Pages

Monday 8 May 2023

B3: Stark verksamhetsleverans och aktieras

Det har nu gått drygt en vecka sedan B3 presenterade sin rapport för Q1 2023. Nedan lyfter jag ut några delar från rapporten samt ger min syn på aktien. Inget som skrivs ska ses som någon form av rekommendation. Jag äger aktier i B3.

1. Bästa rörelseresultatet i bolagets historia

B3 levererade ett rörelseresultat på 40,9 mkr (39,1). Det var det bästa bolaget någonsin presterat. Rörelsemarginalen landade på 12,6%, en nedgång från 13,5% i Q1 2022.

Nettoomsättningen ökade med 12% till 325 mkr (291). Tillväxten förklaras av ett ökat antal medarbetare och höjda timpriser, medan en minskad beläggning har hämmat utvecklingen. Antalet medarbetare ökade med 8% till 802 stycken (742). Motsvarande siffra vid utgången av 2022 var 786. Utvecklingen var i linje med min statistik.

2. B3 Polen växer vidare

B3 Polen ökade intäkterna i Q1 2023 med 67% till 38,6 mkr (23,1). Rörelseresultatet ökade från 2,7 mkr till 6,2 mkr, där rörelsemarginalen uppgick till 16,1% (11,7).

B3 Polen plockade hem nya kunder under kvartalet, däribland Decathlon och BNP Paribas. B3 Polen har således fortsatt att leverera starkt. Man kommer spela en viktig roll för att B3 ska nå 1,7 mdkr i intäkter år 2025.

3. Kommunikation och marknadsutveckling

I Q4-rapporten 2022, vilken publicerades i februari, skrev VD följande: ”B3 står fortsatt starkt och vi ser en fortsatt god efterfrågan på våra tjänster även om det inte är riktigt samma tryck på marknaden som i början av 2022. Vi är lyhörda för signaler i omvärlden för att snabbt kunna anpassa vår leverans efter kundernas behov. I en föränderlig omvärld ser vi att digitaliseringen kommer vara i fortsatt fokus för företagens möjligheter till effektivisering och automatisering samt att säkerhet får en allt större plats på agendan”.

I Q1-rapporten för innevarande år kommunicerade B3 följande: ”Efterfrågan på marknaden är inte lika hög som den var under rekordåret 2022, utan vi är nu i ett mer normalt läge där vi kan se att säljcyklerna återigen har blivit längre och konkurrensen om uppdragen har ökat. Samtidigt ser vi att det finns en underliggande efterfrågan på tjänster inom digitaliseringens samtliga faser och vi arbetar hela tiden aktivt med att ligga nära kunderna för att förstå och realisera deras behov”.

Om man utgår ifrån det underliggande budskapet att marknaden gått från stekhet till mer normal, känns det inte som att ”guidningen” borde komma som någon överraskning för någon. Dock har B3 i Q1-rapporten tonat ned lite positiva delar och istället lyft fram mer negativa (t ex längre säljcykler och hårdare konkurrens).

Bolaget uppgav vidare att på grund av inflationen väntas vissa kunder minska sin IT-budget. Man uppger dock att det är en fortsatt god efterfrågan inom flera sektorer, t ex hälso- och sjukvårdssektorn.

En del personer har påtalat att B3 kommunicerade dåligt i samband med senaste kvartalsrapporten. Man kan alltid ha åsikter om saker som borde ha gjorts bättre, och jag skulle också ha uttryckt vissa delar annorlunda, men jag håller inte med om att det var en ”häpnadsväckande dålig” kommunikation.

Personligen skulle jag som sagt ha uttryckt vissa delar lite annorlunda. I en osäker omvärld krävs ibland att varje ord vägs på en guldvåg. Utöver det är det nog bra att vara lite ”utbildande” för läsare – t ex konkretisera vad längre säljcykler betyder.

Jag tror dock personligen inte att rapporten eller sättet bolaget kommunicerade bidrog till att trycka ned aktien 30%. I min bok är det mer troligt att någon vill ur aktien, vilket sedan också möjligtvis spätt på nedgången genom att skapa lite nervositet på andra håll. Givet att man långsiktigt tror på bolaget, och tycker aktiereaktionen är fel, skapar det istället bra tillfälle att utöka sitt innehav.

Avslutande kommentarer

När börsen stängde på fredagen hade B3-aktien minst sagt haft en svag utvecklingen på börsen sedan Q1-rapporten publicerades. Sedan aktiens (hittills) rekordnotering tidigare i år har aktien sjunkit med drygt 30%.

Den sjunde april skrev jag att jag under veckan sålt aktier i B3 till kursen 204 kr. Jag skrev även ”Kommer aktien ned en bit under 200 kr igen är jag inte främmande för att köpa tillbaka aktierna som såldes”. Aktien har nu minst sagt kommit ned en bit under 200 kr. I slutet på förra veckan köpte jag aktier till kursen 138,40 kr. Sammantaget återköpte jag mer aktier än jag sålde på 204 kr.

Jag vet inte vilka förväntningar marknaden hade på rapporten. Personligen är jag nöjd med rapporten och utfallet var i linje med mina förväntningar. Q1 2022 utgjorde ett tufft jämförelsekvartal, inte minst på marginalsidan.

Jag tycker att fallet i aktien är betydligt större än motiverat. Bolaget har en stark tillväxthistorik och rider på långsiktiga megatrender. B3 Polen kommer stärka bolaget ytterligare när det konsolideras in i koncernen. På tal om kommunikation uppskattar jag mycket att man numera redovisar utvecklingen för B3 Polen samt hur B3-koncernens intäkter och rörelseresultat skulle ha sett ut om B3 Polen skulle varit konsoliderat.

Jag tycker att aktien är långsiktigt attraktivt värderad idag på 143 kr. Givet min prognos och vissa marknadsestimat jag sett handlas aktien nu till P/E 12-13 på 2023 års förväntade vinst. Enligt styrelseordförande Sverre taktar bolaget nu på i bättre fart jämfört med vad som krävs för att nå de finansiella målen 2025. Når man sina finansiella mål 2025 tycker jag att aktien ska handlas klart över dagens kurs.

No comments:

Post a Comment