Pages

Tuesday 8 August 2023

Evolution: Högsta EBITDA-marginalen någonsin

Det har nu gått en tid sedan EVO presenterade siffrorna för Q2 2023. I dagens inlägg ges en summering av rapporten samt mina tankar. Jag äger aktier i EVO.

  • Rörelseintäkterna ökade med 28,2% till 441,1 mEUR (344,0)
  • EBITDA ökade 30,8% till 311,7 mEUR (238,2), där marginalen uppgick till 70,7% (69,3)
  • Resultatet efter skatt landade på 1,22 EUR (0,93) per aktie efter utspädning

Högsta EBITDA-marginalen någonsin

EVO fortsätter att uppvisa en god skalbarhet i verksamheten, där man trots kostnadspress från en hög inflation i omvärlden noterade sin högsta EBITDA-marginal någonsin. EBITDA-marginalen på 70,8% ligger i övre delen av bolagets guidning om en EBITDA-marginal för helåret 2023 på 68-71%.

Förutom kostnadsfokus har givetvis marginalen stärkts till följd av fortsatt stigande intäkter. Intäkterna ökade med 28%, där live-vertikalen steg med 34% och RNG-affären sjönk med 4% mot förra årets proformasiffror. Sekventiellt ökade bolagets intäkter med 3%.

Det är ofta mycket fokus på att kräftgången för RNG fortsätter. Givetvis skulle det vara tillfredsställande att se en högre tillväxt från RNG-vertikalen men live-affären står för hela 84% av EVOs intäkter, en andel som kommer fortsätta att öka framöver. Bolaget påtalar dock att RNG-vertikalen är ”mycket lönsam” och bidrar positivt till EVOs marginaler.

Trots en solid leverans i Q2 skriver VD Martin Carlesund i rapporten att EVO bör kunna göra mer för att få hävstång på exekveringen.

Minskade sekventiella intäkter i Nordamerika

Exklusive region ”Övrigt” växte EVO intäkterna i samtliga geografiska regioner jämfört med Q2 2022. Den snabbaste procentuella ökningen noterades i Latinamerika (+61%). I vanlig ordning växte man också intäkterna snabbt i Asien (+48%). Asien och Latinamerika är två signifikanta tillväxtregioner, bolaget är dock tydliga med att man ser fortsatt tillväxt inom samtliga av sina geografiska regioner. Jag räknar med att Asien (senast) i Q4 2023 kommer att ta över platsen som den geografiska region som inbringar mest intäkter till EVO. Vidare uppger bolaget bland annat att efterfrågan på nya bord i Europa överstiger EVOs befintliga leveranskapacitet, något som uppges ska tas itu med under kommande kvartal.

Något som däremot stack ut på den negativa sidan i rapporten var att Nordamerika levererade sjunkande intäkter på sekventiell basis. Enligt min Excel-statistik som sträcker sig tillbaka till Q3 2018 har EVO aldrig tidigare uppvisat negativ sekventiell tillväxt i Nordamerika.

Mina tankar

Det har varit lite olika åsikter kring EVOs rapport. Personligen tycker jag att EVO levererar en solid Q2-rapport. Intäkterna kom in något över min prognos, medan den starka EBITDA-marginalen gjorde att resultatet hamnade ännu lite längre ifrån (åt det positiva hållet) min prognos.

Givet att EVO blir allt större kommer tillväxttakten av naturliga anledningar inte kunna vara lika hög i all framtid framgent som den har varit historiskt. Det finns dock mycket tillväxt kvar för EVO att hämta.

EVO har också en kassa som sväller. Under det senaste året har likvida medel (inklusive pengar avsedda för jackpotskulder) ökat med 84%. Med en kassa kring 6 miljarder kronor kan man göra en del intressanta saker, om inte annat skapar det en god finansiell stabilitet i bolaget.

Under andra halvåret väntas många intressanta spelsläpp, både vad gäller LIVE- och RNG-spel. Målet för 2023 är att lansera mer än 100 spel. Givet EVOs prestanda ter sig inte nuvarande värdering (enligt mig) särskilt ansträngande. Jag tror långsiktigt på EVO och jag ser framemot att fortsätta följa bolagets resa.

No comments:

Post a Comment