Pages

Thursday 2 November 2023

Betsson: Q3 2023

I förra veckan publicerade Betsson sin rapport för Q3 2023. Nedan ges en summering av rapporten samt min syn på aktien.

Inget som skrivs ska ses som någon form av rekommendation. Jag äger aktier i Betsson. Siffrorna nedan avser Q3 2023 vs. Q3 2022 om inget annat anges.

 • Intäkterna ökade med 19%
 • Rörelseresultatet ökade från 38,4 mEUR till 56,0 mEUR, där marginalen landade på 23,6% (19,2)
 • Vinsten per aktie uppgick till 0,35 euro (0,24)
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 44,9 mEUR (38,5)

Många bolag är snabba med att påtala negativa effekter från valutarörelser. Är det något bolag som verkligen vet vad det betyder att uppleva negativa valutarörelser, då är det Betsson. Det är snarare regel utan undantag för Betssons vidkommande.

I Q3 växte bolaget de redovisade intäkterna med 19%, medan den organiska tillväxten landade på 39%. Det är således en avsevärd skillnad på rapporterade och organiska intäkter. Trots valutamotvinden levererade Betsson ett nytt rekordkvartal. Q3 utgjorde det sjunde kvartalet i följd som bolaget uppvisade sekventiell tillväxt i intäkter och resultat.

Antalet aktiva kunder ökade med 17% och deponeringarna ökade med 31%. Den underliggande aktivitetsutvecklingen är således fortsatt stark. På produktnivå noterade kasinodelen rekordintäkter. En svagare sportboksmarginal (7,3% vs. 8,3% i Q3 2022) jämfört med föregående år samt snittet (7,7%) för den genomsnittliga nivån på rullande tre år hämmade intäktsutvecklingen i sportboken.

Ur ett geografiskt perspektiv fortsatte CEECA-regionen (+23%) och Latinamerika (+33%) att uppvisa en stark utveckling. I CEECA-regionen levererades rekordintäkter bland annat i Kroatien och Grekland. I Latinamerika hade exempelvis Argentina och Colombia en stark utveckling, medan en sämre utveckling noterades i Peru.

Till följd av förvärvet av betFIRST i Belgien, som slutfördes den 6 juli i år, ökade intäkterna tydligt i Västeuropa (+57%). Västeuropa gynnades också av en stark utveckling i Italien medan den tyska marknaden är fortsatt svag. För fjärde kvartalet i följd levererade Norden sekventiellt lägre intäkter, där negativa utfall uppvisades på samtliga marknader utom Danmark. På tal om Danmark har nu varumärket Betsson lanserats på den danska marknaden.

Betsson har erhållit en licens för sportspel i Frankrike, där lansering tillsammans med en lokal partner väntas ske i det fjärde kvartalet. Bolaget beskriver Frankrike som en ”viktig spelmarknad i Europa med stor långsiktig potential för onlinespel”.

Något som jag har efterfrågat under en längre tid är att man ska utöka kundbasen inom sitt B2B-sportbokserbjudande. Det är därför trevligt att man nu gått live hos speloperatören Bethard. Förhoppningsvis kan man gå live hos fler operatörer framöver, exempelvis amerikanska operatörer.

Avslutande tankar

Betsson skämmer än en gång bort investerarna med att leverera en rekordrapport. Jämfört med mina estimat kom man in något under min intäktsprognos medan lönsamheten kom in lite bättre än vad jag hade gissat.

Förutom i Norden växer man i samtliga geografiska regioner (exklusive ”Övriga världen) som man är verksamma inom. Det är också positivt att andelen intäkter från lokalt reglerade marknader har stigit, från 36% till 45%.

När det gäller rörelseresultatet har det (allt annat lika) gynnats av lägre marknadsföringskostnader. Något som förklaras av restriktioner på den finska marknaden samt som en konsekvens av att bolaget har gett upp hoppet om att erhålla en licens på den nederländska marknaden.

Totalt sett är det svårt att säga något annat än att Betsson levererar på en solid nivå. Även starten på Q4 har uppvisat en god nivå. Under perioden 1-20 oktober 2023 steg de genomsnittliga dagliga intäkterna med 12% jämfört med de genomsnittliga dagliga intäkterna under hela Q4 2022. Justerat för förvärv och valutaeffekter uppgår motsvarande siffra till 37%. Däremot har sportboksmarginalen under inledningen av Q4 varit betydligt lägre än den genomsnittliga marginalen under de senaste åtta kvartalen. 

