Pages

Wednesday 27 September 2023

Case: NCC

Igår publicerade jag nedan casetråd på Twitter.

Med en stark och väletablerad verksamhet i Danmark, Finland, Norge och Sverige är NCC ett av de ledande byggföretagen i Norden. Marknaden är dock fragmenterad med ett stort antal aktörer. Sverige är den klart största marknaden för NCC och under 2022 stod Sverige för 58% av intäkterna.

Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. Under det senaste året har bolagets verksamhet bland annat hämmats av en svagare konjunkturutveckling, kostnadsökningar och stigande räntor.

I den senaste årsredovisningen skrev VD bland annat ”Vi möter en komplex verklighet med kriser och utmaningar på många plan parallellt; ekonomiskt, politiskt och klimatrelaterat. Osäkerheten inför de kommande åren är betydande”.

Långsiktigt bedöms däremot marknadsförutsättningarna vara goda, drivet av bland annat större industrisatsningar i delar av Sverige. Vidare finns det överlag en underliggande efterfrågan på bostäder och samhällsbyggnader, något som i sin tur skapar efterfrågan på t ex vägar och energilösningar.

Kostnadsökningar och stigande räntor är något som inte minst påverkar utvecklingen inom Property Development-segmentet, ett område där marknadsaktiviteten för närvarande är mycket låg.

NCC har för närvarande 4 färdigställda projekt inom Property Development som inte är sålda. Bolaget kommer att behålla projekten tills man anser att man får ”rätt” betalt. När det gäller nya egenutvecklade projekt har NCC för närvarande en avvaktande hållning.

Byggverksamheten i Sverige är överlag stabil, men marginalerna hämmas av kostnadsökningar i vissa äldre uppdrag. Byggverksamheten kompenserar en svag marknad för bostäder och kontor bland annat genom att satsa extra på samhällsbyggnader.

Finansiella mål

NCCs mål är att leverera en vinst per aktie på minst 16 kr för 2023. Trots att man har uttryckt att det målet blivit alltmer utmanande hävdar man enträget att målet står fast. Marknaden har dock varit skeptisk till att NCC kommer uppnå målet. För att målet ska realiseras krävs en ökad aktivitet på fastighetsmarknaden.

Nedan bild visar NCCs finansiella mål samt utfallet för helåret 2022. Vid utgången av juni 2023 hade NCC en redovisad vinst per aktie på 14,02 kr (14,66 kr om man justerar för nedskrivningar i Q3 2022) och en nettoskuld i relation till EBITDA på 1,43. Man taktar således fortsatt under EPS-målet, medan man är på rätt sida av skuldsättningsmålet.

Aktien och insynsägande

I slutet av augusti 2023 var Nordstjernan NCCs största ägare med 25,3% av rösterna, tätt följd av Obos (24,1% av rösterna). Tredje största ägare är Carnegie Fonder med 2,4% av rösterna (5,1% av kapitalet).

Under de senaste åren har Nordstjernan minskat sitt ägande i NCC. Givet Nordstjernans historik, i såväl NCC som flera andra bolag man har i sin investeringsportfölj anser jag att det är positivt att Nordstjernan minskat sitt ägande i NCC.

När det gäller insynsägandet tycker jag att det överlag är okej, där ett gäng insynspersoner har solida aktieinnehav. Exempelvis äger VD 137 435 aktier, vilket motsvarar ett marknadsvärde på cirka 16,2 mkr.

Övriga tankar

NCC har under ett gäng år levererat för många nedskrivningar för att marknaden ska ha ett solitt förtroende för bolaget. Förhoppningsvis har bolaget nu rensat ut (de flesta) nedskrivningsliken ur garderoben och kan visa bättre prestanda framöver. Nedskrivningar är dock alltid en risk i byggbolagen.

När det gäller målet om en vinst per aktie på 16 kr återstår det att se om man lyckas uppnå detta. Kepler Cheuvreux har en vinstuppskattning på 16,71 kr 2023, vilket är högre än konsensus. Givet status på fastighetsmarknaden tycker jag det är vanskligt att estimera vinst för 2023.

I brist på annat skissar jag för närvarande på en EPS på 14,75 kr. Om så skulle bli fallet handlas NCC-aktien till P/E 8, givet fredagens stängningskurs (118,00 kr). Det tycker jag är en attraktiv värdering. Förhoppningsvis kan NCC sälja av något av de fyra färdigställda fastighetsprojekten.

Utöver de fyra färdigställda projekten är det ett projekt som väntas resultatavräknas i Q1 2024. De kommersiella fastighetsutvecklingsprojekten är mer oregelbundna till sin natur och man kan givetvis fråga sig vilken värdering dessa vinstkronor ska ha.

Anser man att P/E 10-11 är rimligt för NCC skulle det motivera en aktiekurs på 147,50-162,25 kr (givet min EPS-prognos). Utifrån aktiekursen 114,90 kr ger det en potential på 28-41%. Aktien har stigit med 28% under de senaste 3 månaderna.

För att aktien ska nå min riktkurs krävs bättre momentum i konjunkturen / sjunkande räntor som gör att marknaden av bostäder och kommersiella fastigheter kommer igång igen.

Sammanfattningsvis

Sammantaget levererar flera delar av NCCs kärnverksamhet överlag förhållandevis väl, likväl att orderingången är tillfredsställande. Det finns dock flera utmaningar på marknaden, särskilt när det kommer till bostads- och fastighetsmarknaden. En fördel med NCC i nuvarande marknad, jämfört med vissa peers, är att man har en lägre direkt exponering mot bostadsutveckling.

Jag räknar med en höjd utdelning nästa år. Slår min vinstprognos in kan man leverera runt 8,85 kr i utdelning, givet att man följer sin utdelningspolicy. Den finansiella situationen är relativt god. För att aktien verkligt ska ta fart krävs en bättre aktivitet på fastighetsmarknaden.

Jag tycker dock att aktien har mer att ge. Jag äger aktier i NCC.

4 comments:

 1. Håller med fullständigt. Avknoppningen av Bonava gör att bostadsdelen minskat vilket är skönt. NCC är mer likt Skanska nu. Den enda hållhaken i NCC är att man är mera beroende av Norden än vad Skanska är. Båda är spännande att följa på både kort och långsikt enligt min mening.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Givet hur många ordrar Skanska drar in i USA hade det varit spännande om NCC också hade exponering dit :)

   Delete
 2. Skanska och PEAB är också lågt värderade. Jag lutar personligen åt att gå in i Skanska istället, om de får del av Biden-pengarna.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Håller med, alla tre känns lågt värderade idag. Hoppas det kan bli lite bättre allmän fart på bostads- och fastighetsmarknaden.

   Delete