Pages

Tuesday 23 May 2023

Nordic Paper: Rekordresultat men svagare marknad

För några veckor sedan presenterade Nordic Paper resultatet för Q1 2023. Nedan är en summering av rapporten samt mina tankar. Inget av det som skrivs ska ses som någon form av rekommendation. Jag äger aktier i Nordic Paper.

Rekord för intäkter och EBITDA i Q1…

Nettoomsättningen ökade med 24% till 1 305 mkr (1 052). Justerat för valutaeffekter landade ökningen på 17%. Förutom att gynnas av valutaeffekter är den ökande nettoomsättningen till fullo drivet av högre försäljningspriser. Sammantaget var försäljningspriserna 22% högre i Q1 2023 jämfört med Q1 2022. Försäljningsvolym och produktmix påverkade nettoomsättningen negativt med 5%.

EBITDA ökade från 237 mkr i Q1 2022 till 282 mkr i Q1 2023, vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 21,6% (22,6%). Påverkan på EBITDA från högre försäljningspriser var betydligt större än de negativa effekterna av högre kostnader på huvudsakligen ved, massa och kemikalier. Bolaget uppger att kostnaderna för energi har varit oförändrade jämfört med första kvartalet 2022 efter att elpriserna på spotmarknaden sjunkit medan priser för övrig energi har ökat. EBITDA-resultatet gynnades positivt med 32 mkr från valutaeffekter.

Rörelseresultatet uppgick till 244 mkr (202), med en marginal på 18,7% (19,2%). Resultatet per aktie kom in på 2,59 kr (2,42).

…men svagare efterfrågan och prissänkningar

Nordic Paper bedriver sin verksamhet via de två segmenten Kraft Paper och Natural Greaseproof. Inledningen på 2023 uppvisade en ”betydligt svagare” efterfrågan för båda segmenten jämfört med 2022.

Bolaget själva lyfter fram en över tid stabil kundbas med långa relationer som en styrka man har. Detta innebär att många kunder har Nordic Paper som sitt förstahandsval. Detta till trots hade flera kunder under Q1 valt att skjuta fram beställningar för att istället använda sina egna papperslager.

Som en konsekvens har Nordic Paper valt att skala ned sin produktions- och försäljningsvolym. Trots det så ökade försäljningsvolymerna jämfört med det fjärde kvartalet 2022, men minskade med 4% jämfört med det leveransmässigt starka första kvartalet 2022.

Nordic Papers försäljningspriser nådde nya rekordnivåer i januari 2023, för att därefter sjunka något. I och med valet att minska försäljningsvolymen har man dock lyckats mitigera delar av prispressen.

I rapporten kommunicerade Nordic Paper att en svagare marknadsutveckling har renderat i prissänkningar om 7-8% i april jämfört med de genomsnittliga försäljningssiffrorna under Q1, vilka alltså var historiskt höga. Man uppger vidare att man räknar med att prissänkningspressen kommer att fortsätta under resterande del av Q2.

Avslutande kommentarer

Med nya rekordnoteringar levererade Nordic Paper en stark inledning på 2023. Förutom vad som nämnts ovan uppgick avkastningen på operativt kapital på rullande 12 månader till 33,9% (20,5). Vidare fortsatte nettoskulden i relation till 12 månaders rullande EBITDA att minska (mars 2023: 1,1; mars 2022: 2,8; december 2022: 1,2).

Under kvartalet mottog bolaget också ett positivt besked för att skapa långsiktiga förutsättningar att växa verksamheten ytterligare. Detta då Mark- och miljödomstolen i Vänersborg kommunicerade ett positivt beslut om tillstånd för utökad produktion vid Nordic Papers anläggning i Bäckhammar. 

Beslutet har dock överklagats av en privatperson, vilket innebär att tillståndet ännu inte har vunnit laga kraft. Givet detta inväntar bolaget den kommande utvecklingen innan man ämnar lämna förslag till styrelsen om investeringar för utvecklingen av anläggningen.

Det är långsiktigt positivt att Nordic Paper skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt. Kortsiktigt skapar det enligt mig dock mer osäkerhet kring hur detta ska finansieras och vilka effekter det medför.

Svagare marknad, prispress, råvarukostnader och valutarörelser mm är givetvis också något som finns på osäkerhetskontot. Långsiktigt tycker jag att Nordic Paper är ett intressant bolag. Man gynnas av megatrender såsom inte minst ett starkt hållbarhetsfokus i samhället. Man har också en stark marknadsposition och en bred kundbas. Givet verksamhetens natur lär det inte direkt poppa upp nya konkurrenter som svampar ur jorden.

Nordea har en prognos om vinst per aktie på 7,17 kr för Nordic Paper 2023. Givet nuvarande (= när detta skrivs på måndagseftermiddagen) aktiekurs på 40,45 kr handlas aktien till P/E 5,6 på Nordeas vinstprognos. Det är ingen särskild ansträngande värdering, utan snarare en värdering som tar höljd för mer utmanande tider framöver.

Senare i maj kommer bolaget att skifta ut en utdelning om 4,65 kr per aktie. Givet ovan nämnda aktiekurs ger det en direktavkastning på hela 11,5%. Utdelningen kom in långt över min prognos. Givet utbyggnaden i Bäckhammar hade jag nog utgått ifrån att de skulle hålla igen lite med utdelningen, inte minst till följd av att del av resultatet 2022 utgjordes av engångskaraktär.

Jag tycker att det ska bli intressant att se hur aktien handlas efter det att utdelningen har skilts av. Avslutningsvis delar jag ett citat från VDs text i Årsredovisningen:

”Trots svaga konjunkturutsikter på kort sikt är den långsiktiga trenden positiv. Världen efterfrågar mer material med bättre och bättre hållbarhetsprestanda – perfekt för Nordic Paper!”

4 comments:

 1. Tack för att du går igenom Q1 rapporten och delar med dig av dina tankar.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kul att det uppskattas :) Tack för din kommentar!

   Delete
 2. Jag tycker bolaget är riktigt billigt idag, även om vinsten sjunker -50% i år jämfört med 2022. Köpt på mig massor.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Det finns minst sagt utrymme i nuvarande värdering för sjunkande vinster :) Ska bli spännande att följa bolaget kommande år.

   Delete