Pages

Tuesday 28 February 2023

Ogunsen: WOW, vilken avslutning på 2022

Idag publicerade Ogunsen sin rapport för det fjärde kvartalet 2022. Nedan är en summering av rapporten samt min syn på aktien. Inget som skrivs ska ses som någon form av rekommendation. Jag äger aktier i Ogunsen.

 • Nettoomsättningen ökade med 15% till 140 mkr (122) – 88% (86) av nettoomsättningen härstammade från konsultverksamheten och 12% (14) från rekryteringsverksamheten
 • Rörelseresultatet landade på 18,6 mkr (16,3), där rörelsemarginalen kom in på 13,3% (13,4)
 • Vinsten per aktie efter utspädning uppgick till 1,34 kr (1,17)
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 4,50 kr per aktie (3,30)

Ogunsen levererade ATH på nettoomsättning, rörelseresultat, vinst per aktie och utdelning per aktie. Bolaget uppger att man har sett en fortsatt god efterfrågan på konsultsidan, men att det är mer avvaktande på rekryteringssidan.

Mina tankar

Som väntat levererade Ogunsen en riktigt solid avslutning på 2022. Rapporten kom (trots detta) in högre än mina förväntningar på de flesta punkterna. Det var en rapport som jag anser skulle kunna ha varit föremål för en omvänd vinstvarning.

I grund och botten tycker jag att Ogunsen är ett fint och välskött bolag. I tider som dessa är man särskilt mån om att bolagen man investerar i har en stark finansiell ställning. Stark finansiell ställning är verkligen något som Ogunsen har.

Grundaren Ogunro pratar ofta om när han i början på 90-talet jobbade på bank och lärde sig (via bankens kunder) vikten av att ha en god finansiell ställning. Vid utgången av 2022 hade Ogunsen en nettokassa per aktie på drygt 7 kr.

När detta skrivs på tisdagseftermiddagen handlas Ogunsen till aktiekursen 48,95 kr. Baserat på vinsten per aktie 2022 handlas Ogunsen nu till P/E 10,8. Jag är inte en person som vill sätta upp alltför höga (motiverade) P/E-tals multiplar. Aktien är relativt illikvid, något som jag tycker ska ge ett lägre motiverat P/E-tal. Om jag spetsar till det lite tycker jag P/E 15 är lagom för Ogunsen. Lyckas man behålla samma vinstnivå 2023 som 2022 skulle det ge ett motiverat värde på 68,25 kr.

Personligen vågar jag dock inte diskontera in att Ogunsen kommer leverera på samma nivå 2023. Under stora delar av 2022 var det ett riktigt bra momentum i verksamheten. Något som bidrog till att marginalerna ligger klart över bolagets målsättning (Rörelsemarginalen 2022: 12,4%; Målnivå: 10%). Givet osäkerheten i omvärlden tycker jag att det känns extra utmanande att estimera utfall för 2023.

Jag kommer vara nöjd om Ogunsen under 2023 kan behålla intäkterna på samma nivå som 2022 och leverera 10,5% i rörelsemarginal. Då har vi en vinst per aktie på cirka 3,92 kr och ett motiverat värde på 59 kr. Enligt min prognos för 2023 handlas Ogunsen en bit under EV/EBIT 10.

Om ekonomin i stort försämras kan däremot oförändrad nettoomsättning snabbt visa sig vara för optimistiskt. I brist på annat låter jag 3,92 kr per aktie vara min EPS-prognos 2023 (jag räknar dock med att denna prognos kommer behöva justeras flera gånger under året).

Avseende inledningen på 2023 skriver Ogunsen:

”Konjunkturläget är svårbedömt men bedömningen är att Ogunsen i begränsad utsträckning är påverkat då många av koncernens tjänster fortsatt har efterfrågan. En viss nedgång har skett inom rekrytering. Viss sannolikhet föreligger för ökade lönejusteringar under 2023 beroende på avtalsrörelsens utfall.”

Samt

”Under inledningen av 2023 kan vi skönja en något avvaktande marknad. Vi arbetar för fortsatt tillväxt och fortsätter arbetet med att effektivisera verksamheterna och ytterligare förbättra upplevelsen i samarbetet med våra kunder och kandidater. Vi bevakar eventuella förändringar i marknaden och vi är förberedda att möta eventuella framtida utmaningar.”

Jag tycker att ovan beskrivningar är mer eller mindre helt i linje med vad jag kommunicerade på bloggen i söndags, dvs. ett väntat utfall.

Utdelningen på 4,50 kr per aktie var en riktigt trevlig nyhet att ta del av. Som väntat delade Ogunsen ut i stort sett hela vinsten. Den Ogunro ”jag känner” delar konsekvent ut mer eller mindre hela vinsten (förutom om uppenbara skäl finns att inte göra så, exempelvis om det råder ”utdelningsförbud”). Mitt basscenario när det gällde utdelningen låg på 4,30 kr per aktie. Glädjescenariot låg på 4,40 kr per aktie.

Gällande aktiens värdering tycker jag att den fortsatt är attraktiv. Verksamhetsutvecklingen i närtid är osäker, något som jag anser att marknaden tar höjd för. Jag är nöjd med min position i bolaget för närvarande och ser framemot att fortsätta följa Ogunsen.

2 comments:

 1. Ogunsens levererade och det gör en glad. Jag framstår kanske som pessimist, jag tror emellertid att det blir betydligt tuffare 2023. Ogunsen har sin verkligen i Sverige och här mattas ekonomin av. Hoppas att ogunsen kan hålla sina mål och nå den vinst du skissar på - risken är emellertid att det blir ett "mellanår" med betydligt lägre vinst. Jag sitter kvar med mina aktier i ogunsen och köper fler om det dippar - kan nog även tänka mig att köpa för utdelningen.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Jag känner mig också väldigt osäker på året för Ogunsens del. Vad har du för EPS-prognos för 2023?

   Personligen hoppas jag att inledningen på 2023 kan hålla uppe på en tillfredsställande nivå. Än så länge tror jag inte det är "dåligt" drag i lådan, även om det inte är super-hausse. Det skulle sitta fint om nuvarande momentum kan hållas i tills sommaren och sedan får vi se vad som händer.

   Delete