Pages

Monday 5 June 2023

Majutfall + bästa veckan i år + ABG-estimat

Ny vecka och nya möjligheter!

Bloggen inleder veckan med fokus på Ogunsen. Jag följer som bekant upp utvecklingen avseende antalet annonser som publiceras på Ogunsen-gruppens hemsidor. Framför allt är fokus på den mer lönsamma rekryteringsverksamheten.

I maj publicerade Ogunsen 26 nya rekryteringsannonser. Det kan jämföras med 28 i januari, 24 i februari, 28 i mars och 23 i april. Det är ingen enastående bra månad men det känns åtminstone bra att man har ökat tempot jämfört med i april.

Ser man på utvecklingen från och med Q1 2022 räknar jag (som tidigare angetts) med att Q2 2023 kommer att bli det sämsta kvartalet när det gäller nya rekryteringsannonser. Vad som däremot är trevligt är att föregående vecka blev Ogunsens bästa hittills i år, detta efter att man publicerat 11 nya rekryteringsannonser. Det var bästa veckan sedan vecka 47 2022.

Trots att det är sämre aktivitet nu än föregående år så är det inte någon genomklappning som (hittills) har uppenbarat sig. I den här takten är min tes att Ogunsen kan leverera tillfredsställande resultat.

Någon som är inne på samma linje är ABGs analytiker. Som väntat justerade han ner resultatprognosen något för innevarande år, detta eftersom Q1-rapporten kom in något under hans resultatprognos. ABG har nu en prognos på vinst per aktie på 4,45 kr.

Om ABGs prognos slår in kommer jag vara oerhört nöjd. Jag har tidigare redogjort för att min vinstprognos är 4,12 kr per aktie. Jag hoppas dock att ABG har bättre koll än mig.

No comments:

Post a Comment