie ligger nu på 10,04 kr i Nordeas analys.

  ReplyDelete