Pages

Tuesday 7 March 2023

Buffetts aktieägarbrev 2023

I slutet på februari publicerade Warren Buffett årets upplaga (vilket avser verksamhetsår 2022) av sitt aktieägarbrev till investerarna i Berkshire Hathaway.

Warren Buffett är en stor förebild för mig. Med jämna mellanrum lyfts det på vissa håll lite skepsis mot Buffett, t ex att han ”har tappat sin ypperliga investeringsförmåga”. Jag håller inte med personer som yppar den typen av åsikter, snarare är kanske den typen av åsikter mer en spegling av rådande risksentiment.

Under 2022 uppvisade Berkshire Hathaway en avkastning på 4,0%. Med detta utklassade man S&P 500 (inklusive utdelningar), där avkastningen landade på -18,1%. Under perioden 1965-2022 har Berkshire uppvisat en CAGR på 19,8%, vilket med bred marginal överstiger S&P 500 (inklusive utdelningar) där motsvarande siffra uppgår till 9,9%.

”Our goal… …is to make meaningful investments in businesses with both long-lasting favorable economic characteristics and trustworthy managers. Please note particularly that we own publicly-traded stocks based on our expectations about their long-term business performance, not because we view them as vehicles for adroit purchases and sales. That point is crucial: Charlie and I are not stock-pickers; we are business-pickers.”

Jag tycker att ovan utdrag från aktieägarbrevet ger mycket klokskap till läsarna kring hur gemene man bör se på sina investeringar. Det lär inte vara en strategi som gör någon rik så fort som möjligt. Det är däremot sannolikt en strategi som bidrar till goda förutsättningar för långsiktigt god utveckling, samtidigt som förhoppningsvis många minor på vägen kan undvikas.

På tal om minor på vägen skriver Buffett att han historiskt har gjort flera dåliga investeringar. Vidare skriver han: “Our satisfactory results have been the product of about a dozen truly good decisions – that would be about one every five years”.

Detta påvisar bland annat att (1) ingen gör allting rätt och (2) det är oerhört viktigt att hålla fast vid sina vinnare. För mig personligen finns det potential att stärka mitt mind-set när det gäller att investera i bolag snarare än att investera i aktier. Givet att inte aktievärderingen är helt irrationellt hög behöver jag också bli bättre på att hålla fast vid vinnarbolagen.

Avslutningsvis inkluderar nedan klokskap från Charlie Munger, vilket gick att läsa i Buffetts aktieägarbrev.

  • Don’t bail away in a sinking boat if you can swim to one that is seaworthy
  • There is no such thing as a 100% sure thing when investing. Thus, the use of leverage is dangerous. A string of wonderful numbers times zero will always equal zero


No comments:

Post a Comment