Pages

Wednesday 1 February 2023

Rapportkommentar: H&M

Nettoomsättningen i rapporterad valuta ökade med 10%, varav nettoomsättningen i lokala valutor var oförändrad. Justerat för Ryssland, Belarus och Ukraina ökade nettoomsättningen med 11% i rapporterad valuta och 2% i lokala valutor.

Bruttomarginalen sjönk från 55,2% till 49,7%. Rörelseresultatet sjönk från 6 259 mkr till 821 mkr. En stark amerikansk dollar har tydligt bidragit till högre inköpskostnader för H&M. Vidare har exempelvis engångsposter motsvarande 836 mkr och stoppad försäljning i Ryssland hämmat utvecklingen. Resultat efter skatt uppgick till -0,53 kr per aktie (2,79).

I linje med mitt basscenario avseende H&Ms utdelning föreslår bolagets styrelse en utdelning på 6,50 kr per aktie. Utöver detta ber man årsstämman om ett mandat att återköpa aktier för 3 mdkr, vilket kommer att genomföras endast om vissa specifika krav är uppfyllda.

Min kommentar

H&Ms rapport var ingen munter läsning. Siffrorna kom in långt under marknadens förväntningar och aktien handlades tydligt ned på rapportdagen. Det övergripande narrativet mot H&M är onekligen negativt för närvarande, vilket det i och för sig har varit under en ganska lång period nu.

Jag gillar att leta köplägen bland aktier som till stor del ratas av investerarkollektivet. Jag sålde som bekant mina H&M-aktier innan rapporten, men jag är inte främmande för att återköpa aktien framöver om den kommer ned en bit.

Min tes är att Familjen Persson en vacker dag kommer att ha köpt ut H&M från börsen. Desto färre antal aktier som finns till förfogande när Familjen Persson (eller via H&Ms återköpsprogam) fortsätter att köpa aktier, desto högre pris kommer man att behöva köpa aktier för.

Det är fortsatt många utmaningar som H&M har att hantera, vissa som har uppstått utanför H&Ms kontroll samt att man behöver åtgärda vissa saker man själv skulle kunna ha gjort bättre från början. Med det sagt är det många stjärnor som inte står rätt för H&M just nu.

Under perioden 1 december 2022– 25 januari 2023 ökade H&Ms försäljning med 5% i lokala valutor jämfört med motsvarande period föregående år. Justerat för Ryssland, Belarus och Ukraina ökade försäljningen med 9% i lokala valutor.

H&M skriver bland annat att ”Försäljningen på det nya finansiella året har börjat bra. De externa faktorerna är fortsatt utmanande men utvecklingen går åt rätt håll”. Vidare uppger bolaget att man står fast vid sitt mål om att uppnå en tvåsiffrig rörelsemarginal för helåret 2024. Lyckas man med det bör aktien stå en bit högre än vad den gör idag.

Jag väljer att tills vidare stå vid sidlinjen men jag kommer fortsätta att följa bolagets utveckling.

2 comments:

 1. Hej Dividend Guy. De senaste dagarna har Stefan Persson fortsatt köpa aktier för stora belopp. Precis som dig tror jag att bolaget köps ut från börsen tids nog. Givetvis tråkigt för en annan som är långsiktig investerare i bolaget. Men det är bara hoppas att det blir ett bra bud. Till dess fortsätter jag inkassera utdelningen.

  Mvh Slimis

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hej!
   Såg det, kul! Det känns som att han låg och fiskade lite aktier, då min initiala förväntan var att rapporten skulle trycka ned aktien mer än vad den har gjort. Ska bli spännande att följa H&M kommande åren:)

   Delete