Pages

Monday 13 February 2023

Tvåsiffrig direktavkastning till ensiffrigt P/E-tal

Det finns ännu många rapporter att beta av så det blir fortsatt en del rapportinlägg på bloggen. I dagens inlägg bjuds det på ett bolag som återfinns i min portfölj där såväl direktavkastning som värdering är aptitlig, enligt mitt tycke.

Bolaget i fråga är Nordic Paper och jag äger aktier i bolaget. Utvecklingen nedan avser Q4 2022 vs. Q4 2021 om inget annat anges.

  • Nettoomsättningen ökade med 49% till 1 206 mkr (810), varav 93 mkr avser intäkter från förvärvad verksamhet
  • EBITDA uppgick till 260 mkr (124) och EBITDA-marginalen uppgick till 21,5% (15,4)
  • Rörelseresultatet uppgick till 223 mkr (61) och rörelsemarginalen landade på 18,5% (7,5)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 202 mkr (45), där vinsten per aktie uppgick till 3,03 kr (0,67)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 132 mkr (75)
  • Styrelsen föreslår en utdelning per aktie på 4,65 kr (2,00)

Nettoomsättningsökningen på 49% förklaras av prishöjningar (32%), förvärv (12%), valutaeffekter (11%) och försäljningsvolym och produktmix (-6%). Försäljningsvolymen sjönk från 69,3 kton till 68,2 kton. Bolaget förklarar nedgången med att lägre produktionsvolymer uppvisats inom Kraft Paper under det andra halvåret samt av en periodiseringseffekt inom Natural Greaseproof.

I likhet med de senaste kvartalen var återigen Kraft Paper den klarast lysande stjärnan i kvartalet, där EBITDA-marginalen kom in på 33,5%. Prishöjningar (inklusive energipåslag) har dock resulterat i en positiv utveckling även för segmentet Natural Greaseproof. Utvecklingen har även gynnats av lägre elkostnad i Q4. 

Sedan bolagets kanadensiska förvärv i Q4 2021 har nettoskulden i relation till rapporterad EBITDA (rullande 12 månader) sjunkit vid varje enskilt kvartal – från 3,7 i Q4 2021 till 1,2 i Q4 2022. Under samma tidsperiod har nettoskulden minskat från 1 317 mkr till 956 mkr.

Mina tankar

VD:n inleder VD-ordet med meningen ”En fantastisk avslutning på ett starkt år”. Jag tycker den meningen summerar rapporten på ett förträffligt sätt.

Jag tycker att Nordic Paper levererade en riktigt stark avslutning på 2022, vilket är bolagets bästa år någonsin. Det finns dock vissa poster som stör jämförelsen, t ex nämnda periodiseringseffekt ovan ( = negativ effekt på EBITDA på 27 mkr) samt att Nordic Paper erhöll en realisationsvinst på 42 mkr efter avyttringen av sin minoritetspost i Åmotfors Energi AB.

Efter att rapporten släpptes har Nordic Paper fått godkänt på sin ansökan om utökat produktionstillstånd för Bäckhammar. Det är ett viktigt besked som skapar utrymme för fortsatt långsiktig tillväxt.

När börsen stängde i fredags handlades aktien till 43,90 kr. Givet årets utdelningsförslag på 4,60 kr per aktie ger det en direktavkastning på 10,6%. P/E-talet är långt under 10 och jag tycker aktien är attraktivt värderad, trots en uppgång på 33% hittills i år.

Bolaget uppger dock att man nu ser tecken på en svagare efterfrågan. Givet aktievärderingen är det något jag anser marknaden tar höjd för. Jag hoppas att bolaget snart återkommer med hur utvecklingen av den utökade produktionen i Bäckhammar ska åstadkommas. Denna investering var huvudskälet till att min utdelningsprognos låg långt under Nordic Papers förslag på 4,65 kr per aktie.

2 comments:

  1. Härligt. Blir intressant att följa bolagets utveckling framöver.

    ReplyDelete