Pages

Thursday 10 August 2023

Ogunsen: Nya rekryteringsannonser i juli

Som trogna läsare känner till följer jag löpande utvecklingen av antalet nya rekryteringsannonser som publiceras på någon av Ogunsen-koncernens olika hemsidor.

Under årens lopp har jag förfinat min statistikuppföljning, bland annat (enligt min tolkning) då det ibland ter sig som att en och samma annons publiceras mer än en gång. Då jag justerade min statistik i slutet på 2022 lämnar jag inte jämförelsesiffror till tabellen nedan, vilken visar antalet nya rekryteringsuppdrag per månad 2023 som jag har fångat upp i min statistik.

Q3 är säsongsmässigt i regel ett svagare kvartal till följd av sommarsemesterperioden. Det är därför inte förvånande att juli hittills är den klart svagaste månaden 2023. Semesterperioden har fortsatt in i början av augusti, där hittills en svag utveckling har uppmätts.

Generellt är aktiviteten klart lägre 2023 än 2022, vilket Ogunsens vinstvarning för Q2-rapporten också ger indikationer kring. Kortsiktigt är jag lite nervös för Ogunsens utveckling. Jag la in en säljorder direkt efter att jag tog del av vinstvarningen. Säljordern gick dock inte igenom.

Under normala omständigheter anser jag att Ogunsen ska handlas klart högre än vad aktien gör idag, även om risken finns att det kommer bli billigare innan en tydligt högre kurs uppvisas. Jag har däremot inte några planer just nu på att förändra mitt innehav i bolaget. Som första anhalt vill jag syna Q2-rapporten och eventuella åtgärder Ogunsen vidtar när marknaden nu är svalare.

No comments:

Post a Comment