Betsson har med sin nettokassa en stark finansiell ställning. Något som borgar för fortsatt goda möjligheter att realisera tillväxtpotential. Givet att man nyligen emitterade en ny obligation räknar jag med att ett nytt förvärv står högt upp på agendan.

Personligen tycker jag det är helt rätt att man använder sin starka finansiella ställning till att genomföra förvärv, kontra exempelvis aktieåterköp. En viss marknad i CEECA-regionen är som alltid ”Elefanten i rummet” och samtliga initiativ Betsson vidtar för att öka sin geografiska diversifiering är något jag uppskattar.

Regulatoriska risker är alltid något man ”måste” nämna när man skriver om Betsson. Givet den låga värderingen är det ändå något som marknaden (delvis) tar i beaktande, även om jag tror att det kommer sätta ett tydligt negativt avtryck i aktiekursen om det blir full stopp avseende ”Elefanten i rummet”. Hursomhelst, i takt med att man löpande breddar sig geografiskt minskar givetvis totaleffekten av negativa konsekvenser i enskilda marknader. 

Hittills i år har Betsson levererat en rörelsemarginal på 22,0%. Vid ett antagande om att intäkterna i Q4 växer med 15% och att rörelsemarginalen landar på 22%, då landar vinsten per aktie på 0,32 euro (givet samma finansnetto och samma skattesats som i Q3). Det ger en helårsvinst på 1,32 euro per aktie. Givet nuvarande valutakurs ger det en vinst per aktie i svenska kronor på 15,62 kr.

När dessa rader skrivs handlas Betsson-aktien till 112,50 kr, vilket ger ett P/E-tal på 7,2. Det är enligt mig en attraktiv värdering. Det börjar dock bli dags att kolla in i spåkulan för 2024. Inte minst till följd av osäkerheten kring exakt vilken skattesats som komma gälla för Betsson nästa år känns det mer vanskligt att estimera utfallet 2024. I brist på annat har jag i mitt basscenario för närvarande lagt in 15,40 kr som vinst per aktie. Det är dock en siffra jag räknar med att få justera ett par gånger 😊

Det finns som sagt en del regulatoriska risker förknippade med Betsson, varpå en rabatt bör sättas på värderingsmultipeln. Jag väljer att använda P/E 10,5 som rimlig värderingsmultipel, det ger ett motiverat värde på 162 kr (givet min gissning på vinst per aktie 2024).

Sammanfattningsvis tycker jag att Betsson är ett välskött bolag, vars aktie för närvarande handlas för lågt på börsen. Jag hoppas att bolaget fortsätter att leverera på en hög nivå och att man står fast vid sin strategi och vågar gå sin egen väg. Vidare ser jag framemot nya förvärv och en riktigt fin utdelning nästa år.

8 comments:

 1. Betsson har verkligen växlat upp och precis som du nämner angående valutor så har Betsson verkligen varit ett bolag med studsande valutor vilket har givit en rutin också. Betsson har mer kontroll på sina brister....

  Det kanske är dags för mig att hoppa in i Betssontåget?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ja, Betsson har verkligen fått rutin på ofördelaktiga valutarörelser. Välkommen på tåget :)

   Delete
 2. Bra analys! tycker att värderingen är låg som du poängterar trots vissa risker, men att dom breddar sig på olika är enbart positivt ur risksynpunkt och bör stärka caset ännu mer.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tack! Håller med. Förhoppningsvis dyker det upp något förvärv "inom kort" med, som ytterligare bidrar till diversifiering :)

   Delete
 3. Finns det (eller har du gjort) någon uppskattning kring hur stor del Turkiet står för? Ser ingenting i rapporten om det utbrutet separat.

  Min tanke är: är bolaget billigt även utan intäkter/vinst från denna marknad?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Betsson tillhandahåller inte den informationen. Lönsamhetsmässigt är det en lönsam del och står för en "signifikant" del av vinsten. Om man "låtsas" att 50% av vinsten kommer från Turkiet skulle aktien således bli P/E 14 istället för P/E 7. Det är inte samma fyndnivå men ändå inte direkt superavskräckande iaf :)

   Delete