Wednesday, 17 May 2023

Sifferdjur: Hur siffrorna styr våra liv

Jag läste häromdagen ut boken ”Sifferdjur: Hur siffrorna styr våra liv”. Det är en bok som är skriven av de två ekonomiprofessorerna Micael Dahlen och Helge Thorbjørnsen.

Jag har vid några gånger fått tips om boken via bloggen. Som en konsekvens av detta bestämde jag mig för att läsa boken. Jag tyckte boken var bra och läsvärd. Det bjöds på många intressanta avsnitt och anekdoter. Jag tycker boken bjöd på många tänkvärda saker som är bra att ha med sig i en vardag som svämmar över av siffror och allehanda data.

Sammantaget var boken lättläst och pedagogiskt skriven samt därmed lätt att ta till sig. Den var också skriven på ett sätt som fick mig att dra på smilbanden ibland. Micael kände jag till sedan tidigare och jag har lyssnat på honom vid några tillfällen.

Ovan nämnda bok är den 25:e jag har läst ut i år. Jag sätter ett betyg på samtliga böcker jag läser. Efter att ha läst denna bok är det kanske något jag borde sluta med 😊 Oavsett vilket så tycker jag boken är läsvärd och en bok jag rekommenderar. Nedan följer intressanta delar från boken, där jag också blandar in lite tankar från mig.

Enligt författarna är siffror en av mänsklighetens viktigaste uppfinningar. Siffrornas historia sträcker sig 40 000 år tillbaka i tiden. Från den tidsperioden har man funnit bevis att räknestickor användes. Under de senaste åren har dock sifferanvändningen ökat drastiskt, detta tack vare den snabba teknologiska utvecklingen. Vi lever idag i en ”sifferdemi”.

I boken anges att jämna tal upplevs som feminina och mjuka medan udda tal upplevs som maskulina och hårda. Udda tal anses dock vara mer utmanande eftersom hjärnan behöver mer tid att processa dem. Trots detta tenderar fler personer att ha udda tal som sina favorittal. Det anses bland annat vara en konsekvens av att siffrorna 3 och 7 är frekvent använda i flera världsreligioner. I en undersökning där 44 000 personer angav sin favoritsiffra framhöll flest siffran 7 som sin favoritsiffra.

I boken anger författarna att gångtempo korrelerar med förväntad kvarvarande livslängd. De personer som går långsammast hade i genomsnitt kortare tid kvar att leva. Det låter ju logiskt då sannolikt äldre personer i genomsnitt går långsammare än yngre personer. Oavsett vilket så hade jag ett högre tempo än vanligt på promenaden som följde efter att jag hade läst om detta 😊

Vi är sifferdjur och vi blir därför påverkade av siffror. Innan internet uppfanns hade vi betydligt färre siffror och mindre statistik att tillgå. Exempelvis visste vi inte förr hur många personer som gillade vår hund (som referens till att antalet personer som gillar vår hund lätt går att mäta på Instagram idag).

Likes bidrar till att göra sociala medier beroendeframkallande och påverkar hjärnan på liknande sätt som spel om pengar gör. Förutom beroende kan sociala medier bland annat utveckla narcissism och depression.

Social jämförelse är nära kopplat till belöningscentrumet i hjärnan. I hierarkitrappan jämför vi oss oftast ”uppåt” och inte ”nedåt”. Detta gör oss ofta missnöjda med oss själva. Man överskattar hur bra liv många andra har.

Sammantaget reducerar och förenklar siffror upplevelser. Betygsättande gör dig kräsen. Ju fler sifferbetyg du sätter, desto lägre betyg ger du. Man uppges därför vara försiktig med att sätta betyg på allt och alla.

The asshole effect: Bara att titta på eller känna på en (penga)sedel kan göra människor mer egoistiska, självcentrerade och känslokalla. När man exponeras för pengar blir man mindre benägen att hjälpa andra och man gör mer egoistiska val.

Siffror är idag valuta och siffror gör oss mer fokuserade på oss själva, mer opersonliga och mindre emotionellt engagerade samt att de knuffar vår moraliska kompass i fel riktning. Ett tips från författarna är att inte bevaka sin sifferförmögenhet (= t ex hälsodata, aktieportfölj, sociala medier) från dag till dag.

Pengar har däremot alltid varit lätta att mäta och jämföra med andra, vilket är något som har gett status och självförtroende. Idag har pengar ersatts och/eller kompletterats med exempelvis antal likes på Instagram.

Studier har visat att folk som går mer steg är mer sannolika att lägga högre bud på en bostadsrätt.

Avslutningsvis: ”Bara för att siffror är verifierbara betyder det inte att de är verifierade”.

2 comments:

  1. Intressant med siffror! Känner igen mig i mycket.

    ReplyDelete