Thursday, 2 February 2023

Rapportkommentar: NCC

I förrgår presenterade NCC sin kvartalsrapport för Q4 2022. Nedan är en summering av rapporten samt mina tankar. Inget av det som skrivs ska ses som någon form av rekommendation. Jag äger aktier i NCC.

Nedan avser utvecklingen i Q4 2022 vs. Q4 2021 om inget annat anges.

  • Orderingången uppgick till 12 280 mkr (16 059)
  • Orderstocken landade på 54 995 mkr (55 763)
  • Nettoomsättningen uppgick till 16 018 mkr (15 998)
  • Rörelseresultatet uppgick till 544 mkr (605)
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 520 mkr (577)
  • Resultat efter skatt uppgick till 407 mkr (538)
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 4,13 kr (5,00)
  • Styrelsen föreslår en utdelning per aktie på 6,00 kr (6,00)

VD Tomas Carlsson skriver i rapporten att resultatet för 2022 blev betydligt lägre än väntat. Under Q4 resultatavräknades ett projekt inom Property Development. Tomas Carlsson skriver att NCC letar nya projekt (dock ställs höga krav för att nya ska startas) samt att projekt kommer att säljas först när man erhåller en acceptabel prisnivå.

Nettoskulden uppgick till 3,0 mdkr (2,9) och nettoskulden i relation till EBITDA på rullande 12 månader landade på 0,77x.

Min kommentar

Jag tycker att NCC levererade en solid rapport givet den utmanande omvärldsmiljön. Lyfter man på locket och kollar på utvecklingen för de olika affärssegmenten råder ganska stor variation, där vissa enheter har fortsatt bra momentum medan andra affärsenheter har det jobbigare. Exempelvis har NCC vidtagit åtgärder att stärka affären inom den finska byggverksamheten samt asfaltsverksamheten.

NCC fortsätter att stå fast vid sitt mål om en vinst per aktie på 16 kr för verksamhetsår 2023. Man lägger nu däremot med en disclaimer i form av att målet är avhängigt hur bland annat fastighetsmarknaden utvecklas.

Marknaden tror uppenbarligen inte att NCC kommer att leverera 16 kr i vinst per aktie för 2023. I min vinstprognos har jag inte heller lagt in 16 i kr i vinst per aktie. Om man når sin målsättning är aktien väldigt attraktivt värderad idag.

Personligen tycker jag att aktien är intressant även om man inte når hela vägen till 16 kr. Givet nuvarande kurs (103,70 kr) handlas aktien till P/E 8,6 om man når 12 kr i vinst per aktie, något som jag tycker bör vara görbart. Gällande utdelningen så kom den in exakt i linje med mitt basscenario, vilket ger en direktavkastning på 5,79% baserat på ovan aktiekurs.

I likhet med många andra bolag möter NCC flera utmaningar för närvarande. Långsiktigt finns det dock fortsatt en god efterfrågan för NCCs tjänster, då behovet av nya skolor, bostäder och vägar etc är stort.

Jag är inte främmande för att köpa flera aktier i NCC framöver.

4 comments: